• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

כסף על העצים? זו מציאות!

עוני ומחסור כיום הינו דבר מצוי ושגרתי, לצערנו. אך בבוא הגאולה האמיתית והשלימה העושר יהיה רב כל כך, עד שלא ייחשב בעינינו כלל • "מעדנים מצויים כעפר"
כסף על העצים? זו מציאות!
גם אילנות סרק יוציאו פירות (צילום: Any Lane)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מדדי העוני במדינות רבות ברחבי העולם מצביעים על הבדלי איכות חיים משמעותיים בין אחוזי האוכלוסייה הענייה לזו העשירה. ישנן מדינות בהן העוני נראה בבירור ברחובות, ישנן כאלו שהעוני מתחבא בבתים, וישנן כאלו שהעושר הוא השולט בהן.

בעתיד הקרוב מאוד, בגאולה האמיתית והשלימה, כל בני האדם יהיו בעלי עושר עצום ובלתי נתפס עד שהכסף לא יהיה נחשב בעינינו. או כהגדרת חכמינו - "מעדנים מצויים כעפר".

כשתבוא הגאולה יעסקו כל העולם בדבר אחד בלבד והוא, כלשון הכתוב, "לדעת את השם". ללמוד ולדעת את מהותו של הבורא, דבר שכיום אינו ניתן להשגה שכלית. ומכיוון שזו תהיה כל תכלית הבריאה כולה, גם העולם עצמו יסייע לכך.

לכן החיות הרעות לא ירעו אז לבני האדם, לכן אומות העולם יחדלו אז ממלחמות וסכסוכים, ולכן גם העולם עצמו ייתן לבני האדם שפע גשמי עצום.

יהלומי ענק בשערי ירושלים

בגמרא מסופר על רבי יוחנן שישב ולמד בבית מדרשו, ואמר שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד בשעריה של ירושלים יהלומים ואבנים טובות בגודל עצום של 30 אמה על 30 אמה (אמה היא מידה תלמודית השווה בערך לחצי מטר). רבי יוחנן למד זאת מהפסוק "ושמתי כדכוד שמשותיך ושעריך לאבני אקדח" – פירוש כדכוד ואבני אקדח הוא אבני חן יקרות. אחד מתלמידיו בקהל ענה ואמר שכיום לא ניתן למצוא יהלומים בגודל של ביצת יונה, ורבי יוחנן מדבר על שער העשוי מיהלום...

לימים הפליג אותו תלמיד בלב ים, כשלפתע ראה מחזה מדהים: מלאכי השרת עסוקים בניסור אבנים טובות ומרגליות ענקיות ממדים. כששאלם למה מיועדת תוצרת עבודתם, נענו לו כי עתיד הקדוש ברוך להעמידם בשערי ירושלים...

צמיחה בענף הצומח

לבד זאת, עתידים גם האילנות להצמיח תוצרת מוגברת וייחודית. הגמרא מספרת שאפילו עצים שכלל אינם מצמיחים פירות כיום, ישתנה טבעם בגאולה. "עתידים כל אילני סרק שבארץ ישראל לטעון פירות", כך שכדאי לעקוב אחרי עץ הברוש בגן הציבורי או עצי האקליפטוס בחורשה הקרובה, לזכור כיצד הם נראים כעת ללא פירות...

פרט מעניין נוסף בעצי זמן הגאולה הוא שגזע העץ – גם הוא יהיה ניתן לאכילה! טעמו של הגזע יהיה כטעמו של הפרי אותו הוא מצמיח, וסלט גזעים וענפים לנשנוש בדרך לעבודה יהיה מתכון קבוע במטבח הגאולה.

אגב, לא רק העצים יצמיחו תוצרת. "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות (עוגות) וכלי מילת (בגדי משי)" – האדמה עצמה תצמיח מעדנים שכיום צריך להשקיע ולהתאמץ בכדי לייצרם, ואת הבגד החדש, במקום ללכת לקניון ולשוטט בין חנויות, נשלוף היישר מהאדמה.

מהירות הצמיחה של כל אלו תהיה מדהימה. את זאת מבשרים לנו חכמי הגמרא במילים – "עתידים‬ אילנות שמוציאין פירות בכל יום". אם כיום חקלאי הרוצה להוציא את הנדרש משדהו זקוק לחרישה, זריעה, דישון, השקיה, טיפול, ולסיום קטיפה ולקיטה, הרי שבזמן הגאולה כל זה קורה לבדו, וביום אחד! ממש ימות המשיח...

מטרה אחת

כל זה הוא, כאמור, בשביל שיוכלו עם ישראל לשבת להגות בתורה בנחת וללא כל טרדות מענייני העולם. אפילו לא טרדות בסיסיות של גידול האוכל הנדרש לאכילה. כעת תובן הלשון – "לא יהיה עסק כל העולם אלא – לדעת את השם בלבד", כיוון שכל שאר הדברים הנדרשים לקיום האדם יהיו מעצמם.

אחד ההסברים לכך הוא: מכיוון שרוחניות העולם תהיה מושלמת, בעולם בו "ה' ימלוך לעולם ועד" ולו בלבד תהיה המלוכה על כל הארץ, לכן גם גשמיות העולם תהיה מושלמת. וזאת מכיוון שיתגלה לעין כל שהמציאות האמיתית של קיום העולם היא אלוקות, הקדוש ברוך הוא בעצמו.

ביאור נוסף יש לדברים, שכל המעדנים יהיו מצויים כעפר: לא רק שהפירוש הוא שכמו שהעפר מצוי בכל מקום בריבוי, אלא גם כמו שהעפר לא נחשב לבעל חשיבות ככל – כך גם ייחשבו אז תענוגי העולם בעיני בני האדם, כיוון שיעסקו רק ב"לדעת את השם".

נקווה ונצפה לקיום ייעוד זה תיכף ומיד ממש, בגאולה האמיתית והשלימה אותה יביא לנו הרבי שליט"א מלך המשיח. נקבל את פניו בבואו בהכרזה המבטאת את קבלת מלכותו של הרבי שליט"א כמלך המשיח עלינו, ונאמר:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

שיטפונות והצפות בעולם? אות הפתיחה של הגאולה השלימה

כל המידע על קיבוץ גלויות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...