• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

נביא דורנו: נבואתו של מלך המשיח

אין צורך להאריך ולבאר אשר נשיא הדור ומנהיגו, אשר מוסר כל ימיו ולילותיו למען עם ישראל ותורתו, באופן שלא היה לו אח ורע בדברי ימי ישראל, כשהוא ספון בדל"ת אמותיו ללא יום אחד של חופש ומנוחה - הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מתאים במדויק לתיאור הרמב"ם לדמותו של נביא
נביא דורנו: נבואתו של מלך המשיח נביא דורנו: נבואתו של מלך המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

לאחר שבשבוע שעבר הוכחנו במדור זה מהגמרא וחכמי ישראל, שגם בזמננו שייך מציאות הנבואה - נביא חלק מדברי הרמב"ם (בהלכה הראשונה בפ"ז מהלכות 'יסודי התורה') המתאר את האיש שראוי שתשרה עליו הנבואה, וגם כאן - הדברים מדברים בעד עצמם:

"מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה, גיבור במידותיו, ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר על יצרו תמיד, והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. . לא תהיה לו מחשבה כלל באחד הדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה. ."  

בהמשך מוסיף הרמב"ם את הדרך בה האיש המתואר מעמיק דעתו בסודות התורה עד שזוכה ל'רוח הקודש' ולנבואה.

אין צורך להאריך ולבאר אשר נשיא הדור ומנהיגו, אשר מוסר כל ימיו ולילותיו למען עם ישראל ותורתו, באופן שלא היה לו אח ורע בדברי ימי ישראל, כשהוא ספון בדל"ת אמותיו ללא יום אחד של חופש ומנוחה - הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א מתאים במדויק לתיאור הרמב"ם לדמותו של נביא. 

בפרט, כהמשך דברי הרמב"ם "שאם יאמר דברים העתידים להיות ויתקיימו דבריו, מיד יאמינו וידעו כי ה' בקרבם ואינו צריך חקירה" - הלא כל עם ישראל יודע ושמע מעל גבי במות שונות כיצד נבואותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א מתקיימות - וממש "קולעות אל השערה" - אם כן, הרי אין ספק כי הוא הוא נביא דורנו. 

מלבד נבואותיו הרבות של הרבי מלך המשיח שליט"א בענייני הפרט כברכות והבטחות לילדים, הוראות מפתיעות בענייני רפואה ופרנסה שהתקיימו אחת לאחת באופן ניסי, כשהדף דל מלספר את רבבות הניסים שמתגלגלים מתחת שולחנו.

הרבי מלך המשיח שליט"א ניבא אף נבואות רבות בענייני הכלל ובפרט בקשר עם העם השוכן בציון, כפי שיפורטו בכתבה הבא נבואותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א על מלחמות ישראל. 

בין נבואותיו המפורסמות של הרבי מלך המשיח שליט"א, הייתה נפילת המשטר הקומוניסטי בברית המועצות, תהליך שהתרחש כמעט ללא שפיכות דמים. על נפילה זו ניבא הרבי מלך המשיח שליט"א ברורות לפני עשרות שנים, כשהמעצמה הייתה עוד בשיא תוקפה. 

כשסיפר פרופסור ירמיהו ברנובר לנשיא רוסיה בזמן ההפיכה מיכאיל גורבצ'וב, שהרבי מלך המשיח שליט"א אמר לו מיד בעת עלייתו לשלטון שהצער של עם ישראל בברית המועצות יפסק על ידו - ענה לו גורבצ'וב שהוא בעצמו לא תכנן אז, שכך יהיה... 

ההתייחסות הראשונית של הרבי מלך המשיח שליט"א לקראת מלחמת המפרץ, הייתה לשר המשטרה דאז מר רוני מילוא שהגיע לרבי בכ"ח מנחם אב בשנת תש"נ. "אנו נמצאים בימים קשים", אמר לרבי. הרבי באופן נדיר, קטע את דבריו: "אין אלו ימים קשים... כבר אמרתי שכתוב מפורש: 'עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה'". 

זו הייתה תחילה בסדרה של נבואות מדויקות שנבא הרבי מלך המשיח שליט"א בנוגע למלחמה - בניגוד לתחזיות של כל המומחים, שהתבררו כמובן, כמדויקות להפליא. אף טיל כימי לא נפל בארץ. אף יהודי לא ניזק מטילים (ראה בתמונה) כפי שניבא הרבי מלך המשיח שליט"א, זאת לעומת טיל אחד שנפל במחנה צבאי בסעודיה שגרם למותם של עשרים ושמונה הרוגים.

בעת הסכם השלום עם מצרים, יצא הרבי מלך המשיח שליט"א בחריפות נגד ההסכם בהביעו את פליאתו - כיצד ניתן להחזיר שטחים תמורת חתיכת נייר שאין לה כל תוקף, וכך אמר הרבי: "מי יודע מי ישלוט במצרים עוד שנה, ומי יכול לשער מה יהיה שם המצב עוד 30 שנה".

חלקה הראשון של הנבואה התקיים במדוייק כעבור שנה, כאשר נרצח נשיא מצרים אנואר סאדאת. וחלקה השני התקיים לאחר 30 שנה, בשנת תשע"ב - אז בוטלו הסכמי הגז ונודע כיצד מצרים מתייחסים להסכמים.

נבואותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א מוכיחות בין השאר את היותו משיח כפי שכותב הרמב"ם שחזרת הנבואה היא הקדמת המשיח - הנבואה שתהיה אצל משיח ש"נביא גדול הוא קרוב למשה רבינו" עוד לפני הגאולה.

נבואתו העיקרית של הרבי מלך המשיח שליט"א, כפי שהגדיר זאת הרבי שליט"א עצמו, היא: "הנה זה משיח בא". משיח כבר נמצא ופועל בעולם והנה הוא כבר מגיע וגואל את עם ישראל. 

עלינו להתחזק באמונה שלימה בנבואה זו, בפרט בשבת זו ובזמן זה. לדעת ולהאמין שהשנה חוגגים את תשעה באב בבית המקדש השלישי יחד עם כל עם ישראל.

נבואה בימינו: ההוכחות לאפשרות הנבואה

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...