• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג כסלו התשפ"ד (06.12.2023) פרשת וישב

יצא לאור: החלק השלישי מההתוועדות

אחרי שהבאנו כאן באתר את שני החלקים הראשונים מתוך הוידאו החדש, המביא עם תרגום מלא את ההותעדות הארוכה שנערכה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בחג הפורים בשנת תשח"י, כעת התפרסם החלק השלישי מתוך ארבעת החלקים. לצפיה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

על מנת לעמוד על הגילויים המיוחדם מאותה התוועדות, להלן רשימה חלקית מדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח בין השיחות, כאשר פנה לכמה מהשתתפים ואמר להם לומר 'לחיים'

• אמר לא': (שכנראה הגיע עכשיו): אתה יכול לשבת שמה. דבר ראשון תגיע ל"עד דלא ידע", אח"כ נדבר איתכם...

• הרב שם טוב, אולי תגיד לחיים. עד ל"עד דלא ידע" מסתמא יש לך עוד 'שיעור'. תנו לו כוס של רבנים ("א רבני'שן כוס"), כוסו של אליהו. הנ"ל אמר "לחיים" וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה לו "לחיים ולברכה".

• העיר לא' האורחים שהוא הגיע עם "לבושים של בעה"ב" גם לפה! "הוא השקיע בזה 800 דולר, ומסתובב פה כאילו הוא היה בבואנוס איירס"... אח"כ אמר בחיוך: מסתכלים פה בפליאה ובכעס! במקום שיהודי ירצה להגיד "לחייים" בפורים - מסתכלים על זה כאילו זה היה דבר פלא!

• אח"כ אמר: אולי 'תשקו' )"אפגיסן"( את הרב חודוקוב עם כוס גדולה, והוא יחזור לשבת...

• אמר לא': מה אתה צריך אחרים, אתה יכול לבקש בעצמך! אבל זה צריך להיות קשור לענין שעליו מדברים. הרי אי אפשר לתת בשמחת תורה ענין השייך לראש השנה! עכשיו זה ענין של פורים, מה השייכות לר"ה?!

• לא' אמר: אולי אוכל לפעול ששניאור זלמן בליסאווסקי ימסור רצונו לרצוני - עכ"פ בענין אחד, ובמילא לא יפגע הדבר בהנהגתו בכל שאר הענינים, בענין אחד יפעל על עצמו.

אבל בזה הוא צריך למסור רצונו לרצוני, ובאופן שגם אם יהי' נראה לו שע"פ שו"ע צריך לעשות להיפך, מ"מ, יסמוך עלי שע"פ שו"ע עליו לעשות כפי שהנני מורה לו.

התשובה לא נוגעת הלילה דוקא, בערב שושן פורים ובליל שושן פורים. זה יכול להיות גם מחר ומחרתיים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א חייך ואמר: כנראה שהוא אוחז ב"עד דלא ידע"... כיון שהוא נשאר כך... )כולם צחקו( נו, שיתבונן ויאמר את התשובה. נו, ר' שניאור זלמן, איתך אני לא יכול לדבר ביחד, אתם מונחים בחיצוניות ואני מונח בפנימיות, וזה ענין של לא קרב זה אל זה.

תפסיק לחשוב על חיצוניות, תאמר לחיים, תשכח מעצמך, תעשה מה שצריך ותקח אתך גם את הרב חודוקוב.
ההוא ענה משהו וכ"ק אד"ש אמר: תראה, איתך אני לא יכול לדבר בכלל. תאמר לחיים! נו! ברצוני לספר עליך סיפור, לכל הקהל, אבל הקהל לא ידע שזה קשור אליך...

(בעת ההתוועדות שהתקיימה בשבת כי־תשא שלאחר פורים, הוסיף הרבי והתייחס לכך: הוא כבר התחיל לשמוע, שתהיה התחלה טובה. כשראה שהקהל תמה ולא מבין, אמר בשחוק: היה עני ברוסטוב, שהיה אומר: "שלי, שלך, מבין" [= זאת אומרת:
אנחנו מבינים אחד את השני]).

• כ"ק אד"ש שאל: הרב סידני [שלום בער] העכט אולי פה? הרב סולומון ]שלמה] פוגלמאן אולי פה? שתיהם אינם? סידני העכט לא? סולומון פוגלמאן פה, אולי תאמר לחיים על כוס גדולה ותתחיל ללמוד חסידות בכל יום אליבא דנפשיה. אני מתכוון לזה כפשוטו: תגיד לחיים על כוס גדולה וממחר בבוקר תתחיל ללמוד חסידות אליבא דנפשיה.

הרב בראנעצקי יכניס את הבן שלו לתומכי תמימים, והרב מענדל פלדמן לא יתפעל ממה שהוא שמע ממני בעצמי שהוא יכול למסור את הבן שלו לישיבה אחרת, והוא יתחיל לשלוח אותו לתומכי תמימים, ואם הבן פה, ואם הרבי מענדל פלדמן פה - אזי מבלי הבט על כך שהוא פעם היה נשיא של "אגודת הרבנים" - הוא ישלח אותו לתומכי תמימים, ואם הוא יהיה מוכרח לעבור ענין של מסירות נפש בפועל ממש - זה ישאר בזה שהוא ימסור את הנפש וישלח את הבן שלו ללמוד בתומכי תמימים, והוא יגדל ואח"כ יהיה לו ממנו נחת.

והרב טלישבסקי לא יסתכל אם העניבה מונחת במקום או שלא, והוא יגיד לחיים "עד דלא ידע" עם כוס גדולה, וממש כפשוטו "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", כמו שהיה בשמחת תורה שהקב"ה זיכה אותו, והוא יפעל זאת גם על המחותן שלו, שהוא "מורא'דיק" במדידה והגבלה!

• אמר על פלוני, (א' מזקני אנ"ש) "הוא אינו גורס מה שברצוני 'לגעת' ביהודים, אבל מה אני יכול לעשות. ועכשיו אני יכול לענות שאני שיכור ובמילא אני במצב של "עד דלא ידע"", אבל מתכוונים אליך הרב סימפסון... כ"ק אד"ש צחק ועימו כל הקהל. תגיד לחיים ותפעל גם על הרב סימפסון.

• הרב נאה, אולי תאמר לחיים ותחליט בתוקף הכי גדול להיות חסיד, לא להביט על כל העלמות והסתרים ועל המניעות והעיכובים, יכול להיות שהיצר הרע יגיד לך שזה בסתירה לפרנסה, העיקר להיות חסיד. ווערן א ציבעלע אבער חזר'ן חסידות [תהיה בצל אבל תחזור חסידות]!

הרב שמואל מנחם מענדל שניאורסון, נו!

• הרב סידני העכט, ה' יעזור שיתחילו לקרוא לך - כולם, אפילו אשתך בעצמה ואתה בעצמך - בשם "שלום", וה' יעזור לך שיהיה שלום בענינים הגשמיים ובענינים הרוחניים ובמילוי משאלות ליבם לטובה בזרעא חייא וקיימא בקרוב ממש, ושתמלא את הענין שדובר עליו ביו"ד שבט בנוגע ל"שיכון חב"ד" - שתפעל זאת במילואו, פשוט בגשמיות, למטה מעשרה טפחים.

תושיב את הרב חודוקוב על כיסא, ובמילא הוא יוכל להיות שיכור, אף אחד לא יפריע לו...

הרב חודוקוב! תושיבו אותו על כיסא ותביאו לו כ"כ הרבה משקה שהוא יהיה "עד דלא ידע", ובמילא הוא ישכח שהוא תלמיד שלכם, ר' יואל באראנטשיק, וכו' וכו' והוא יהיה כמו שצריך להיות.

ואותו דבר יהיה גם בנוגע אליכם, תהיו טופח על מנת ותפעלו על הרב... מארץ ישראל, ואותו דבר תפעלו על הרב... הוא אמר משהו ואמר כ"ק אד"ש: שתהיה רפואה שלימה אבל צריך להיות "עד דלא ידע", צריכים לשכוח גם מהענינים של בריאות גוף.

לחלק הראשון ויומן מההתוועדות

לחלק השני - לחצו כאן

"בעל התל ובעל החריץ" // פורים תשכ"ה

מבצע אחדות המשפחה י' שבט תשל"ד

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...