• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

יוזמה חדשה: 'מדקדקים' בשיחות המלך • כל הפרטים

במהלך כינוס 'צאתכם לשלום' לאלפי האורחים, נחשפה היוזמה החדשה של תלמידי התמימים בבית משיח 770 – גליון 'מדקדקים', הנותן בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א-תשנ"ב • הגליון הראשון מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחת ש"פ נח תשנ"ב • כל הפרטים
יוזמה חדשה: 'מדקדקים' בשיחות המלך • כל הפרטים
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

במהלך כינוס 'צאתכם לשלום' לאלפי האורחים, נחשפה היוזמה החדשה של תלמידי התמימים בבית משיח 770 – גליון 'מדקדקים', הנותן בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א-תשנ"ב • הגליון הראשון מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחת ש"פ נח תשנ"ב • כל הפרטים

בכינוס 'צאתכם לשלום' לאלפי האורחים, נחשפה היוזמה החדשה של תלמידי התמימים בבית משיח 770 – גליון 'מדקדקים', בימה לדיון בין התמימים ואנ"ש להגברת הלימוד והעיון בשיחות תנש"א-תשנ"ב. הגליון הראשון מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחת ש"פ נח תשנ"ב, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול:

'דברי הרב' – קטע משיחה-התוועדות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – בלתי מוגה – בקשר לדבר מלכות.

'נזכרים ונעשים' – יומן מאירועי אמירת השיחה, שיעורר את החיות וה'שטורעם' בעניני משיח כבתקופת אמירת השיחות.

'לחיות' – שיח רבנים ומשפיעים, המתוועדים על ה'בכן' העולה מהשיחה, והופכים אותה מ'ביטויים שמימיים' לדרך חיים פרקטית – כל משפיע בסגנונו הוא.

'להעיר' – עיונים וביאורים מאת התמימים ואנ"ש. מדור זה מיועד עבור לומדי השיחות וקוראי הקובץ, וכל אחד מוזמן לפרסם בו את רעיונותיו וחידושיו: הן בקשר לשיחות של השבועות הבעל"ט, שיתפרסמו בשבוע המיועד להן; והן בקשר לשיחות הקודמות, בהמשך ובתגובה לדברים שנדפסו בגליון.

'מראי מקומות' – מראי מקומות המאירים את הנושאים המבוארים בשיחה, לתוספת ביאור ופירוט; כאלו המחדדים את חידושו של הרבי בשיחה, או שעל ידם משתנית ההבנה בה.

'לסיכום' – סיכום מהלך השיחה, שיסייע ללומד לשים לב לפשט השיחה ונקודתה.

'צריך עיון' – נקודות לעיון והתבוננות בשיחה, ביניהם נקודות מוקשות או דורשות עיון נוסף, עבור הקוראים שיעיינו ויתבוננו בהן.

מערכת הגליון קוראת לכל אנ"ש והתמימים לומדי ומחבבי שיחות הדבר מלכות ליטול חלק בהצלחת הגליון, ולשלוח תגובות והערות בקשר לשיחות הדבר מלכות.

להורדת הקובץ הראשון

מתרגלים לגאולה: ה"דבר מלכות" לפרשת פנחס • להורדה

אנא נסיב מלכא | חלקי הוי' אמרה נפשי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...