• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז ניסן התשפ"ד (25.04.2024) פרשת מצורע

14 הלכות ומנהגי חב"ד על הדלקת נר חנוכה

לפניכם ארבעה עשר הלכות ומנהגי חב"ד בעת הלדקת נר חנוכה, יחד עם הוראות הרבי מלך המשיח שליט"א בנוגע להנהגה בעת ההדלקה
14 הלכות ומנהגי חב"ד על הדלקת נר חנוכה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

נס חנוכה היה באמצע ימי הבית השני [ואילו נס פורים היה מעל 200 שנה לפני כן, לקראת סוף גלות בבל].

כותב הרמב"ם:

"מצוות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל, והודיה לו על הניסים שעשה לנו"

[רמב"ם - משנה תורה, הלכות חנוכה, פ"ד, הלכה י"ב].

מהלכות ומנהגי החג:

1. כל השמנים וכל הפתילות כשרים להדלקה.

מצווה מן המובחר - שמן זית (מסכת שבת, דף כ"ג), ופתילה מצמר גפן (משנה ברורה, סימן תרע"ג).

2. אסור להשתמש באור נרות החנוכה ולכן מדליקים את ה"שמש", כדי שאם נשתמש באור, יהיה זה באור ה"שמש". יש להדלקת ה"שמש" עוד סיבות, ונוהגים להדליק את ה"שמש" גם אם ברור שלא נשתמש באור החנוכיה, ו"מנהג ישראל תורה הוא".

למנהגנו - השמש עשוי משעווה.

3. גובה הנרות (דהיינו גובה השלהבת): מעל 24 ס"מ, ועד 80 ס"מ.

ובדיעבד יצא ידי חובה גם אם היה נמוך מ- 24 ס"מ, או גובה מ- 80 ס"מ.

4. מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל. לכן, מדליקים בפתח שיש בו מזוזה (ואין זה משנה אם הוא חייב במזוזה מדאורייתא או מדרבנן - העיקר שהוא חייב במזוזה).

5. יש להקפיד שהשלהבות יהיו נפרדות ורחוקות זו מזו, ולא יהיה נראה שזה כמו "מדורה".

6. חצי שעה לפני ההדלקה אסור להתחיל במלאכה או בסעודה.

ניתן לאכול מיני מזונות עד 57 גרם, וכן לאכול פירות ללא הגבלה.

מותר ללמוד בחצי השעה שלפני ההדלקה, אך כשמגיע זמן ההדלקה - ידליק מיד.

7. למנהג חב"ד - ההדלקה היא מיד בשקיעה, ומדייקים שהנרות ישארו דולקים לפחות 50 דקות (מהשקיעה עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים - כדי לצאת ידי חובה גם לדעת השו"ע שההדלקה היא בצאת הכוכבים).

8. גם נשים חייבות בהדלקה, ולמעשה הבעל מוציא את האשה ידי חובה.

בנים מדליקים בעצמם נרות חנוכה, ולמנהגנו - כהוראת הרבי  מלך המשיח שליט"א - גם בנים קטנים שלפני גיל חינוך מדליקים בעצמם.

9. היום בערב - 3 ברכות (כולל שהחיינו), וממחר - 2 ברכות.

10. מיד בסיום הברכה האחרונה - ידליק, ולא ידבר עד שיסיים להדליק את כל הנרות.

 על פי ספר המנהגים חב"ד - לובשים גארטל בהדלקה, אך עם בגדי חול.

11. לאחר ההדלקה, מנהגנו לשהות ליד הנרות כחצי שעה (ספר המנהגים).

הרבי מלך המשיח שליט"א סיפר שאדמו"ר הרש"ב היה יושב ליד הנרות ולומד תורה, גם הרבי מלך המשיח שליט"א עצמו יושב ליד הנרות לפחות כ- 45 דקות, ובמהלכן בדרך כלל אוכל ארוחת ערב, תוך כדי שהוא מביט הרבה על הנרות.

12. נשים לא עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים (50 דקות למנהגנו, מהשקיעה עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים כנ"ל) - מדובר במלאכות כמו תפירה, כביסה, גיהוץ.

עבודות בית אחרות - כמו בישול ואפיה, שטיפה וכיו"ב - מותרות [ויש שהחמירו גם בזה].

13. מרבים בצדקה בימי החנוכה - ספר המנהגים (מובא גם בכמה משיחות קודשו של הרבי מלך המשיח שליט"א).

14. הרבי מלך המשיח שליט"א מעורר על כך ש"מנהג ישראל" הוא לתת דמי חנוכה, ואף לתת מדי יום לילדים (ובליל רביעי או חמישי של חנוכה - לתת כפליים או פי 3 - תורת מנחם, תשמ"ח, חלק ב', עמוד 65-66), וציין שזו סגולה לפרנסה.

הרבי מלך המשיח שליט"א מעורר גם על נתינת דמי חנוכה - של האיש לאשתו, והאשה לבעלה - על מנת להשתמש בכסף לעשות מביתם "בית חב"ד".

וכן מעורר הרבי מלך המשיח שליט"א על עריכת "מסיבה לבני הבית בחנוכה" - שגם זה מנהג ישראל ("לאטקעס אווענט"), ועל אכילת מאכלים העשויים בשמן, זכר לנס פך השמן. הרבי מלך המשיח שליט"א אמר גם שבבית רבותינו נשיאינו "שיחקו בסביבון" - כמנהג ישראל [ראה התוועדיות תשמ"ז, חלק ב', עמוד 185].

חנוכה שמח!

שאלות ותשובות לחנוכה

שביבים ופרפראות לחג החנוכה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...