• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני למעלה מ50 שנה: הוציאו את הטרוריסטים מעזה!

בשיחת קודש נבואית לפני למעלה מחמישים שנה, הזהיר הרבי שליט"א מלך המשיח על הסכנה הגדולה בכך שעוצמים עיניים ולא רוצים לשמוע על המחבלים בעזה ולגרשם מהארץ מבעוד מועד
הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני למעלה מ50 שנה: הוציאו את הטרוריסטים מעזה!
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מעונינים לשמוע רק את מי שאומר שבעזה אין טרוריסטים

ישנם הטוענים לשם מה יש לתבוע שיהיה "גיור כהלכה", וכי לא די בחדרים, תלמודי-תורה והפרשת תרומות ומעשרות.

הנה הטוענים זאת, הם כאותו אחד שחותכים לו את הראש, רחמנא-ליצלן, אך הוא צועק שהעיקר שהרגל והיד נשארים שלמים! - הוא מתעלם מעובדה זו שחותכים לו את הראש. הוא אינו מעונין שידברו איתו על-כך.

זוהי הסיבה שהפסקתי להרעיש אודות מסירת שטחים, היות והם - למרות כל מה שמתרחש - שיכנעו את כולם שכעת שורר מצב של שלום - "שלום עליך ישראל", ואם בא אחד ומתלונן על-כך שארצות-הברית לוחצת - לא מוכנים לשמוע אותו! - הם מדחיקים את כל הבעיות ומוכנים לשמוע רק אדם שיאמר שארצות-הברית לא לוחצת ובעזה אין טרוריסטים!

והיות ולדעתם - כפי שהם רוצים לחשוב - אין בעזה טרוריסטים - ממילא, גם לא צריכים להגלותם משם! - כבר לפני שלוש וחצי שנים טענו שיש לסלק משם את המחבלים, אלא שאז לא סברו שיש להגלותם, אלא שיש לשלם כסף ולשלחם משם! - היות ואז לא רצו לשמוע לכך - כעת אם רוצים לעשות זאת נתקלים בקושי גדול ביותר רחמנא-ליצלן!

אין הכוונה שאז לא הבינו את המצב! - אף אחד לא חשב אחרת מההלכה הידועה ש"עשו שונא ליעקב". מה-גם שכלל לא היה "וישקהו" עם הערבים - הם עצמם אמרו זאת! אלא מה - הם פשוט לא רצו לחשוב אודות דברים מצערים. הם אמרו שעתה יש לחשוב רק על דברים רגועים ודברים שמחים, ושלא ירעישו לנו שיש ענין של סכנה!

לאחר-זמן עלתה במוחם סברא חדשה: הטוען דברים שכאלה הרי הוא חוטא בחטא המרגלים, מאחר שאומר 'חסרונות' על ארץ ישראל! כשרוצים לומר חסרון על ארץ ישראל, יש את מלוא הרשות לומר זאת לזה המתגורר בה.

אפילו ׳שמאלני׳ מבין שגם יהודי הנמצא בחו״ל מוכרח לחוות את דעתו

והנה מלבד זאת שאמירת ה'חסרונות' הנ"ל על ארץ ישראל, שונות לחלוטין מ'חטא המרגלים', כפי שיבואר להלן. הנה זה שאמר המצאה זו, הוא זה שהורה לחתום באותיות מרובעות שגוי הינו יהודי!

אפילו שמאלני טוען שזוהי היפך הציונות למנוע מאדם הנמצא בחוץ לארץ לחוות דעה על הנעשה בארץ - ואדרבה: לא רק שמותר לו אלא מוכרח הוא לחוות דעתו.

וכאמור: היות שרוצים לישון במנוחה - לכן מעמידים את בני-ישראל בסכנה שכמוה לא היתה, עד שאפילו ישנו אחד שרצה לכתוב שמאז שיהודה ואפרים התפצלו - לא היתה כזו סכנה!

ועוד יותר: אמנם שני השבטים נפרדו אך שניהם היו יהודים. ואילו כאן לוקחים יהודים וזורקים אותם פנימה אל תוך שלוש מיליארד גויים! - וכשאין לו הסברה למעשים אלו, מיד אומר שהטוען כנגד זה - חוטא בחטא המרגלים!

אך, כשישאלו אפילו אצל ילד קטן מה היו המרגלים - יווכחו לדעת שהם פשוט לא יודעים פשוטו של מקרא:

אז, בזמן 'חטא המרגלים' לא היו יהודים בארץ ישראל. המרגלים טענו שבארץ ישראל נמצאים "אנשי ענק" ו"אנשי מדות", אנשים גדולים וחזקים - ולכן בלתי אפשרי שיהודי יכנס ויכבוש את ארץ ישראל!

אך כלב ויהושע טענו היות ו"ה' אתנו", והוא מצווה עלינו להיכנס לארץ ישראל - ממילא אין מה להתפעל מהגוי! - בזה התבטא חטא המרגלים!

כשמגיע יהודי ואומר שיש לדעת שארץ ישראל היא ארץ הקודש - הנה בשעה שאינו מקבל תמיכה מהיהודים - אזי שיסע לכל השבעים אומות, וישאל איך נקראת הארץ: כל-אחד יאמר לו בלשונו "ארץ הקודש". אם באנגלית "האלי לאנד", אם ברוסית ואם באטלקית "סאנטא טערא".

וכשמגיע גוי לארץ ישראל, הנה בחזרתו לוושינגטון לאחר שהיה בפעם הראשונה בארץ ישראל, והראו לו את 'מכון ויצמן', את האוניברסיטה, את בתי המלון הגדולים וכיוצא-באלו - הוא חוזר ללא רושם. ואת הרושם הזה הוא מוסר בחזרתו! - גוי זה הוא אחד מיושבי הראש של הוועדות הגדולות ביותר בקונגרס ובסנאט.

וכשנסע בפעם השניה - הראו לו את מאה שערים, את הכותל המערבי - לא את הכותל כפי שהוא מצוחצח, אלא את הכותל המערבי כפי שיהודים עומדים ומתפללים! - מופרד על-ידי מחיצה שמצדה האחד עומדות נשים ומצדה השני - גברים, עם העניים והקבצנים, שמבלבלים את התפלה ומבקשים צדקה!

לאחר-מכן לקחו אותו לשטיבל ולישיבה עם ספסלים וכסאות שבורים - וכשהוא נסע חזרה לוושינגטון, אמר שכעת הוא ראה את היהאלי לאנד׳ (=יארץ הקודש׳). ולאחרי זה הוא סייע ליהודים לקבל פאנטום! (=מטוס קרב).

פחד מהגוי - חטא המרגלים!

ולאחרי כל-זה מגיעים ליהודים עם הטענה - "מרגלים"! - המרגלים האמיתיים הם אלו האומרים שארץ ישראל צריכה להיות מונהגת באופן של "כן היינו בעינינו - כחגבים" - הנהגה של פחד מהגויים, "אנשי מדות". אותם גוים הנם הרוב, והם בפירוש לוחצים על ישראל! - שאף אחד לא יאמר גוזמאות שאין לחץ - ישנו לחץ איום ונורא כל הזמן! - אלא מה - אין זה לחץ בדברים - אלא זהו לחץ אודות כסף ונשק.

ולמרות לחץ זה - אומרים 'כלב ויהושע' שאם "ה' אתנו", אזי - "לחמנו הם, סר צלם מעליהם". וכמו שנאמר במדרש על הפסוק מפרשתינו - "ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" - אומר הקב"ה, שמכל הארצות הוא בחר בארץ ישראל, שנאמר "ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה תמיד". ומכל האומות, בחר ביהודים. כלומר, שהוא יתן את ארץ ישראל לעם הארץ! - זוהי ארצינו, זוהי החזקה שלנו!

(מעובד ע"פ שיחת כ' מנחם-אב תשל"א)

היחידות המופלאה של הרב מרדכי אליהו עם הרבי שליט"א מלך המשיח

כנס לעידוד ההתיישבות בעזה? שורה של טעויות!

תגובות

  • חגי ורטמן , י' חשון התשפ"ד, 12:22

    אין מה לשכנע המשוכנעים אלא למסור כל דברי הרבי מלך המשיח לאותם אטומים בממשלה ולאיים עליהם שהם מואשמים ברצח עם וכדאי שיעשו תשובה ויהפכו המצב לטובה בזריזות אמן כן יהי רצון

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...