• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

ביטול ההגבלות: על אנשים, מקומות וקריעת מים גדולה

המאורע שאין שני לו חוזר על עצמו אך משנה וריאציות, ומרים אותנו לרמה שונה לחלוטין בכל מה שהכרנו עד היום על יחסי בורא - נברא - תורה
ביטול ההגבלות: על אנשים, מקומות וקריעת מים גדולה
קריעת ים סוף
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

עד לעצם היום הזה בתודעה ההיסטורית, המאורע של קריעת ים סוף נחשב כאחד כזה שאין שני לו. גם בתולדותיהם של עמים ודתות אחרות אין קולגה המתיימרת להידמות לנס עצום זה, והביטוי החז"לי "קשה כקריעת ים סוף" הפך למטבע לשון מוכרת לתיאור מצבים בלתי אפשריים ברמת הקושי הקיצונית ביותר.

האם ייתכן כי בקרוב אנו עומדים לחזות במעין שחזור של מאורע כביר זה, ומהו בעצם הצורך בכך?

גאולת מצרים היא בעצם התחלתה של הגאולה השלמה, מעין קדימון וחשיפה חלקית על העתיד. וכפי שאומר הפסוק על הגאולה העתידה "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", שכן גאולת מצרים מורכבת משני שלבים – היציאה מהגלות בט"ו בניסן, והשגת החירות השלמה, בקריעת ים-סוף. שני שלבים אלה יהיו גם בגאולה העתידה – תחילה קץ הגלות ואחר-כך הגאולה עצמה וגילוייה הנפלאים.

שיאה של גאולת מצרים היה בבקיעת הים, בה התרחשה התגלות עצומה של הבורא. כמו כן בדומה לכך גם בגאולה העתידה תהיה שלמות הגילוי האלוקי בבקיעה של מים, וכפי שאומר הנביא ישעיה (יא, טו) על הגאולה: "והחרים ה' את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר... והִכהו לשבעה נחלים". והנביא מסיים: "כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים".

שני בקיעות, הבדל מהותי אחד

חדי העין כבר יבחינו כי ישנו הבדל מספרי בולט בין שני בקיעות המים האלו, בים סוף הבקיעה היתה כידוע לשנים עשר חלקים כמספרם של שבטי ישראל, ואילו בקיעת הנהר המוזכרת לגאולה תהיה לשבעה נחלים.

אם המספר שנים עשר מסמל על שנים עשר שבטי ישראל, אז המספר שבע מסמל על שבעת המקומות אליהם הייתה גלות ישראל.

גאולת מצרים פעלה את גילוי הקדושה בעם-ישראל עצמו כאנשים, ולכן ההתגלות של קריעת ים סוף התבטאה בצורת שנים עשר גזרים, כנגד שנים עשר שבטי ישראל. השוני של ההתגלות האלוקית בגאולה העתידה, יהיה באחדות אלוקית כוללת, כאשר גם הגויים לסוגיהם ומקומות הגלות על פני הגלובוס נכללים בתוך האמת האלוקית, ולכן ה'בקיעה' האלוקית לעתיד-לבוא קשורה ב"שבעה נחלים" - מקומות הגלות.

על פי תורת החסידות, עניינו הפנימי של בקיעת הנהר הוא בקיעת דרגת הבינה - המחשבה המגבילה על עצם החכמה. עצם החכמה מסמלת את עולם האצילות שהוא העולם העליון ביותר בבריאה, וכולו רק רוחניות ואלוקות.

הוא עוד יראה לנו

כשם שמימיו של הנהר אינם פוסקים מזרימתם, כך גם המחשבה המשוטטת תמיד ומסמלת את ספירת הבינה - ההגבלות הגשמיות, המסתירות על עולם זה ומגבילות את התפשטותו לשטחים וגבולות ספציפיים ומסוימים. כשייבקע נהר הבינה הזה, אז גילוי אלוקותו של הבורא יהיה מוחלט בעולמנו הגשמי, ללא אף הגבלות כלשהם. וכלל העולמות יהיו מאוחדים עם עצם החכמה העליונה שבעולם האצילות. 

אחד מהדברים בהם יתבטא עניין מיוחד זה, הוא בתורה החדשה שיגלה וילמד מלך המשיח. בתורתו של משיח יתגלו טעמי המצוות כפי שהם בעצם החכמה העליונה, ולכן נאמר כי מלך המשיח יהיה נעלה הרבה יותר מהאבות, משה רבינו, ואף אדם הראשון קודם חטא עץ הדעת. 

הלימוד לעתיד לבוא יהיה בצורת ראיה ויזואלית ומוחשית, שמשמעותה היא השגה כוללת של כל הפרטים בבת אחת. הגילוי של התורה 'דבר ה'' - יהיה באופן שיראה ויורגש שכשם שהדיבור של ה' אינו נפרד ממנו, כך גם העולמות כולם – יתאחדו על ידי ביטול ההסתרות של הבינה, כך שעצם החכמה יושפע ל"שבעה נחלים" – כלל שבעת המידות.

כשהם יפתחו את הפה

כל המידע על קיבוץ גלויות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...