האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

פרוזבול? הקב"ה לא עושה פרוזבול!

לראות את מלכנו

אתר הגאולה 58 צפיות 0

פרוזבול? הקב"ה לא עושה פרוזבול!

לימוד זכות נפלא מהרבי שליט"א מלך המשיח בערב שנת השמיטה (תש"מ). תקנת הלל "פרוזבול" כדי לא לשמט את החוב, הקב"ה לא מקיים אותה, כי אי אפשר לומר עליו - על הקב"ה שאצלו יהיה "רעה עינך באחיך האביון" (מתורה ומצות) בהתקרב שנת השבע. אדרבה. הקב"ה משמיט ומוחל החובות בשנת השמיטה.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...