• ב"ה ימות המשיח!
  • כ' אדר א' התשפ"ד (29.02.2024) פרשת כי תישא

לגלות את האמת // הרב מנחם כהן

וזהו החידוש של הרבי מלך המשיח שליט"א ב'דבר מלכות' השבוע - העולם כיום מוכן לגאולה. אין מקום בעולם שלא הגיעו אליו יהודים ועוסקים בתורה ומצוות • הגה"ח הרב מנחם מענדל הכהן כהן - רב קהילת "בית מנחם" חסידי חב"ד ליובאוויטש בבאר שבע ומרבני מכון הלכה חב"ד באה"ק, בטור מיוחד על ה"דבר מלכות" של פרשת וישב תשנ"ב, מתוך גליון "מדקדקים" • לטור המלא ולהורדת הגליון השבועי ב"כתבה המלאה'
לגלות את האמת // הרב מנחם כהן
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

וזהו החידוש של הרבי מלך המשיח שליט"א ב'דבר מלכות' השבוע - העולם כיום מוכן לגאולה. אין מקום בעולם שלא הגיעו אליו יהודים ועוסקים בתורה ומצוות • הגה"ח הרב מנחם כהן - רב קהילת "בית מנחם" חסידי חב"ד ליובאוויטש בבאר שבע ומרבני מכון הלכה חב"ד באה"ק, בטור מיוחד על ה"דבר מלכות" של פרשת וישב תשנ"ב, מתוך גליון "מדקדקים" מס' 8 • להורדת הגליון השבועי לחצו כאן.

שיחת הדבר מלכות השבועי נפתחת באופן ייחודי, בכך ש"ישנם השואלים" היכן רואים כיום שהעולם מוכן לגאולה. במחשבה ראשונה עולה תרעומת במוחנו על אותם ה'טיפשים' שהרבי צריך להתייחס לטענותיהם המופרכות, ולהקדיש שיחה שלמה עבור זה..

אך בהסתכלות עמוקה יותר נראה, שבאמת זוהי טענה שקיימת בכל אחד מאיתנו: אנחנו בוודאי מאמינים לדבריו הקדושים של הרבי שליט"א שהעולם מוכן – אבל בפועל ממש, כשאנחנו יוצאים לרחוב, לא בדיוק רואים את זה, ולפעמים גם רואים את הגרוע מכך עד להיפך הגמור.

ובמיוחד כשאנחנו חושבים קצת על החיים האישיים של עצמנו, ישנם כל כך הרבה דברים במהלך יום-יום האישי, שלכאורה סותרים לזה ש'העולם הקטן' שבתוכנו מוכן לגאולה... איך זה מסתדר עם זה שהעולם מוכן?

המבט של הרבי
שמעתי פעם תיאור מהרה"ח ר' זלמן נוטיק, על חלוקת הדולרים הקבועה מדי יום ראשון. בשנות הנונים היו בה שני דוכנים להנחת תפילין לקהל הרחב – דוכן אחד נייד שהסתובב בין כל האנשים שעמדו בתור הארוך, ודוכן שני קבוע ביציאה מהחלוקה.

וראה איזה פלא: בעוד שבדוכן הנייד שהסתובב והפציר באופן אישי מכל אחד להניח בתור הכנה מינמלית לכניסה לרבי, התוצאות לא היו מרשימות כל כך - דווקא בדוכן הקבוע, בלא פניה ובקשה אישית מיוחדת, הניחו רוב רובם של המתבקשים.

ההסבר לכך פשוט ביותר - המבט של הרבי שינה את הכל. כשהיהודי עבר לפני מלך המשיח, נפעלה התגלות מושלמת של האמת הפנימית הקיימת בתוכו. בהסתכלות האמיתית והפנימית של הרבי, יצאה החוצה התשוקה הבוערת במעמקי נפשו לקיים את רצון השם, כדבר הבא מעצמו ללא צורך
בהשפעה ושכנוע.

מה היא האמת?
כבר הרמב"ם פסק להלכה שרצונו האמיתי של יהודי הוא לקיים את כל המצוות, "אלא שיצרו הוא שתקפו." ובתורת החסידות מוסבר הדבר בהרחבה, שיהודי "אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות." כי לכל יהודי יש את עצם הנשמה שדבוקה בתכלית בה,' ונשארת קשורה בו לעד.

אלא שבדרך כלל יש את הנפש הבהמית ועניני העולם שמסתרים על כך, וגורמים לנו לחשוב שיש ליהודי העומד מולנו רצונות אחרים, עד לרצונות שהם היפך הקדושה. אבל האמת היא שבתוכו פנימה הוא רוצה אך ורק אלוקות.

ולכן הדבר תלוי רק בנו: אם נסתכל על יהודי כמו שמשיח מסתכל עליו, נראה את נקודות האמת שלו, ונסתכל רק על הדברים הטובים והקדושים שהוא עושה - זה יגרום ויפעל שהטוב שלו יתגלה בשלימות, ופתאום הוא ירצה עוד ועוד לקיים מצוות, ולהתעסק בדברי קדושה.

ואם ח"ו להיפך, שנסתכל על הנקודות הלא-טובות שלו, הרי לא רק שזה לא יגלה את הטוב שבו, אלא יוסיף ויעלה את הרע שבו, חלילה.

הדבר תלוי רק בנו
הדבר נראה במוחש כאשר יוצאים לשליחות ולמבצעים: אם יוצאים בגישה הנכונה, כפי הסתכלות וראיית המשלח, שהיהודי שאני פועל עליו הוא באמת רוצה אלוקות, הוא רוצה ומעוניין לשמוע ולקבל - מיד רואים את ההצלחה הגדולה, והפעולות והדיבורים מתקבלים ברצון ובשמחה.

ואפילו כאשר לא רואים מיד את התוצאה, הרי וודאי שההסתכלות הנכונה פעלה עליו. רק שצריך עוד קצת לגלות זאת, אצל כל אחד ואחד כפי סגנונו – בדיבור רך או קשה, סיפור או שיחה. אבל אין שום צל של ספק בהישג וההצלחה שנגרמה באמצעות המבט האמיתי.

ואותו הדבר בקשר לכל עניני משיח וגאולה, הכרזת 'יחי אדוננו' וכדומה. אפילו שבחיצוניות נראה לפעמים שהשני אינו רוצה זאת, ואפילו מונע ומתנגד לכך - הרי זה בחיצוניות בלבד, אבל באמת ובפנימיות גם הוא חפץ בכל נפשו במשיח. והדבר תלוי בנו: באם נסתכל על האמת שלו, סוף-כל-סוף הענין יתגלה.

וגם כשמדובר בנפשנו פנימה, ש'ידע איניש בנפשיה' מעמדו ומצבו שיש אצלו ענינים הדורשים תיקון. הרי גם כאן: באם נפנה את תשומת-הלב לזמנים בהם כל אחד מאיתנו רוצה באמת לעשות כפי הנדרש, ונדע שאכן אך ורק זוהי האמת שלנו - הרי זה יגרום לגלות אותה יותר ויותר, ואזי גם הדברים הלא-טובים יפחתו בכמות ובאיכות, עד שיסורו וירדו לגמרי.

החידוש של זמננו
וזהו החידוש של הרבי ב'דבר מלכות' השבוע - העולם כיום מוכן לגאולה. אין מקום בעולם שלא הגיעו אליו יהודים ועוסקים בתורה ומצוות, אפילו מדינת צרפת כבר התהפכה לגמרי. כל פרט בעולם, כל יהודי ויהודי, וגם אני בעצמי - למרות שבחיצוניות נראה לפעמים אחרת, אך האמת היא שכולם כבר מוכנים לגאולה!

בזמן שלנו גם הדבר התחתון ביותר נמצא כבר במצב גאולתי, עד שהוא הוא המשפיע לכל העולם '(צרפת - פרצת.)' הטענות שלנו על המצב הקשה, ושאין רואים ניסים 'מופרכות לגמרי' כלשון הרבי. צריכים רק "לפתוח את העינים" ולהביט בהסתכלות האמתית והנכונה, בראיה של מלך המשיח - שאנחנו נמצאים במצב של גאולה בפשטות!

"אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים" - זוהי בפנימיות קללה גדולה, כמובא בחסידות. צריכים לעבוד בכוחות עצמנו, בביטול גמור לרבי שליט"א, ולגלות את האמת. ואולי זוהי הכוונה שגם את 'קליפת צרפת' הכופרת בהסתמכות על ה' כבר ביררו - אין על מי לסמוך, צריכים לעבוד ומיד מגלים את האמת.

וזו ההוראה בפועל מהשיחה: לעסוק ב'פרסומי ניסא,' שכפי שהיה בימים ההם כן הוא בזמן הזה - לפרסם את הניסים, ולעורר את עצמינו וסביבתנו שהנראה בחיצוניות אינו אמת, ואכן העולם מוכן כבר מזמן. ותיכף ומיד נראה זאת בשלימות הגילוי בגאולה האמתית והשלימה.

עידן ה'עצם' // הרב משה קורנוויץ

דבר מלכות פרשת וארא: נתנו לך, רק תקח!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...