• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ב אדר א' התשפ"ד (02.03.2024) פרשת כי תישא

דברי משיח השבועי • שבוע פרשת דברים תש"נ >> להורדה

לקראת ש"פ דברים, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, ו' מנ"א תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ". [בהנחה שולבו כו"כ פרטים מרשימה פרטית של הרה"ת ר' אברהם שי' מאן - משפיע בישיבת תות"ל טורונטו (שהוסיף בשעתו על עלי הר"ד והתוכן קצר), הבאים כאן בפרסום ראשון
דברי משיח השבועי • שבוע פרשת דברים תש"נ >> להורדה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כמידי שבוע "המכון להפצת תורתו של משיח" מוציא לאור קונטרס שבועי, ובו תדפיס מיוחד מתוך סדרת הספרים "דברי משיח" בהם מופיעים לפי סדר השנים כל תורת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הלא מוגהת וכן היומנים ועוד מהיכל המשיח • והשבוע: השיחה והיומן משבת פרשת דברים תש"נ • הכתבה המלאה

לקראת ש"פ דברים, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, ו' מנ"א תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ".

[בהנחה שולבו כו"כ פרטים מרשימה פרטית של הרה"ת ר' אברהם שי' מאן - משפיע בישיבת תות"ל טורונטו (שהוסיף בשעתו על עלי הר"ד והתוכן קצר), הבאים כאן בפרסום ראשון (ותודתנו נתונה לו)].

מהענינים המבוארים בהתוועדות קודש שנאמרה בשבת זו:

שיחה א': א) ע"י הירידה דחורבן בית ראשון ושני, באים לעלי' דביהמ"ק השלישי
ב) ביאור הטעם שהקב"ה ברא טבע האדם שיצטרך לישון כו"כ שעות ביום
ג) ההוראה מ"אלה הדברים" - לימוד התורה באופן חדש לגמרי
ד) פסק דין ברור של רבני ישראל שליט"א שהגאולה צריכה תבוא מיד
ה) הלימוד מפרשת ואתחנן, ומפ"ג-ד דפרקי אבות

שיחה ב': מעלת האיכות לגבי הכמות: בריאת האדם לגבי שאר הנבראים; בנ"י לגבי אוה"ע; הגאולה לגבי זמן החורבן; הריבוי דתושבע"פ בזמן הגלות לגבי תושב"כ ומשנה

שיחה ג': א) הוראה לעשות "סיומים"; ביאור ההוראה ממסכתות תמיד ומדות
ב) חלוקת המשקה

בתור הוספה, מצורף תמלול ממעמד החלוקת דולרים ביום ראשון, ז' מנ"א:
• עם מר שלמה נקדימון - אודות פרסום עניני תורה בעיתונים, ועל הצורך בממשלה חזקה וצרה באה"ק
• ברכה ליהודי עם קביים שיוכל לרקוד בחמשה עשר באב
• עם מר משה לוי - שיזכור את חינוכו בחב"ד, ומר יוסף בן חנן - שיזדרז במילוי תפקידו החדש לפני ביאת המשיח

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדה לחץ כאן!

לגרסת הדפסה לחץ כאן!

לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר: torasmoshiach.com.

דברי משיח השבועי • שבוע פרשת בהר-בחקותי תש"נ >> להורדה

כנס לעידוד ההתיישבות בעזה? שורה של טעויות!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...