האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

יומן ט"ו אייר תנש"א

לראות את מלכנו

לראות את מלכנו 49 צפיות 0

יומן ט"ו אייר תנש"א

לראות את מלכנו

יומן ט"ו אייר תנש"א, התיעוד הראשון בוידאו שהרבי שליט"א מלך המשיח מעודד את שירת "יחי אדוננו" ע"י מערכת לראות את מלכנו

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...