• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת בחוקותי

דברי משיח השבועי • שבוע פרשת בהר-בחקותי תש"נ >> להורדה

כמידי שבוע "המכון להפצת תורתו של משיח" מוציא לאור קונטרס שבועי, ובו תדפיס מיוחד מתוך סדרת הספרים "דברי משיח" בהם מופיעים לפי סדר השנים כל תורת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הלא מוגהת וכן היומנים ועוד מהיכל המשיח • והשבוע: השיחה והיומן משבת פרשת בהר-בחקותי • הכתבה המלאה
דברי משיח השבועי • שבוע פרשת בהר-בחקותי תש"נ >> להורדה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כמידי שבוע "המכון להפצת תורתו של משיח" מוציא לאור קונטרס שבועי, ובו תדפיס מיוחד מתוך סדרת הספרים "דברי משיח" בהם מופיעים לפי סדר השנים כל תורת הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א הלא מוגהת וכן היומנים ועוד מהיכל המשיח • והשבוע: השיחה והיומן משבת פרשת בהר-בחקותי • הכתבה המלאה

לקראת שבת פרשת בהר-בחקותי, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" את הקונטרס השבועי הכולל הנחה ויומן מהתוועדות ש"פ בהו"ב, כ"ד אייר, מבה"ח סיון תש"נ - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תש"נ".

[גם השבוע נוספו גם כו"כ פרטים מרשימה פרטית של הרה"ת ר' אברהם שי' מאן - משפיע בישיבת תות"ל טורונטו (שהוסיף בשעתו על עלי התוכן קצר), הבאות כאן בפרסום ראשון (ותודתנו נתונה לו)].

מהענינים המבוארים בהתוועדות קודש שנאמרה בשבת זו:
• הקשר המיוחד דשבת זו למספר שלוש, ובעבודה - מחשבה דיבור ומעשה
• הוראה מפרשת השבוע: מיד בתחילת העבודה נמצא בביטול להקב"ה, וזה חודר בכל עניניו
• שאלה האם מי שלא ישן כל הלילה צריך לומר "מודה אני", ולקדש ידיו ורגליו בביהמ"ק
• ביאור בפרקי אבות פ"ה מ"א "במאמר אחד יכול להבראות"
• הלימוד מצורת אות ה': לפני כל דבר יש להפסיק ולבדוק אם מתאים לשו"ע
• הצלחת תהלוכות ל"ג בעומר בשנה זו
• הוראה להביא את הילדים לביהכ"נ לשמיעת עשה"ד בחג השבועות
• כינוס נשי ובנות חב"ד בימים אלו; הדגשת ענינן בפרשת השבוע

בתור הוספה, בא ראשי דברים מחלוקת הדולרים ביום ראשון, כ"ה אייר תש"נ, עם הצייר ר' מיכל שווארץ אודות מציאת מקורות בחסידות לציורו "כיצד ייראה בעולם בביאת המשיח"; ועם הכתב ר' יצחק נחשוני אודות שלימות אה"ק, אחדות בין כל החסידים וביאור השם "נחשון"

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

להורדה לחץ כאן!

קונטרס "דברי משיח" השבועי • שבוע פרשת תצווה תש"נ >> להורדה

כנס לעידוד ההתיישבות בעזה? שורה של טעויות!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...