• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

מחרוזת קטעי אמונה במלך המשיח

קטעי שיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני גאולה ומשיח - במחרוזת לילדים לשינון בעל פה - ביוזמת שליח הרבי מלך המשיח שליט"א להרצליה הרה"ח ישראל הלפרין
מחרוזת קטעי אמונה במלך המשיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לפני כשנה יצא לאור ביוזמת שליח הרבי מלך המשיח שליט"א להרצליה הרה''ח ישראל הלפרין מחרוזת קטעי שיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח בענייני גאולה ומשיח -  לילדים לשינון בעל פה.

מילים:

קטעים משיחות כבוד קדושת אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות האמונה האמיתית במלך המשיח.

קטעים משיחות מוגהות:

1. הרבי מלך המשיח שליט"א הוא נביא הדור.

משיחת שבת פרשת שופטים ז' אלול ה'תשנ"א:

צריכים לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו שהקדוש ברוך הוא בחר ומינה בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור . . עד - הנבואה העיקרית - הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא".

לא רק בתור חכם ושופט אלא בתור נביא, שזהו בוודאות. ראה מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמוד שנ"ג-שנ"ד.

2. הרבי מלך המשיח שליט"א הוא משיח צדקנו.

משיחת שבת פרשת משפטים ה'תשנ"ב:

ובפרטיות יותר בנוגע לדורנו זה - שבראשי תיבות ד"מיד" נרמזים ג' התקופות השייכות לכבוד קדושת מורי-חמי אדמו"ר נשיא דורנו . . ועל סדר הקירבה אלינו - משיח (מנחם שמו), יוסף יצחק, דובער (שמו השני של כבוד קדושת אדמו"ר נשמתו עדן).

3. הרבי מלך המשיח שליט"א חי וקיים.

משיחות יום ד' פרשת בא, ג' שבט, ושבת פרשת בא, ו' שבט ה'תשנ"ב:

מזה מובן החידוש דדורנו הדור התשיעי, לגבי כל הדורות שלפני זה, עד לדור שלפני זה (דור השמיני): מכיון שהגאולה לא באה אז בפועל . . הייתה הסתלקות הנשמה מן הגוף, מה שאין כן בדורנו זה - הדור האחרון לגלות ודור ראשון לגאולה . . באופן שכנשמות בגופים מקבלים בפנימיות "אתפריעו כל נהורין" ש"נתלו" עתה, על ידי זה שמשיח צדקנו בא מיד . . ונשמות בגופים בלי שום הפסק כלל, באים מיד לתכלית השלימות ד"בא אל פרעה" בגאולה האמיתית והשלימה.

4. הרבי מלך המשיח שליט"א חי וקיים ללא שינוי דגניזה.

משיחת שבת פרשת שופטים ז' אלול ה'תשנ"א:

נשיא הדור ש"הוא הכל" צדיק יסוד עולם, ע"ד אבן השתיה - שנמצאת במקום מסויים בעולם הזה הגשמי. וקיימת תמיד בלי שינויים (אפילו לא השינוי דגניזה כהארון שנגנז וכיוצא בזה), על דרך שופט ונביא שקיים (נצחי) בכל דור (כסימן לגילוי אלקות בעולם באופן תמידי - שממנה הושתת כל העולם כולו).

5. השליחות היחידה כעת: קבלת פני הרבי מלך המשיח שליט"א.

משיחת שבת פרשת חיי-שרה, מברכים החודש כסלו ה'תשנ"ב:

הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא לקבל את פני משיח צדקנו בפועל ממש, כדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות!

כלומר: כל הפרטים בעבודת השליחות של הפצת התורה והיהדות והפצת המעיינות חוצה, צריכים להיות חדורים בנקודה זו, כיצד זה מוליך לקבלת משיח צדקנו.

6. נמצאים בימות המשיח וצריכים רק לפתוח את העינים.

משיחת מוצאי י"ט כ"ף כסלו התשנ"ב, ביחידות כללית:

בימינו אלה ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח את העינים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות.

תנועת צדיק ומכל שכן ראיה ושמיעת קול צריך לפעול שלא ישכח לעד (היום יום י"ד טבת)

מעשה רב:

הרבי מלך המשיח שיחיה לעולם ועד, מעודד את הכרזת "יחי" משך למעלה משנה ברציפות (לאחר כל תפילה ועוד) וכן בשידור חי לעיני כי העולם כולו. 

ועיין בשיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח ובשיחת שבת פרשת תולדות ה'תשנ"ב.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

יש נביא בישראל!

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...