• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד סיון התשפ"ד (20.06.2024) פרשת בהעלותך

הכל מדוייק

צרור סיפורים מיוחדים אודות ברכותיו הקדושות המדוייקות של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח באמצעות ה'אגרות הקודש' לשליח הרב עמוס אזיזוף
הכל מדוייק
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הכל מדוייק

צרור סיפורים מיוחדים אודות ברכותיו הקדושות המדוייקות של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח באמצעות ה'אגרות הקודש' לשליח הרב עמוס אזיזוף

השליח הרב עמוס אזיזוף הוא חסיד יקר ושמח שמשתדל להאיר תמיד פנים לכל יהודי ולעזור לו לעשות עוד צעד להתקרב לאבינו שבשמים. באמתחתו של הרב עמוס צרור סיפורים מיוחדים אודות ברכותיו הקדושות של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח באמצעות ה'אגרות הקודש'.
בתחנות חייו הוא זכה לראות פעמים רבות כיצד הרבי שליט"א מלך המשיח מלווה אותו יד ביד ומדריך אותו בצורה ברורה על כל צעד ושעל. לכל מי שרוצה לזכות בחיים טובים ומאושרים, נותן הרב עמוס המלצה ברורה: לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח!
והנה רצף של השגחות פרטיות לפניכם: כשהגיע הרב עמוס לפרקו ומצא ב"ה את זוגתו לעתיד, הם ישבו יחד לכתוב לרבי שליט"א מלך המשיח - לפני שהחליטו סופית על סגירת השידוך. המענה באגרות הקודש היה מדוייק (כרך ב עמוד קנט): "במענה על הודעתו מחתונת בנו שיחיה בשעה טובה ומוצלחת, הנני להביע ברכתי ברכת מזל-טוב מזל-טוב, ויבנו בית בישראל על יסודי התורה והמצווה".

Capture111

בהמשך המכתב נמצא כתוב: "שזהו בהיותו בן עשרים". החתן והכלה היו אז שניהם בגיל עשרים... 
בני הזוג גרו בלונדון, מקום מגורי הורי החתן. לאחר זמן לא ארוך, כשעלה בהם רצון לעלות ארצה, הם רכשו דירה בארץ והתכוננו לעשות עליה ולהתיישב בארץ הקודש. אלא שאז הופעל עליהם מכבש לחצים – מצד בני המשפחה ומכרים וותיקים שהתגוררו בלונדון, שטענו שלא כדאי לעזוב את הסביבה המוכרת ולעלות לארץ ישראל...
הרב עמוס כתב לרבי שליט"א מלך המשיח על ההתלבטויות הרבות. ושוב זכה לקבל מענה ברור באגרות הקודש (כרך ב עמוד קעח): "שמחתי לשמוע כי בא בשלום לארצנו הקדושה . . ידוע מאמר רבותינו ז"ל: למה נקרא שמה "ארץ"? שרצתה לעשות רצון קונה. ו"ישראל" על שם כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל. ואם-כן, דירה בארץ ישראל, היינו שעושה רצון קונו אף שעל-ידי-זה צריך ללחום נגד אנשים"...
היה זה מענה ברור שזהו צעד נכון לעלות לארץ ישראל, למרות הלחצים. בני הזוג אכן עלו מלונדון לארץ ישראל.
הזמן חלף ולאחר שלוש שנים הגיעו בני הזוג למצב כלכלי קשה. בדיוק באותה תקופה הגיעה להם הצעה לחזור ללונדון ולהשתלב בעבודת שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בעיר. ושוב - כותבים ומבקשים עצה. המענה, כרגיל, היה מדוייק (כרך ב עמוד שמב): "איני יודע מתי יבואו שלוחינו לאנגליא, אבל בכל אופן בוודאי נעשו כל ההכנות האפשריות להצלחת ביקורם במדינה הלזו". המשמעות ברורה. לחזור לאנגליה.
בני הזוג חזרו ללונדון ופעלו בהצלחה גדולה בענייני השליחות בעיר. באחד הימים נקלע למקום הרב דוד נחשון, יו"ר 'ניידות חב"ד' בארץ הקודש. בין  שניים התפתחה שיחה לבבית. בשלב מסויים הראה הרב עמוס לרב דוד נחשון את התשובות שקיבל באגרות הקודש. הרב נחשון הסב את תשומת ליבו
שבמכתב אודות המעבר לארץ ישראל, משתמש הרבי שליט"א מלך המשיח בלשון "דירה" – משמע מקום מגורים קבוע. ואילו במכתב לגבי הנסיעה לאנגליה - "ביקורם באנגליא" – משמע שזהו רק ביקור. "אתה עוד תראה", אמר לו הרב נחשון, "אתם עוד תחזרו לארץ ותגורו שם באופן קבוע"...
ומה קרה בפועל? לאחר שבע שנים חזרו בני הזוג לגור בארץ וכיום הם שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בשכונת המשקפיים בבית שמש. .

כל מעשיך בספר נכתבים

יש בעל הבית לבירה זו!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...