• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

התחזית: פלאות בכל וגשמי ברכה

"מפתח של גשמים ביד הקב"ה", הבטחת הרבי שליט"א מלך המשיח על גשמי ברכה בחנוכה תשנ"ב, מקבילה למצבנו עתה בשנת תשפ"ב, כן תהי' לנו.
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

התחזית: פלאות בכל וגשמי ברכה 

"מפתח של גשמים ביד הקב"ה", הבטחת הרבי שליט"א מלך המשיח על גשמי ברכה בחנוכה תשנ"ב, מקבילה למצבנו עתה בשנת תשפ"ב, כן תהי' לנו.

כשם ששנת "פלאות אראנו" מקבילה לשנת תנש"א (נפלאות אראנו) בענין הניסים והפלאות של "כימי צאתך מארץ מרים אראנו נפלאות" (או פלאות) כך גם השנה - שנת פלאות בכל מקבילה לשנת תשנ"ב - נפלאות בכל מכל כל.

שנת תשנ"ב החלה אחרי בצורת של כמה שנים, ועצירת גשמים בתחילת אותה שנה. גשמים קלים החלו לרדת בחנוכה, ואז הגיעה הבטחת הרבי שליט"א מלך על גשמי ברכה בהמשך השנה. ואכן שנת תשנ"ב היתה ברוכה במיוחד בכמות ענקית של גשמים, כן תהי' לנו בשנת תשפ"ב, והרי "מפתח של גשמים ביד הקב"ה". 

מתוך שיחה לארגון "תפארת זקנים לוי יצחק", חנוכה תשנ"ב (דצמבר 1991).

אילו זכינו היתה הגאולה במלחמת ששת הימים

לתת צדקה בלילה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...