האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

עם המלך לבדו, על כסאו לא ישב זר

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 315 צפיות 0

עם המלך לבדו, על כסאו לא ישב זר

צפו בלקט סיומי תפילות עם הרבי שליט"א מלך המשיח, בחצר בית חיינו 770 בתקופת הקורונה.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

הסרטה: זמן הגאולה, VPM770

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...