האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ערב יום הכיפורים • גמר חתימה טובה – לשנת פלאות אראנו!!

תשרי

מערכת האתר 911 צפיות 0

ערב יום הכיפורים • גמר חתימה טובה – לשנת פלאות אראנו!!

מערכת 'אתר הגאולה' מאחלת לגולשים כלל חסידי חב"ד-ליובאוויטש יחד עם עמך בית ישראל, גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. והעיקר שנזכה כולנו לשמוע את הברכה הכללית ואת 'ברכת הבנים' ולראות בעיני בשר את אבינו רוענו מעודד את שירת ה'מארש', בגאולה האמיתית והשלימה על ידי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...