• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

היכונו לירידת בית המקדש בברוקלין

היכן השרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו אחרי חורבן בית המקדש, ומה הקשר לנבואת יחזקאל שנאמרה בסמוך לחורבן בית ראשון איזה תפקיד מיוחד מילאה לשכת הגזית בבית המקדש בירושלים ומי ממשיך פעילות זו כיום? מהו הסוד במספר 770, מהי חשיבותו של הבית כיום והיכן יעמוד הבית בזמן בית המקדש?
היכונו לירידת בית המקדש בברוקלין
ממנו יוצאת אורה. אלפים בעת התוועדות עם הרבי שליט”א מלך המשיח ב-770
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בית המקדש ירד מהשמים לברוקלין? זה אמיתי?! מי אמר? איפה זה כתוב בתורה? כדי להבין את הסוגיה הזאת, עלינו לחזור אחורה, לבית המקדש הראשון. 

זמן קצר לפני חורבן בית המקדש הראשון גלו רבים מעם ישראל לבבל (היום עירק). המרחק מארץ ישראל, ומגילוי השכינה שחוו בבית המקדש, גרם להם לתחושת נתק וחרדה. הגולים לא הרגישו עוד את הקשר והחיבור עם השם כמו בעבר, ומצב זה הביא אותם לחשוב שהשם נטש אותם והסיר מהם את השגחתו חס ושלום.

יחזקאל הנביא שהיה באותו זמן בבבל, ראה בנבואה שבית המקדש הראשון עתיד להיחרב, אך כעבור זמן השם ירחם על עם ישראל וישיב אותם לארצם, ויבנה בית המקדש שני. יחזקאל מקבל מסר נבואי, שגם בתקופת הביניים, למרות שעם ישראל רחוקים מהארץ והמקדש, בכל זאת השם משגיח עליהם והשכינה נמצאת איתם.

יחזקאל מעביר לעם את דברי הנבואה, ומציין בדבריו שבתי הכנסת שבחוץ לארץ, שם מתאספים יהודים, יקראו "מקדש מעט" והשכינה תשרה בהם. בתי הכנסת יהיו תחליף זמני לבית המקדש, וכך גם בזמן הגלות יהיה מקום לגילוי השכינה. 

נבואת יחזקאל התקיימה במדויק. בית המקדש הראשון נחרב, המוני יהודים נהרגו במלחמה והשאר הוגלו לבבל. הגולים הראשונים שכבר היו בבבל, קיבלו את פני הגולים החדשים בכאב רב ושמעו מהם על זוועות המלחמה וחורבן בית המקדש. הנחמה היחידה שיש בפיהם, היא נבואת יחזקאל אודות הגאולה העתידה, והנחמה שהשם לא עזב אותם, וזאת באמצעות גילוי השכינה בזמן הגלות בבתי הכנסת. 

לאחר שבעים שנה בגלות ריחם השם על עם ישראל וניתנה להם האפשרות לעזוב את בבל. יהודים רבים חזרו באותה הזדמנות לארץ ישראל ובנו את בית המקדש השני. לאחר ארבע מאות ועשרים שנים נחרב גם בית המקדש השני ושוב גלו בני ישראל מארצם. הפעם הם התפזרו לרחבי העולם. 

מאז חורבן בתי המקדש מפעמת בליבו של כל יהודי, בכל מקום, הציפייה לבניין בית המקדש השלישי ולגאולה האמיתית והשלימה על ידי המשיח מיד ממש. ליהודים המצפים לגאולה יש קרן אור ונחמה, בידיעה שהשם לא נטש אותם. הם זוכרים את נבואת יחזקאל אודות המקדש מעט, ויודעים שעד שיבנה בית המקדש השלישי שבו תשרה השכינה בהדרה, בתי הכנסת מהווים תחליף זמני לבית המקדש, וניתן להתחבר לשכינה בכל בית כנסת, בכל מקום שהוא בעולם. 

הבית של רבינו

בתקופה שלאחר חורבן בית המקדש השני, התפתחה הקהילה היהודית בבבל והפכה למעצמה תורנית אדירה. באותו זמן חי בארץ ישראל תלמיד חכם בשם רבי אבא. כשהגיע רבי אבא לבבל, עמדו חכמי המקום על טיבו וגדלותו ובאו ללמוד ממנו תורה. תוך זמן קצר נחשב רבי אבא לגדול חכמי בבל, וכולם ללא יוצא מן הכלל התייחסו אליו בהערכה ובכבוד. הוחלט שלא מתאים להמשיך לקרוא לו בשמו הפרטי, ומאז והלאה הוא מוכר בכינוי "רבינו". 

בתחילה התגורר רבינו בעיר נהרדעא שהייתה מרכז תורני גדול, מאוחר יותר החליט לקבוע את מקומו בעיר סורא. בסורא גרו יהודים רבים שלא ידעו ללמוד תורה, ורבינו רצה להחיות את המקום מבחינה רוחנית. באותו זמן נפטר בסורא גר צדק שלא היו לו יורשים, והוא השאיר אחריו בית גדול במקום גבוה עם גינה מרווחת. רבינו שיפץ את הבית ופתח בו מרכז תורני גדול שכלל בית כנסת, בית מדרש ללימוד תורה, ובית דין. תלמידים רבים באו ללמוד בישיבה זו, ובית הדין שלו התפרסם כבית הדין המרכזי של בבל. בית זה זכה לתואר הכבוד "בית רבינו שבבבל".

גדולי ישראל הסכימו ביניהם, שבית רבינו הוא מקום מיוחד יותר משאר בתי כנסיות. עד כדי כך, שהוא המקדש מעט העיקרי. יתירה מזו, החכמים החשיבו את ביתו של רבינו בתור מקום המהווה - בזמן הגלות - את התחליף העיקרי לבית המקדש! ודאי תרצו לדעת מה הם מצאו שם בביתו, עד שהחליטו לדמות אותו לבית המקדש.

כמו לשכת הגזית

במרכז בית המקדש היה חדר מיוחד בשם "לשכת הגזית". חדר זה היה גדול שקירותיו צופו באבני גזית יקרות. חכמי הסנהדרין (בית הדין העליון של עם ישראל), התכנסו בלשכה זו שהייתה הכתובת המרכזית לענייני הלכה, ומשם יצאו ההוראות לעם כולו. כיון שלימוד התורה במטרה להסיק מסקנות מעשיות, הוא נעלה יותר מלימוד רגיל, לכן בלשכת הגזית היה גילוי שכינה נעלה מאוד.

גם לאחר חורבן בית המקדש, ממשיך השם לחוש חיבה מיוחדת למקומות שבהם פוסקים הלכות ומורים לעם כיצד להתנהג, לעומת שאר המקומות בהם לומדים תורה. לכן, מאז שחרב בית המקדש, אותה "השראת שכינה" מיוחדת שהייתה בלשכת הגזית, נמצאת במקום שבו פוסקים את ההלכה ומורים לעם כיצד להתנהג. 

מכך מובן מהי המעלה המיוחדת של בית רבינו, ומדוע החכמים החשיבו אותו כל כך: כי כאן רבינו יושב בביתו ומורה לעם כיצד להתנהג. וכיוון שבית זה הוא מרכז הפסיקה המרכזי, לכן שורה שם השכינה של לשכת הגזית, שהיא שכינה נעלית ביותר! אם כן, בכל בית כנסת שורה אור השם והוא מהווה תחליף לבית המקדש בזמן הגלות. ובבית רבינו שורה אור השם באופן נעלה ביותר, כיון שבו האור הנעלה של לשכת הגזית, וממילא הוא התחליף העיקרי של בית המקדש.

ישנו טעם נוסף על השראת השכינה בביתו של רבינו. לא מדובר כאן רק על חכם גדול ופוסק כללי לעם. אלא שיש לו נשמה שהיא כמו של משה רבינו, ונשמתו כוללת את כל נשמות עם ישראל. וכיוון שכך, כאשר רבינו נמצא שם, הרי זה כאילו כל עם ישראל נמצאים שם, ועל ידי זה השכינה שורה שם ברמה הכי גבוהה.

איפה הבית היום 

"רבינו" של היום הוא הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א. הבית שלו נחשב "בית רבינו", והוא מהווה בתקופתנו את התחליף העיקרי לבית המקדש. לא לחינם הפך הבית האדום עם המשולשים למגנט עולמי. אנשים מרגישים את האנרגיות היוצאות ממנו, והם זורמים לשם בהמוניהם להתחבר מקרוב. אותה שכינה נעלית שהייתה בבית המקדש, מחכה לשוב למקומה בירושלים. בינתיים היא בבית של מלך המשיח בברוקלין הנקרא בפי כל "770".

כמובן שאנו לא מסתפקים בהתגלות אור השם המצומצמת כפי שהיא היום. אנו רוצים לראות את נוכחותו במלוא העוצמה, כפי שיהיה מיד ממש בבית המקדש השלישי. אך בינתיים, אנו יודעים שהשם לא הפקיר אותנו חלילה, ויש מקום המהווה תחליף זמני, ששם ניתן לחוש אותו ולהתחבר אליו. כאשר אתם נמצאים בניו-יורק - תכנסו. כאשר תהיו שם, תבינו על מה כולם מדברים. זהו הבית שממנו אורה יוצאה לכל העולם!

עדיין לא התייחסנו לאינפורמציה המרעישה בכותרת. שלא תהיו במתח, נגלה לכם שאכן לפי המקורות, כאשר בית המקדש השלישי ירד מהשמים, התחנה הראשונה שלו תהיה באותו בית בברוקלין, אחר כך הוא יעוף לירושלים.

בוודאי אתם מסוקרנים לדעת את ההסבר לכך. ובכן, לכל דבר בעולם צריך להיות כלי מתאים שיוכל להכיל אותו. אם הכלי אינו תואם לתכולה, הוא ישבר, או שתכולתו תשפך החוצה. לדוגמה, לכמות מים קטנה נדרש כלי בצורת כוס, ולכמות מים גדולה מתאימה חבית. 

כך גם ברוחניות, ככל שהגילוי הרוחני גדול ועוצמתי יותר, כך יש צורך בכלי גדול יותר בשביל להכיל אותו. לדוגמה, הנפש נמצאת בכל הגוף בשווה, אבל במוח היא נמצאת באופן נעלה יותר משאר הגוף. ולכן מכל הגוף המוח הוא כלי עם יכולת הכלה גדולה יותר.

וכך גם בהשראת השכינה. בכל העולם שורה השכינה בדרגה רגילה, ולכן העולם הוא כלי מתאים להכיל את השכינה הזו. ובבית המקדש שבו שרתה השכינה בדרגה גבוהה מאוד, הוא היה כלי מיוחד לכך, עם יכולת הכלה לגילוי הנעלה הזה.

לפי זה אפשר להבין, שכאשר תתחיל הגאולה ובית המקדש יבוא מהשמים, הוא יבוא לבית של המשיח בברוקלין - "770". כי בית המקדש השלישי הוא כלי לאור השכינה הנעלית, וכאשר הוא ירד מהשמים, הוא יחפש את אותו מקום ששם נמצא האור המתאים לו. ברגע שתתחיל הגאולה, אותו אור יהיה שם, ולכן בית המקדש ינחת בניו-יורק, ה'אור' וה'כלי' יתחברו יחדיו, ואז הם יבואו לירושלים. 

שבע מאות ושבעים

לפני שאנו מסיימים, תשמעו עוד כמה דברים מעניינים מאוד על שמו של הבית. ראשית, הגימטריה של 770 היא "פרצת". בכך מרומז שמהבית הזה מופצים היהדות והחסידות לכל העולם באופן פריצת דרך. תכונה זו שייכת למשיח, מצאצאיו של פרץ, עליו נאמר "פרצת עליך פרץ".

ישנו עניין נוסף המרומז במספר זה: המספר שבע מרמז על מציאות העולם שנברא בשבעה ימים, והמספר עשר מורה על שלימות, כי עשר הוא מספר השלם (כי המספרים הבאים, חוזרים על עצמם, שהרי הם מורכבים מעשר ומספרים נוספים).

במספר 770 יש 700 ועוד 70. 70 זה שבע פעמים עשר, וזה מרמז על כך שהעולם (שמספרו 7) הגיע לשלימות (שמספר השלימות הוא 10). ו-700 (שבע פעמים מאה), שזה מורה על שלימות גדולה עוד יותר - שלימות של שלימות. ומזה מובן שעל ידי הפצת היהדות מ- 770 לכל העולם על ידי המשיח ושליחיו - הגיע העולם לבירורו המושלם והוא כבר מוכן לגאולה.

ועוד דבר נפלא: 770 הוא בגימטרייה "בית משיח". (אגב, גימטריה זו נחשפה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו!).

כל הרמזים הללו בשמו של 770, מצביעים על כך שהבית הזה הוא התחליף הזמני של בית המקדש, וממנו יוצא האור לכל העולם. יש לציין שמכאן גם מענה לשאלה "מדוע הוא לא עולה לישראל?". כאשר מבינים שיש לו תפקיד להרים את העולם לקדושה, מובן שהדרך הטובה לעשות זאת היא דווקא משם. דברים כבדים מרימים מלמטה. המשיח משתוקק להגיע לארץ ולהביא את הגאולה השלימה, וברגע הנכון הוא יבוא לישראל עם הבית שלו, עם כל בתי הכנסת, ועם כל היהודים מכל העולם.

יהודים יקרים! עוד רגע קט וכולנו בבית המקדש בירושלים. בינתיים, כל רגע שעובר ועדיין לא רואים את הגאולה בעיניים, עלינו לדעת שיש לנו כתובת. ביתו של המשיח בברוקלין. בבית חב"ד תמיד מרגישים בבית, השלוחים נותנים את ההרגשה שאתה אהוב ומקובל, והשם אוהב אותך תמיד. כשתבואו אל המקור, הבסיס שמשם יוצאים כל השלוחים, תרגישו חזק חזק את החיבוק החם. 

והלוואי שלא נספיק להגיע ל-770 בניו-יורק, ומיד ממש בית המקדש יירד שם, ויחד הם יבואו לירושלים, ואנו נטוס לשם על עננים, במהירות ובשמחה. ונראה את הרבי שליט"א מלך המשיח, וכמובן נראה את השם בשלימות. והעיקר תיכף ומיד ממש!

מקורות: יחזקאל יא, טז. מגילה כט, א וחידושי אגדות מהרש"א. קונטרס בענין בית רבינו שבבבל.

להבין או להאמין? כיצד עלינו להתייחס לגאולה העתידה

עיקרי האמונה בסיום ספר הרמב"ם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...