• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

ספיישל סוכות • מצוות החג ושמו של המשיח // מאמר מרתק

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א (אשר שמו הראשון כידוע הוא מנחם) מוסיף ומסביר, כי אמנם מצווה עלינו לשמוח בחג הסוכות גם בלי קשר לארבעת המינים (כמו שנאמר: "ושמחת בחגך והיית אך שמח"), אך מכל מקום בשמחה עם ארבעת המינים יש ייחודיות סמלית • מאמר מרתק לרגל חג הסוכות • לקריאה
ספיישל סוכות • מצוות החג ושמו של המשיח // מאמר מרתק
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א (אשר שמו הראשון כידוע הוא מנחם) מוסיף ומסביר, כי אמנם מצווה עלינו לשמוח בחג הסוכות גם בלי קשר לארבעת המינים (כמו שנאמר: "ושמחת בחגך והיית אך שמח"), אך מכל מקום בשמחה עם ארבעת המינים יש ייחודיות סמלית

אנו קרבים כעת לחג הסוכות, בו מקיימים כמה מצוות חשובות. חלק מהן קושרים חז"ל בקשר מיוחד אל הגאולה השלמה. וכך נאמר בגמרא במסכת פסחים:

"בשכר שלושה 'ראשון' זכו לשלושה 'ראשון'". כלומר, בזכות שלוש מצוות שבציווי התורה עליהן מופיעה המילה 'ראשון' – מצפות לעם ישראל שלוש הבטחות, שבאזכור המקראי שלהן מופיעה המילה 'ראשון'.

שלוש המצוות הן: 1) הימנעות ממלאכה אסורה ביום הראשון של חג הפסח, כמו שנאמר: "ביום הראשון... כל מלאכת עבודה לא תעשו" (ויקרא כג, ז). 2) הימנעות ממלאכה אסורה ביום הראשון של חג הסוכות, כמו שנאמר: "ביום הראשון מקרא קודש" (שם כג, לה). 3) נטילת ארבעת המינים, כמו שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון" (שם כג, מ).

שלוש ההבטחות הן: 1) הכחדת זרעו של עמלק נכד עשו, עליו נאמר: "ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שיער" (בראשית כה, כה). 2) בניין בית המקדש, עליו נאמר: "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו" (ירמיה יז, יב). 3) שמו של משיח, עליו נאמר: "ראשון לציון הנה הנם" (ישעיה מא,כז)".

רבי שמואל אידל'ס המכונה המהרש"א מבאר את הקשר התוכני בין המצוות לבין ההבטחות: בני עשו הם אלה שעד היום מנסים לכלותנו, והכחדתם קשורה לחג הפסח אותו אנו חוגגים כזכר להצלתנו מהמצרים שגם הם רצו לכלותנו. בית המקדש קשור לחג הסוכות, כיוון שגם הוא נקרא 'סוכה', בפסוק "ויהי בשלם סוכו" (תהילים עו, ג). על מצוות ארבעת המינים נאמר בתורה "ושמחתם (עם המינים) לפני השם אלוקיכם" – ושמו של מלך המשיח הוא מנחם, על שם הנחמה והשמחה שיעניק לנו לאחר צער הגלות.

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א (אשר שמו הראשון כידוע הוא מנחם) מוסיף ומסביר, כי אמנם מצווה עלינו לשמוח בחג הסוכות גם בלי קשר לארבעת המינים (כמו שנאמר: "ושמחת בחגך והיית אך שמח"), אך מכל מקום בשמחה עם ארבעת המינים יש ייחודיות סמלית, בשני פרטים: זו שמחה הקשורה לחפצים גשמיים וזו שמחה הקשורה לאחדות (כידוע, ארבעת המינים כאגודה אחת מסמלים את האחדות של המינים השונים בעמנו כעם אחד).

לכן דווקא על-ידי שמחה זו נזכה לבואו של הרבי מלך המשיח שליט"א, שיאחד את העולם כולו בהכרה של הנוכחות האלוקית בכל דבר, גם בחפצים גשמיים תכף ומיד ממש!

גוט יום טוב! חג סוכות בריא ושמח!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...