האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

גוט יום טוב! שנזכה מחר לסעודת משיח ב"חצרות בית השם"

ניסן

מערכת האתר 730 צפיות 0

גוט יום טוב! שנזכה מחר לסעודת משיח ב"חצרות בית השם"

הערב יחל יו"ט שביעי של פסח, מערכת "אתר הגאולה" מאחלת לכל בית ישראל בכלל ולגולשי האתר בפרט "גוט יום טוב! חג שמח" שנזכה תכף ומיד לקיום הפסוק "לך אזבח זבח תודה.. בחצרות בית ה' בתוככי ירושלים" בהתגלות כ"ק הרבי מלך המשיח שליט"א לעיני כל העולם כולו.

מחר לקראת השקיעה יערכו כל עמך בית ישראל את "סעודת משיח" - סעודה שנערכת כסעודה שלישית ביום אחרון של פסח בחוץ לארץ, ובארץ הקודש ביום שביעי של פסח.

סעודה זו החלה על ידי כ"ק אדמו"ר הבעל שם טוב הקדוש, שקרא לסעודתו השלישית ביום אחרון של פסח "סעודת משיח", וזאת - כי באחרון של פסח מאיר גילוי הארת המשיח.

בשנת תרס"ו, התחיל הסדר שתלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחג הפסח בהיכל הלימוד בבית המדרש, ובאחרון של פסח אכל עימם כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, וציוה לתת לכל תלמיד ארבע כוסות יין, ואמר אז: "זוהי סעודת משיח".

הרבי הורה כי בשתיית ארבע הכוסות בסעודת משיח יש לכוון ששתיית היין קשורה לגאולה האמיתית והשלימה ומזרזת ופועלת את ביאתה, ובאם לא כיוון בעת שתית הכוס - עליו לשתות שוב ולכוון את הכוונה המיוחדת.

בסיום סעודת משיח נוהגים לרקוד ריקוד שמח, וריקוד זה נקרא "משיח טאנץ" (ריקוד משיח). כ"ק אדמו"ר שליט"א מסביר כי לביטוי זה משמעות כפולה: הוא ריקוד לקראת ביאת משיח, והוא ריקוד יחד עם משיח בכבודו ובעצמו. במיוחד נהוג אצל הרבי לשיר את הניגון הופ קוזק.

כיום, נערכת "סעודת משיח" בבתי כנסת רבים בארץ ובעולם, בעקבות ההתעוררות הגדולה עליה הורה הרבי לחסידי חב"ד ולשלוחים בעולם כולו, לדאוג שבכמה שיותר בתי כנסת יקיימו סעודה זו לזירוז הגאולה.

16-04-2017-11-30-16-IMG-20170416-WA0097216-04-2017-11-27-07-IMG-20170416-WA0097-758x1072

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...