• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

כל המידע על קיבוץ גלויות

עם ישראל מלומד בגלויות - מצרים, בבל, אדום, ספרד ועוד. תלאות רבות עברו על העם בגלות ופזרו אותו בכל רחבי הגלובוס. אך כעת הגיע השעה: עשרת השבטים, פזורי הגירושים והמתבוללים עתידים לשוב בקרוב • "ושב ה' אלוקיך את שבותך ושב וקיבצך מכל העמים"
כל המידע על קיבוץ גלויות
ימות המשיח. ציורו של האמן מיכאל שוורץ
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

סמל החורבן של בית המקדש הראשון היתה הגלות לבבל. גלות שהחלה אחת עשרה שנה לפני החורבן, כשנשלח יהויכין מלך יהודה לגלות בידי נבוכדנצר מלך בבל ותחתיו הומלך בנו צדקיהו. לאחר חורבן הבית עצמו הוגלה גם רוב רובו של העם והובלו בשלשלאות ברזל אל גלותם בבבל, לגלות שנמשכה שבעים שנה. כן היה גם בגלות אדום בעת חורבן הבית השני, אז הוגלו בני ישראל לבבל שנית וחלקם אף פוזרו באזורים רבים ברחבי הגלובוס.

בימים ההם עם ישראל כבר היה לאחר גלות אחת - גלות מצרים, בה עבדו עם ישראל את פרעה בפרך. גזרות רבות הוטלו עליהם אז, ושחרורם הניסי לאחר עשרת המכות היה גאולת העם מגלותו הראשונה. לאחר מכן עלו בני ישראל ממצרים אל הארץ המובטחת לאבותיהם ובנו בה את בית המקדש הראשון. אך לאחר עומדו ארבע מאות ועשר שנים, חרב הבית וגלו ישראל לבבל.

חלק מעם ישראל הוגלו אז על ידי מלך אשור אל רחבי ממלכתו, כפי שמתאר הכתוב - "לָכַד מֶלֶךְ אַשּׁוּר אֶת-שֹׁמְרוֹן וַיֶּגֶל אֶת יִשְׂרָאֵל אַשּׁוּרָה וַיֹּשֶׁב אוֹתָם בַּחְלַח וּבְחָבוֹר נְהַר גּוֹזָן וְעָרֵי מָדָי". ההגליה היתה המונית. בכתובת שנמצאה חרוטה על גבי אבן עתיקה, המספרת את סיפור הגליית בני ישראל בידי נבוכדנצר, מצוין כי מספר הגולים היה 27,290 מתושבי ממלכת ישראל. אחרי נבוכדנצר -"וַיַּגְלֵם לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְבִיאֵם לַחְלַח וְחָבוֹר וְהָרָא וּנְהַר גּוֹזָן עַד הַיּוֹם הַזֶּה". היה זה המלך שלמנסאר שהגלה את השבטים שישבו מעבר לירדן, כמסופר בספר דברי הימים.

בקרב חוקרי התקופה סביר להניח כי היו גם יהודים שנטמעו אז בקרב השומרונים, או הצטרפו אל ממלכת יהודה וגלו עמה מאוחר יותר. כשבסופו של תהליך, פוזרה ממלכת ישראל.

גלות ועוד גלות

לאחר שבעים שנה של גלות שבו גולי בבל הביתה, בהנהגתם של עזרא ונחמיה, ובנו את הבית השני לתפארה. בית זה עמד על תילו עשר שנים יותר מקודמו, משך ארבע מאות ועשרים שנה, ואז חרב. בחורבנו גלו ישראל שנית לבבל ואז הוקם דור התלמוד. לכן, אגב, כתוב התלמוד בשפה הארמית – השפה המדוברת בבבל.

חורבן בית המקדש השני על ידי הממלכה הרומית, לאחר מלחמה בין היהודים – שאף בתוך עצמם היו חלוקים – לבין הצבא הרומאי, הובילה מידית את העם לגלות. מני אז החלו יהודים להמצא בכל מקום בעולם, כך שאת תוצאותיה של גלות רומא ניתן למצוא עד היום.

שמעתם אי פעם על הקהילות היהודיות במיאנמר, קירגיזסטן והרצגובינה? אם על שמם של המדינות לא שמעתם מעולם, כנראה גם לא על היהודים שבהם. יתכן שגם קהילת אבאיודאיה, קהילת האיגבו ואנשי קהילת למבה - לא נודעו לכם מעולם. קהילות אלו הן אכן תוצאות של הגלויות אותם עברו יהודים בכל הדורות, בהן הגיעו יהודים לכל מקום ופינה ברחבי העולם.

ההבטחה והסיבה

בתורה, בנבואתו של משה רבינו, הובטח לנו על הסוף לגלות וקיבוץ עם ישראל אל ארצו המובטחת: "ושב השם אלוקיך את שבותך... ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה, אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך". מכל המקומות בהם פיזר הקדוש ברוך הוא את עמו לבין הגויים, עתיד הקדוש ברוך הוא גם לאספו ולקבצו חזרה.

נשים לב שבפסוק לא נאמרה המילה "והשיב", אלא "ושב". חכמינו מסבירים שבזמן הגלות גם הקדוש ברוך הוא, שהשרה את שכינתו על בית המקדש, נמצא כביכול בגלות. ולעתיד לבוא, כאשר יקובצו כל נדחי ישראל חזרה, אזי "ושב השם אלוקיך" – גם השכינה תשוב מגלותה.

שמעתם אי פעם על הקהילות היהודיות במיאנמר, קירגיזסטן והרצגובינה? אם על שמם של המדינות לא שמעתם מעולם, כנראה גם לא על היהודים שבהם. יתכן שגם קהילת אבאיודאיה, קהילת האיגבו ואנשי קהילת למבה - לא נודעו לכם מעולם. קהילות אלו הן אכן תוצאות של הגלויות אותם עברו יהודים בכל הדורות, בהן הגיעו יהודים לכל מקום ופינה ברחבי העולם

בתורת החסידות מוסבר כי כל ענין שילוח עם ישראל לגלות היה מכוון ומתוכנן מתחילה: בעולם הגשמי, חבויים ונסתרים ניצוצות של קדושה. עבודת היהודי בעולם היא למצוא את אותם ניצוצות ולהעלותם חזרה למקורם, לקדושה. עבודה זו נפעלת על ידי אכילה של יהודי, לדוגמה. כשבאוכל הנאכל חבוי ניצוץ קדושה והיהודי האוכלו מכוון באכילתו שתהיה לשם שמים ולצורך עבודתו את הבורא, אזי הניצוץ החבוי באוכל מתברר ועולה חזרה למקומו בקדושה.

כך גם בדיוק קרה בשליחת בני ישראל לגלות. הגמרא אומרת פתגם תמוה, שמוסבר היטב על פי ההסבר בחסידות: "לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים". הגרים – אלו ניצוצות הקדושה, ששבים לקדושה ו'מתגיירים', ועם ישראל גלו לבין האומות בכדי להוציא ולהעלות את אותם ניצוצות.

הסוף לגלויות

בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש, יקובצו כל בני ישראל בכל מקום ומקום בו הם נמצאים. לא רק הסוף לצרות ולתלאות הגלות, אלא גם החזרת מצבו של העם לתקני, לעם ישראל מושלם בארצו.

"והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר עמו ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ", מנבא הנביא ישעיה. גם הנביא עמוס מתייחס בנבואותיו לקיבוץ הגלויות העתיד לקרות, ואומר: "ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו... ונטעתים על אדמתם, ולא ינתשו עוד מעל אדמתם". לא רק שישובו בחזרה אל ארצם, אלא גם מובטחים הם שלא יגורשו ממנה שנית.

בשונה מהגאולות מגלויות עברו, בגאולה האמיתית והשלימה אף יהודי לא ישאר בגלות. בגלות מצרים, לדוגמה, נענשו רשעי ישראל והומתו בזמן מכת חושך, כך שלא זכו לצאת ממצרים. הגאולה מבבל גם היא כמוה, העולים בתחילה היו מועטים ודלים ואף בעת עומדו על תילו של בית המקדש השני יהודים עדיין התגוררו בבבל.

את זאת למדים חז"ל מהפסוק "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל", כשרש"י מפרש את הפסוק במילותיו – "גדול יום קיבוץ גלויות ובקושי כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש, איש איש ממקומו".

רמז לכך נאמר בתהילים, בפסוק "יביאו שי למורא". את הפסוק הזה מפרשים על אומות העולם בזמן הגאולה אשר יביאו מתנה, "שי", למלך המשיח. לכאורה אינו מובן מה יחסר למלך המשיח שיהיה אפשרי ליתן לו כמתנה?.. ועל כך מבארים גדולי ישראל כי המתנה אותה יביאו אומות העולם למלך המשיח תהיה - יהודי שלא ירצה חלילה לצאת מן הגלות...

יהודי שנטמע בין הגויים, שאינו יודע דבר על יהדותו, ובוודאי שלא ידע שהינו בן לעם הנבחר ושהינו זכאי להיגאל. יהודי כזה יביאו ראשי הממשלות ונשיאי המדינות כמתנה למלך המשיח...

מפעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח

את התהליך הנפלא של השבת עם ישראל לארצו פועל, מי אם לא - מלך המשיח. זהו אגב אחד מהסימנים המצביעים ללא ספק כי המשיח הינו אכן האיש שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל. כשמלך המשיח "בנה בית המקדש וקיבץ נדחי ישראל – הרי זה משיח וודאי", פוסק הרמב"ם.

בשיחה מיוחדת שנשא הרבי שליט"א מלך המשיח בשנת תשנ"א (1991) בישר לנו כי כיום מלך המשיח כבר נמצא וניתן לראות את פעולותיו בעולם. השיחה נאמרה בשבת פרשת משפטים, כשבערב שבת – ביום שישי אחרי חצות היום, נחתם הסכם שביתת נשק היסטורי בין ארצות הברית וברית המועצות. בין פרטי ההסכם הוחלט להעביר את השקעת המדינות ביצור ותפעול הנשק להשקעה ותמיכה בצרכים הומוניטריים ועזרה לנזקקים.

בשונה מהגאולות מגלויות עברו, בגאולה האמיתית והשלימה אף יהודי לא ישאר בגלות. בגלות מצרים, לדוגמה, נענשו רשעי ישראל והומתו בזמן מכת חושך, כך שלא זכו לצאת ממצרים. הגאולה מבבל גם היא כמוה, העולים בתחילה היו מועטים ודלים ואף בעת עומדו על תילו של בית המקדש השני יהודים עדיין התגוררו בבבל

בשיחה הסביר הרבי שליט"א מלך המשיח כי הסיבה לחתימת ההסכם בין המעצמות היא כי מלך המשיח כבר החל לפעול בעולם! ומפעולותיו של מלך המשיח, מספר לנו הנביא ישעיה, הוא "ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים" – מלך המשיח ישכין שלום בין הגויים ויבהיר להם את הדרך הנכונה לנהוג, ובכך יביא סוף למלחמות ביניהם. הסכם שביתת הנשק וניצולו לטובה, הוא אכן מפעולותיו של מלך המשיח – הלוא הוא לא אחר מהרבי שליט"א מלך המשיח עצמו.

ומכיוון שכחלק מפעולות המשיח נכלל גם קיבוץ הגלויות, גם את זאת כמובן פועל הרבי שליט"א מלך המשיח: בשיחה מיוחדת שנאמרה בכ"ג אדר א' תשנ"ב (פברואר 1992) בישר הרבי שליט"א מלך המשיח כי הייעוד הגאולתי של קיבוץ הגלויות כבר החל!

באותם שנים נפל מסך הברזל של המשטר הקומוניסטי ברוסיה ויהודי ברית המועצות יכלו סוף כל סוף לעלות אל ארץ אבותיהם, ארץ הקודש. את מהלך נפילת המסך ראה הרבי שליט"א מלך המשיח כהתחלת קיום הייעוד של קיבוץ-גלויות! התחלתו של ייעוד זה, כמו הסכם שביתת הנשק בין רוסיה לארה"ב, הינו כמובן מפעולותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו.

כמובן וכפשוט שאין אנו מסתפקים בהתחלתו של הייעוד ובתחילת התקיימותה של הנבואה, אלא מצפים ומחכים אנו בכל יום ובכל רגע להשלמתו המלאה והמיידית. זה יקרה תיכף ומיד ממש, כשיתגלה לעיני כל בשר הרבי שליט"א מלך המשיח במלוא תפארתו והדרו, בגאולה האמיתית והשלימה – עכשיו ממש!

מקורות: דברים ל, ג-ד. מלכים ב' כד, ח-יז. דברי הימים א' ה, כו. ישעיה ב, ד. יא, יא-יב. כז, יב. עמוס ט', יג-טו. מסכת פסחים דף פ"ז, ע"ב. שיחת שבת פרשת משפטים תשנ"א. שיחת שבת פרשת ויקהל תשנ"ב.

מהפכת הגאולה: כך ישתנו חיינו לנצח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...