האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

גוט יום טוב! חג סוכות שמח!

תשרי

מערכת האתר 491 צפיות 0

גוט יום טוב! חג סוכות שמח!

מערכת 'אתר הגאולה' מאחלת לחסידי חב"ד-ליובאוויטש יחד עם עמך בית ישראל חג שמח, וכלשונו הק' בעת חלוקת הד' מינים: "ממשיך זיין אלע המשכות על כל השנה כולה". והעיקר שעוד קודם החג נזכה להתגלותו השלימה והמיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש לעיני כל העולם כולו!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...