• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

מענות הקודש בעקבות כ"ח ניסן

ההתעוררות הגדולה שבאה בעקבות השיחה הידועה בכ"ח ניסן תנש"א, הביאה לריבוי שאלות ובקשות בנושא הפצת משיח, שהופנו לרבי מלך המשיח שליט"א. לקט מיוחד של מספר מענות בנושא זה
מענות הקודש בעקבות כ"ח ניסן
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בהמשך להתעוררות הגדולה, אנ"ש והשלוחים בכל רחבי תבל יצאו בפעולות רבות בפרסום מענות קודש בשורת הגאולה וזהות הגואל בהסכמתו ובעידודו של הרבי מלך המשיח שליט"א. מובא בזה לקט חלקי ממענות הקודש בנושא. 

"מי שיש לו מאתיים רוצה ארבע מאות"

בחודש כסלו תשנ"ב, השיב   לרב דוד נחשון, על דו"ח מהחתמת אנשים על טופסי 'קבלת המלכות' ועל הרצאה שמסר בנושא "הרבי כמשיח" בערב מיוחד בו נכחו גם אישי ציבור: "ויקויים בהם מי שיש לו מאתיים רוצה ארבע מאות וכו'. אזכיר על הציון".

ספר חדש: "יחי המלך", הרבי מלך המשיח שליט"א: נתקבל תשואות חן

הספר הראשון בו הוסבר בהרחבה היסוד לפסק הדין שהרבי בחזקת משיח, נכתב על ידי הרב שלום דובער הלוי וולפא ונקרא "יחי המלך". עוד טרם נכרך הכניס את ספרו לרבי, ובי"ט חשון תשנ"ב השיב הרבי: "נתקבל תשואות חן תשואות חן. מצורף בזה שיוציא לאור שיחליפו במכורך - ותשואות חן מראש. ויהא בהצלחה ולבשורות טובות. אזכיר על הציון להנ"ל". הרבי התענין גם בקשר לקבלת "הסכמות" מגדולי ישראל על הספר "יחי המלך" שערך הרב וולפא. זמן קצר לאחר הופעת הספר, שאל השליח הרב יהורם אולמן מאוסטרליה את הרבי 'באם נכון הדבר' ללמוד עם אנשים זרים בספר זה, שגם מגדיר בבירור מיהו המשיח, ובאם כן מבקש הוא את ברכת הרבי שיהיה בהצלחה. הרבי השיב תשובה חיובית. שליחו הראשי של הרבי בארגנטינה, הרב צבי גרינבלאט, קיבל את הסכמת הרבי לתרגם פרק מסויים מהספר "יחי המלך המשיח" - בו מוסברת ההלכה של בחזקת משיח ונקשרת לעובדה שהרבי הוא המשיח - ולהפיצו בכל ארגנטינה באמצעות אדם שלא נמנה על חסידי חב"ד. 

נשים צדקניות מתחילות לפעול; הרבי מלך המשיח שליט"א: "ויהא בהצלחה רבה"

נשות קראון-הייטס, ערכו כינוס שמטרתו לעורר את העם על קבלת מלכותו של הרבי, גם על ידי חתימות. הנשים כתבו לרבי שהכינוס מתקיים בזכות העידוד שנתן הרבי בהושענא רבה, על כך השיב הרבי: "ויהא בהצלחה רבה, והזמן גרמא והענינים, אזכיר על הציון". על ההזמנה ששלחו לרבי לכינוס זה, השיב: "אביא את המצורף בזה בעזרת השם על הציון. והזמן גרמא".

כינוס לעורר את העם לקבלת המלכות. הרבי מלך המשיח שליט"א: "אזכיר על הציון עוד הפעם להמשך הצלחה רבה ונפלאה בכל מקום"

על הדו"ח שמסרו נשי-חב"ד אחרי הכינוס - בו פירטו את הנושאים שנידונו, ביניהם: הצורך לעורר את מידת המלכות של המלך על ידי קבלת המלכות; הכח המיוחד והחובה של נשי ישראל בהבאת הגאולה, והחשיבות המיוחדת של המכתב והחתימות - השיב הרבי: "אזכיר על הציון עוד הפעם להמשך הצלחה רבה ונפלאה בכל מכל וכו'". 

נשי חב"ד: אנו מפיצים בעולם כולו את טופסי קבלת המלכות; הרבי מלך המשיח שליט"א: תהיה הצלחה רבה, וללכת מחיל אל חיל

בג' כסלו תשנ"ב הגישה קבוצת נשים לרבי קופסא נאה ובתוכה טופסי חתימות. נציגת הקבוצה אמרה: "ברוך השם יש פעילות נפלאה בכל מכל כל במבצע 'ובקשו את ה' ואת דוד מלכם' - ומצאו, ומתפשט תחת נשי חב"ד, ובכל העולם כולו ולכל השלוחות, אנו מקבלות בזה, נשי ובנות חב"ד את פני משיח צדקנו, כ"ק אדמו"ר שליט"א, ויוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה תיכף ומיד ממש". מענה הרבי: "אמן" (הרבי התבונן בקופסא, ואמר:) "זה בשבילי? בשורות טובות". (ושוב התבונן בקופסא ובחתימות, והוסיף:) "בשביל כל הענינים צריך לשלם לצדקה ותהיה הצלחה רבה, וללכת מחיל אל חיל עד שתלכו אל אלקים בציון בגאולה האמיתית והשלימה. ברכה והצלחה, הצלחה רבה". על החלטת נשי חב"ד לערוך "סעודת קבלת פנים למשיח צדקנו" במוצש"ק כ"ח טבת תשנ"ב, ועל התוכנית לפרסם זאת בכל העולם וכן בעיתונות - השיב הרבי בין היתר: "נתקבל ותשואות חן ותהא פעולה נמשכת ובהוספה". על הודעת נשי חב"ד שהכינו למשתתפות בהתוועדות זו חוברת תשורה בשם 'תורת הגאולה' ובה הדפיסו קטעים משיחות הרבי וכן שהסעודות תערכנה במקומות רבים בעולם, השיב הרבי: "נכלל בהברכה למכתב הקודם שהנ"ל המשך אלא שיהא בהליכה מחיל אל חיל כיון שניתוספו עוד ימים זכאין ופעולות זכאיות והפעולה (היינו מעשה) עיקר כפסק דין תורתינו הקדושה וביאורו בארוכה בדא"ח אזכיר על הציון". באמצע הסעודה פנו נציגות הנשים לרבי וכתבו בין השאר: "הוד מלכותו כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, נשי ישראל בכלל ונשי חב"ד בפרט, מוכנות לקבל את פני משיח צדקנו ולשמוע את דברי כבוד קדושתו באופן של "תורה חדשה מאתי תצא" בסעודה שערכו לכבודו, ומתפללות שנזכה לגאולה האמיתית והשלימה עם ענני שמיא וכו' תיכף ומיד ממ"ש". הרבי השיב: "וכל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה שתוספתו מרובה על העיקר, ובמיוחד ברכה מיוחדת בזמן מיוחד. אזכיר על הציון". 

כינוס לקבלת המלכות ב- 770 - בשידור חי לרחבי העולם; הרבי מלך המשיח שליט"א: תשואות חן על הנחת רוח שגרם וגורם

מיד לאחר הסעודה מסר הרב חיים ברוך הלברשטם מ"מרכז שידורי חב"ד" דו"ח לרבי מרשימת הערים והמדינות בעולם כולו שהשתתפו באמצעות ה'הוק-אפ' בסעודת ה"מלוה מלכה". הדו"ח נפתח בזה הלשון: "כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לעולם ועד! דו"ח משידור של קבלת-פנים לכ"ק אד"ש מלך המשיח ע"י נשי ובנות חב"ד תחי'". הרבי ענה: "נתקבל ותשואות חן על הנחת רוח שגרם וגורם, אזכיר על הציון". יש לציין שתשובה זו התקבלה, לאחר שנים רבות בהן לא ענה הרבי על דו"חות מהשידורים. ביום ראשון שלאחר הסעודה ניגשו לרבי מארגנות הכינוס ואמרו: נשי ישראל 'עם קשה עורף' החליטו ללכת מחיל אל חיל עד שיקבלו את הגאולה בפועל ממש. על כך ענה להם הרבי: "בשורות טובות והצלחה רבה. ויהי רצון שיתקיימו כל הברכות בקרוב ממש". לאחר מכן נתן לכל אחת ואחת דולר נוסף ואמר: "עבור הכינוס". 

הרבי מלך המשיח שליט"א בהוראה לנשי חב"ד בלונדון: "בטח עומדות בקשר עם נשי חב"ד דכאן"

לנשי חב"ד בלונדון, שכתבו על פעולותיהן בנושא משיח, הורה הרבי לפעול בקשר ובתיאום עם נשי חב"ד שבקראון-הייטס: "נתקבל והמצורף בזה ותשואות חן ויהא בהצלחה רבה ובטח עומדות בקשר עם נשי חב"ד תחיינה דכאן לדעת על דבר חגיגתן כאן לאחרונה. אזכיר על הציון". לנשי ובנות חב"ד בפריז, שכתבו שהן מתכוננות לערוך התוועדות "מלוה מלכה" לקבלת פני משיח צדקנו במוצש"ק בשלח (על פי הוראת הרבי להן לערוך זאת עוד הפעם וכו'), השיב הרבי בערב שבת פרשת בשלח: "ויהא בהצלחה רבה והזמ"ג. אזכיר עה"צ". 

נשות חב"ד שואלות האם לצאת במבצע פירסום זהות המשיח בכל העולם; הרבי מלך המשיח שליט"א: די בהודעה, כפשוט

תשובה מעניינת קבלו נשי חב"ד בקראון הייטס על תוכנית גדולה לפרסום את זהותו של מלך המשיח בכל העולם: "תפקיד כל הנהלה והנ"ל בכלל לנהל כפי שכלם ולא לשאלני ושאני אתבונן, שפרושו שאני מנהל, ודי (ב)הודעה כפשוט, אזכיר על הציון". נשי ובנות חב"ד החליטו לערוך במוצאי שבת פרשת תצוה ערב מיוחד של שירה "בתופים ובמחולות" על בוא הגאולה. כשהודיעו על כך לרבי השיב: "ויהא בהצלחה רבה אזכיר על הציון". בחלוקת הדולרים ביום ראשון שלאחר ערב שירה והריקודים שאירגנו נשי חב"ד מסרה גברת ח. כהן לרבי תוף עליו היה כתוב "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" ואמרה: זה עבור הרבי שליט"א. עם תוף זה רקדו הנשים אתמול בשמחה שפורצת כל הגדרים, בבטחון להתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח מיד ממש לגאולה שלימה. על דבריה השיב הרבי כשחיוך נסוך על פניו הקדושים: "את זה מסתמא תשאירו אצלי. [הרבי הגיש דולר נוסף ואמר:] זה עבור ה"צלצלי תרועה" כפי שזה נקרא בתהילים. שיהיה בשעה טובה". 

נשות חב"ד בירושלים מסתפקות; הרבי מלך המשיח שליט"א מכריע: ויהא בשעה טובה ומוצלחת

בארגון נשי חב"ד ירושלים היו חילוקי דעות בקשר לעריכת כינוס שמטרתו קבלת המלכות על ידי חתימות וכיו"ב. הועלתה הצעה ששני הצדדים ישלחו לרבי את סברותיהן בשני פתקים נפרדים שימסרו כאחד. כשהתקבלו הפתקים לקח הרבי בידיו הקדושות את הפתק הראשון, בו נכתבה ההצעה בדבר החתימות, וענה: "ויהא בשעה טובה ומוצלחת אזכיר על הציון". לאחר מכן עיין הרבי במשך שניות אחדות בפתק השני (שם נכתב שפעולה זו יכולה לרחק), ביקש שוב את הפתק הראשון והניחו על השני ולאחר העיון בו, לקח את השני (השלילי) והניחו בצד, ומסר שוב את הפתק הראשון למזכיר עם ההוראה: "למסור להן את המענה" [הנ"ל]. 

האם לפרסם לאנשים זרים שהרבי הוא המשיח? הרבי שליט"א: אין לדיין אלא מה שעיניו רואות

בעיר לוד הזמינו את הרב שלום דובער הלוי וולפא למסור שיעור בנושא "הרבי בחזקת משיח". היו כמה שחששו מאופן הדיבור בענין זה ורצו להביא מרצה אחר, אך רב השכונה, הרב יורקוביץ, אמר שאין כבר בעיה לומר שהרבי הוא מלך המשיח גם לאנשים זרים. לבסוף החליטו לשאול את הרבי מה לעשות. בט"ז אדר א' תשנ"ב השיב הרבי: "אין לדיין (רב שעל אתר) אלא מה שעיניו רואות". לרב חיים גוטניק, שכתב שחושש לפעול פעולות להבאת המשיח שמא אינן מתאימות לרצון הרבי, השיב הרבי: "כבר נאמר על-זה: אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות".

האם לחדול מפירסום זהותו של משיח? הרבי מלך המשיח שליט"א: לא. להמשיך ובהוספה!

אחת מנשי חב"ד כתבה לרבי, ש"יש אומרים כי מה שאירע בכ"ז אדר בא כתוצאה מהפעילות המיוחדת לזירוז הגאולה, וכתוצאה מכך שאומרים ומבקשים מהקב"ה שהרבי יתגלה כמלך המשיח. אם אכן נכון הדבר, האם המסקנה היא שיש לחדול מפעילויות אלו"? כשהמזכיר סיים להקריא שאלה זו, לא הגיב הרבי. - "האם לא לענות כלל לאותה אשה?" - שאל המזכיר. - הרבי הגיב בשלילה. - "האם כן לענות לה?" - על שאלה זו השיב הרבי בחיוב. המזכיר הוסיף לשאול: "האם להודיע לה שיש להפסיק כדי שנזכה להחשת הגאולה ולהתגלות הרבי?" - הרבי הגיב בשלילה. - "האם למסור שיש להמשיך ובהוספה?" - הרבי הנהן בראשו הק' לחיוב. לאחר יומיים הגיע לרבי מכתב דומה. לאחר שהמזכיר גמר להקריא אותו לפני הרבי הוסיף ואמר, שהמענה של הרבי מלפני יומיים עורר הדים. הרבי הנהן בראשו לאישור הדברים. לשאלתו של המזכיר: "האם תשובה זו חלה גם על מכתב זה?" - השיב הרבי בהנהון ראשו הקדוש - לחיוב!

אם אפשר לפרסם בניו-יורק טיימס שהרבי הוא מלך המשיח? הרבי שליט"א משיב בחיוב

הרב יצחק שפרינגר הפיץ עשרות אלפי טפסים בהם קיבלו על-עצמם אנשים נשים וטף החלטות טובות על הוספה בתורה ובמצוות. בתחילה היתה הכותרת של הטפסים "תן יד לביאת המשיח", אך לאחר זמן שינה ל"תן יד למלך המשיח". הרבי קיבל גם את הנוסח החדש בחביבות וענה תשובות מעודדות. כשהמזכיר הרב גרונר הקריא לרבי את נוסח המודעות שערך הרב יצחק שפרינגער, על מנת להדפיס בעתונים (בשפות, אידיש, עברית ואנגלית), ושאל, האם אפשר להדפיסן כולל האיזכור ש"הרבי הוא מלך המשיח" ובצירוף תמונת הרבי - השיב הרבי לחיוב.

בשיקאגו מדברים שהרבי הוא משיח; הרבי מלך המשיח שליט"א: שימשיך בבשורות טובות

לאחד מהשלוחים בשיקגו שכתב: "תלמידי ותלמידות ה'חדר' בשיקגו עוסקים בלהט בענין משיח, ובעיר מדברים שבליובאוויטש עוסקים במשיח ושהרבי מליובאוויטש הוא משיח, ורואים במוחש כשמדברים בנעימות ודברים היוצאים מן הלב מתקבלים הדברים, וכבר הגיע הזמן שיענה הקב"ה לבקשת עם ישראל שיתגלה מלכנו משיחנו בקרוב ממ"ש". על כך השיב הרבי: "שימשיך בבשורות טובות אזכיר על הציון". 

עלון לתפילין עם תמונת הרבי ו'יחי' הרבי מלך המשיח שליט"א: מאשר את הדפסתו

בחודש אדר תשנ"ג הכניסו לרבי דף של פרשת קריאת שמע מהודר עם תמונתו של הרבי כשתחתיה הכיתוב: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", וביקשו את ברכתו והסכמתו. הרבי שבעבר הורה להסיר את תמונתו מדף כזה שהיה עם הכיתוב "היכונו לביאת המשיח" השיב לחיוב. 

עלון בצרפתית אודות זהות המשיח. הרבי מלך המשיח שליט"א: הסכמה וברכה

בניסן תשנ"ג נתן הרבי הסכמתו וברכתו לרב יעקב בלום, מפעילי חב"ד בפאריז, על פרוספקט שהוציא לאור בו מוסבר אודות משיח כולל זהותו של הרבי כמשיח. עסקנים: עידוד היחי לעיני מליוני צופים - עלול לרחק יהודים. הרבי: יצא למרפסת ועודד את שירת היחי במשך דקות ארוכות ביו"ד שבט תשנ"ג, לאחר שכלי התקשורת העולמיים פירסמו ש"הולכת להיות הכתרה למשיח" ואלפים הגיעו לבית מדרשו של הרבי להיות נוכחים בעת ההכתרה, ביקשו כמה עסקנים (שחששו מהענין) מהרבי שלא יצא, על מנת שלא יפרשו זאת כהסכמה לענין. הרבי לא הסכים לבקשתם בשום אופן. הרבי יצא ולעיני אלפים שהתקבצו במקום, ועוד מליוני בני אדם שצפו במאורע באמצעיים אחרים, עודד את הכרזת ושירת החסידים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

עידוד שירת ה"יחי אדוננו"

במשך למעלה משנה עודד הרבי בכל כוחו ממש, לאחר כל תפילה ותפילה בהשתתפותו, את הכרזת שירת החסידים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

אחרי שיחת כ"ח ניסן - פסק הדין שעורר סערה

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

  • שניאור , כ"ח ניסן התשפ"ג, 19:37

    עם כל הכבוד לענין פרסום משיח, הרי כל אחד מבין שלא זוהי התכלית.
    אם לא מבינים שלחיות משיח, זה להפנים את כל מה שהרבי מלמד אותנו, ולמסור את נפשינו, הרי שלא עשינו את המוטל עלינו.
    חבד זה עבודה בכח עצמו. כל אחד צריך להפנים את הענינים של חסידות, ולחיות כחסיד שלמד.
    אם לא לומדים חסידות, הרי שאי אפשר להתקשר כראוי, ולמסור את עצמינו למלך.

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...