• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א כסלו התשפ"ד (04.12.2023) פרשת וישלח

כשחגגו יובל ליום ההצלה הגדול

יומן מרתק ממאורעות כ"ח סיון תנש"א – השיחות, חלוקת קובץ כ"ח סיון – יובל שנים על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח • יום שנחרט לעד והביא את חגיגת היום הגדול לשיאים חדשים • גלריית תמונות מחלוקת הקובץ המיוחד ומהשיחה
כשחגגו יובל ליום ההצלה הגדול
הרבי שליט״א מלך המשיח מחלק את קובץ כ״ח סיון יובל שנים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בשעות הבוקר הורה כ"ק אדמו"ר שליט"א להדפיס את "קובץ כ"ח סיון – יובל שנים", ולהכינו לחלוקה היום בלילה אחרי מעריב!

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 10:00 בדיוק. אחרי התפילה יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מביהכ"נ כשמעודד בידו הק' את שירת "ופרצת". טרם צאתו בירך נוסעים: "פאָרט געזונטערהייט, זאָל זיין בשורות טובות" [= סעו לבריאות, שיהיו בשו"ט], ובצאתו מהמעלית למעלה סימן בידו הק' לשלום לילדים שעמדו שם.

במשך היום נודע שזקני אנ"ש יתנו ברכה לכ"ק אדמו"ר שליט"א לרגל יום הבהיר כ"ח סיון, וע"פ הוראה – יתנו את הברכה בביהכ"נ (כמו בליל י"א ניסן ש.ז.) לאחרי תפילת מעריב – לפני החלוקה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א נסע למקוה בשעה 1:50, ולפני שנכנס למכונית בירך נוסעים. ביציאתו מהמקוה בירך א' שביקש ברכה ונתן לו מטבעות לצדקה, והמשיך לחלק מטבעות לאנשים, נשים וטף שעמדו שם. מהמקוה חזר בשעה 2:55 לערך (כעבור למעלה משעה שלימה! שלא כרגיל).

בשעות אחר הצהריים נפוצה השמועה אודות חלוקת הקובץ אחרי מעריב. ההפתעה היתה גדולה, כיון שהיתה זו הפעם הראשונה (והיחידה) שכ"ק אדמו"ר שליט"א חילק קובץ שכולל לא רק מאמרים ושיחות קודש, אלא גם סיפורים ועובדות היסטוריות ועוד.

מהאוהל חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 8:10 (לערך רבע שעה לפני השקיעה – מוקדם מהרגיל). בשעה 8:25 לערך נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה, כשמעודד את שירת "ופרצת". בעלותו לבימה לא הסתובב לעודד. 

ביהכ"נ הי' מלא בקהל עצום; רבים ידעו מראש כי כ"ק אדמו"ר שליט"א עומד לחלק היום את הקובץ המיוחד, והקדימו לבוא.

אחרי התפילה לא הכריזו על זמן תפילת מעריב, וכ"ק אדמו"ר שליט"א פנה לעבר הקהל והורה באומרו: "מכריז זיין ווען איז מעריב" [= להכריז מתי מעריב], ואח"כ הכריז הגבאי (ע"פ הוראת הריל"ג) שיתפללו מעריב "כשיהיו מוכנים". כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד מהבימה כשפניו לעבר הריב"ק שעמד לימינו, ובשעת מעשה רחש בשפתיו הק'. לפתע הסתובב לעבר הרב שניאור זלמן שי' גורארי' שעמד מהצד השני, וניגש למקומו הרגיל בעת חלוקת הדולרים (כמו בעת הברכה דליל י"א ניסן ש.ז.).

הרב גורארי' בירך את כ"ק אדמו"ר שליט"א בשם כל אנ"ש וכו' בקשר עם מלאות יובל שנים לבוא כ"ק אדמו"ר שליט"א "איש וביתו" לארה"ב, ובהתרגשות תיאר את המהפיכה הרוחנית שכ"ק אדמו"ר שליט"א חולל בארה"ב ובעולם כולו מאז בואו, ואיחל שימשיך לראות הצלחה מופלגה בכל פעולותיו הק' ושהקב"ה ימלא את כל משאלות לבבו הקדוש והטהור לטובה, עד לעיקר – גאולה שלימה תיכף ומיד.

בעת הברכה היו עיניו של כ"ק אדמו"ר שליט"א עצומות ומפעם לפעם ניגבן, והי' מרגש מאוד לראות זאת. הברכה ארכה כשלוש דקות.

אח"כ, בשעה 8:40, הרים כ"ק אדמו"ר שליט"א את עיניו הק'. הריל"ג קירב את הרמקול, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: "ס'איז דאָ כהנים, אַלעמאָל איז מען מסיים מיט ברכת כהנים" [= יש כאן כהנים, תמיד מסיימים עם ברכת כהנים], ומיד ניגש ר' יוסף יצחק הכהן שי' גוטניק (שעמד בקרבת מקום) ובירך ברכת כהנים כשמתחיל מ"יברכך וגו'" עד "ואני אברכם" וכל הקהל ענה "אמן" אחרי כל ברכה.

כשסיים את הברכה, העיר כ"ק אדמו"ר שליט"א באומרו (כשמכסה בכף ידו הק' את הרמקול): "עס זאָל ניט ווערן דערפון קיין וואונדער, עס זאָל ניט ווערן קיין מנהג וואָס ס'פעלט די התחלה, וועט איר אָנהויבן נאָכאַמאָל פון דער התחלה" [= שלא יהי' מכך פלא, שלא יהי' מנהג שחסרה ההתחלה, תתחיל עוד הפעם מההתחלה], והנ"ל חזר שוב על הברכה כשמתחיל מ"וידבר וגו'". פני כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת הברכת כהנים היו כנ"ל בעת הברכה.

אח"כ פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה-ברכה שארכה 17 דקות, עד השעה 8:58. בשיחה זו דיבר "אותיות" מיוחדות על ייחודו של יום זה באומרו שזהו "יום זכאי", ובעיקר היו דיבורים מיוחדים אודות ענין הגאולה.

כמו"כ קישר זאת עם פרשת שלח דאזלינן מיני', וכן דיבר על הפסוק בתהילים "פדה בשלום נפשי וגו'", ועל הגימטריא של 770 – "פרצת". בתוך הדברים התבטא באומרו שזוכים לכל הענינים במקום בו נמצאים עתה – שנשיא דורנו דורש ופועל שראשית כל יהי' הגילוי בבנין זה, כולל גג הבנין, עד שעליו עומד משיח ומודיע לבני ישראל "ענוים הגיע זמן גאולתכם", ובסיום התבטא באומרו שנמצאים יחד עם ביהמ"ק השלישי שישנו כבר כאן.

אחרי שסיים את השיחה במילים: "תיכף ומיד ממש", המשיך מיד והזכיר שוב אודות ענין חלוקת שליחות מצוה לצדקה, וסיים באומרו: "תיכף ומיד ממש בפשטות".

אחרי השיחה ניגש הריל"ג ודיבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לסדר שיהי' עתה, ואמר שהדולרים הם ביחד עם ה"קובץ כ"ח סיון" שיחולקו אחרי התפילה, וכשדיבר – עשה כ"ק אדמו"ר שליט"א תנועה בראשו הק' וכן משך בכתפיו באומרו משהו. הריל"ג אמר שהכינו מים לנטילת ידיים (לתפילת מעריב), וכ"ק אדמו"ר שליט"א הורה שיביאו את קערת המים עם הספל וישימו על השולחן (שמעליו דיבר מקודם). כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל את ידיו הק' ו"פ לסירוגין, ובעת שניגב את ידיו הק' – דיבר עם הריל"ג בקשר לתפילת מעריב.

תפילת מעריב התקיימה בשעה 9:00 לערך, וכשעלה כ"ק אדמו"ר שליט"א לבימה ניגנו "ופרצת" – אך לא הסתובב. בתחילת קדיש בתרא ניגש הריל"ג ודיבר עם כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות הסדר שיהי' עכשיו (היות שלא כל הקבצים הגיעו), והי' מתוכנן שיהי' הפסק לזמן קצר (ובפרט – כדי שכ"ק אדמו"ר שליט"א יוכל לטעום דבר מה, וכפי שהי' בט"ו אייר), ואכן הכריז הגבאי ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כ"ץ שמטעם המזכירות מודיעים שהיות שלא כל הקבצים הגיעו, לכן יהי' עתה הפסק למשך כרבע שעה.

בעת הכרזתו חייך כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך רחב, ופנה לריל"ג ואמר (כשמסמן בידו הק'): "אַזוי ווי מ'האָט מכריז געווען אַז ס'וועט זיין אַ הפסק, איז אַ שאָד די צייט, במילא וועט מען מאַכן אַ המשך!" [= היות שהכריזו שיהי' הפסק, הנה חבל על הזמן, במילא יעשו המשך!].

כ"ק אדמו"ר שליט"א ירד מהבימה, והקהל שלא הבין מה קורה – התחיל לנגן "ופרצת", אולם כ"ק אדמו"ר שליט"א ניגש למקום הנ"ל (שם דיבר מקודם), ומיד נהי' שקט וכ"ק אדמו"ר שליט"א פתח בשיחה שני', כשלפני זה שאל את הריל"ג (כשמכסה את הרמקול בכף ידו הימנית הק', ועושה תנועת שאלה בידו השמאלית הק'): "בשעת מ'וועט ברענגען מ'וועט מיר גלייך זאָגן?" [= כאשר יביאו יאמרו לי מיד?] (והלה השיב בחיוב).

שיחה זו ארכה כ-7 וחצי דקות, עד השעה 9:20 לערך, ובה דיבר שנמצאים בהמשך ליום הכ"ח ונכנסים עתה ליום שהוא ערב ראש חודש, כשמדגיש (בהמשך להכרזת הגבאי הנ"ל) שאין הפסק בענין זה ח"ו.

אח"כ היתה אריכות שלימה בענין הגאולה וגילוי', באומרו בין הדברים: "כדי דער אויבערשטער – כביכול – זאָל דאָס קאָנען דורכפירן בשלימות, דאַרף מען האָבן די השתתפות פון יעדער אידן, און דוקא נשמה בגוף בתכלית השלימות, וואָס דער איד איז מסכים (על תיבה הנ"ל חזר כמה פעמים), און נאָכמערער – ער וויל דאָס און איז מכריז, אַז ניט נאָר 'הגיע זמן גאולתיכם', נאָר ס'איז שוין דאָ די גאולה בפשטות!" [= כדי שהקב"ה – כביכול – יוכל לפעול זאת בשלימות, צריכים שתהי' ההשתתפות של כל יהודי, ודוקא נשמה בגוף בתכלית השלימות, שהיהודי מסכים, ויתירה מזה – הוא רוצה זאת ומכריז, שלא רק 'הגיע זמן גאולתיכם', אלא ישנה כבר הגאולה בפשטות!]. בשיחה זו הי' קולו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א צרוד מעט (מחמת הצטננות).

אחרי השיחה התחיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לחלק לכאו"א את ה"קובץ כ"ח סיון – יובל שנים". הקובץ מכיל 102 עמודים וכרוך בכריכה (רכה) אדומה, ומונח בנרתיק מיוחד מפלסטיק שקוף, ובו גם דולר שליחות מצוה לצדקה. 

החלוקה התחילה בשעה 9:20, ועד השעה 10:15 עברו גברים. כשעבר הרב שניאור חיים הכהן שי' גוטניק, חייך אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך רחב. כשעבר בנו הקטן של הגבאי ר' זאב יחזקאל הכהן שי' כ"ץ, עודד כ"ק אדמו"ר שליט"א לעברו בידו הק'. לר' גרשון בער שי' יעקבסון – עורך העיתון "אַלגעמיינער זשורנאַל" נתן כ"ק אדמו"ר שליט"א קובץ נוסף באומרו: "פאַרן צייטונג" [=בשביל העיתון]. להרבה שאמרו משהו ("משיח נאַו" וכיו"ב) ענה: "אמן". א' העוברים מסר צ'ק, וכ"ק אדמו"ר שליט"א הניחו מתחת לסידור.

כ"ק אדמו"ר שליט"א הי' נראה מאוד בהתרוממות הרוח ("אויפגעלייגט") וחייך לרבים מהעוברים, ובפרט לילדים חייך באופן מיוחד. לכמה שביקשו ברכות, כ"ק אדמו"ר שליט"א בירכם.

בסיום התור של הגברים עבר הצלם אלי שי' יונה, וכ"ק אדמו"ר שליט"א סימן אליו בידו הק' כשואל היכן בנו (גלעד יצחק שי'). הנ"ל הראה שעומד ליד ארון הקודש, וכ"ק אדמו"ר שליט"א קרא לו ונתן לו קובץ. הילד הראה שיש לו כבר אחד, אולם כ"ק אדמו"ר שליט"א הנהן בראשו הק' כאומר שיקח קובץ נוסף.

בשעה השני' – מהשעה 10:15 עד השעה 11:15 – עברו נשים, ואח"כ עברו שוב גברים למשך שלושת רבעי השעה.  כשעבר ר' שמואל שי' שמואלי – עורך העיתון "ישראל שלנו", חייך אליו כ"ק אדמו"ר שליט"א חיוך מיוחד.

באמצע החלוקה, בשעה 11:30 לערך, לקח כ"ק אדמו"ר שליט"א קובץ א' והניחו מתחת לסידורו, וכעבור כמה דקות לקח עוד א' והניחו מתחת לקובץ הראשון. אח"כ עברו שוב נשים, ואח"כ שוב אנשים.

החלוקה ארכה כשלוש שעות, והסתיימה בשעה 12:04. בסיום נטל כ"ק אדמו"ר שליט"א את סידורו ושני הקבצים (והריל"ג לקח את הצ'ק), וניגש לארון הקודש, סידר את הגאַרטל ונגע בפרוכת כרגיל.

כשיצא מהריבוע, הושיט בנו הנ"ל של הצלם הנ"ל את ידו לשלום וכ"ק אדמו"ר שליט"א החזיר לו יד כשמחייך חיוך רחב, ובשעה 12:06 יצא מביהכ"נ בזריזות כשמעודד בידו הק' את שירת "ופרצת".

ליד דלת היציאה חילק לעוד כמה נשים שעדיין לא קיבלו, וכן בצאתו מהמעלית למעלה חילק לעוד כמה אנשים ונשים באומרו: "ברכה והצלחה". אח"כ הסתובב לעבר התמימים (ועוד) שעמדו שם ואמר: "אַלע גוטע זאַכן, אַלע גוטע בשורות" [= כל הדברים הטובים, כל הבשורות הטובות], והרים את ידו הק' לאות של שלום, ונכנס לחדרו הק'. 

בינתיים המשיך הקהל לרקוד למשך זמן, ורבים התיישבו ללמוד את הקובץ מתוך התעוררות והתרגשות מיוחדת. בשעה 1:00 התקיימה ההתוועדות הרשמית של כ"ח סיון ליד שולחנות ערוכים במילי דמיטב לרגל היום, בארגון והנחיית ר' מאיר שי' הארליג. אח"כ ישבו אנ"ש והתמימים קבוצות קבוצות להתוועדויות ביחד עם השלוחים והאורחים שהגיעו מכל קצוי תבל לרגל יום זה, עד אור הבוקר – בשטורעם גדול.

למחרת בבוקר, כשנכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א לתפילת שחרית, ניגנו את הניגון התעוררות רחמים של ר' מיכל מזלוטשוב, וכ"ק אדמו"ר שליט"א עודד בידו הק' את השירה (זאת לפי המסופר בקובץ שבשבת הראשונה בארה"ב שבה נכח כ"ק אדמו"ר שליט"א, הנה באמצע ההתוועדות שאל כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ אם מישהו מכיר את הניגון של ר' מיכל מזלוטשוב בנוסח של ר"מ דבורקין, וכ"ק אדמו"ר שליט"א התחיל לנגן ניגון זה). היה זה מחזה נדיר במיוחד לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א מעודד ניגון געגועים והשתפכות הנפש.

באדיבות מטה לימוד הדבר מלכות

המילים הנבואיות ב'יחידות': "מצרים מתכוננת למלחמה"!

הרבי שליט"א מלך המשיח, לפני למעלה מ50 שנה: הוציאו את הטרוריסטים מעזה!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...