• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

מוצא את הדרך לשלוח

"בשנת ה'הקהל' האחרונה – ה'תשע"ו – הבן שלי שמוליק שהיה אז בן 7-8 ארגן כינוסי הקהל לילדי השכונות שליד ביתנו. זאת כמובן על פי הוראתו הידועה של הרבי שליט"א מלך המשיח להרבות בכינוסים אלו המרבים אחדות, במיוחד בשנה של 'הקהל' בה עיקר הדגש הוא על ההתקהלות יחדיו למטרות חיוביות וטובות • מתוך מדור 'נפלאות עכשיו' בגיליון שיחת הגאולה 1258 • לקריאה
מוצא את הדרך לשלוח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כל מפגש בין יהודים מנוצל בזמננו כדי לפרסם את הניסים שהקב"ה עושה עימנו. על אחד כמה וכמה בעת התוועדות חסידית, או אז עולים וצפים סיפורי המופת ובמיוחד אלו המתרחשים מידי יום לאלפים ורבבות בזכות הכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות האגרות קודש.

כך גם בישיבה שבעיר נוף הגליל (נצרת עילית לשעבר), שם במסגרת התעוררות התלמידים להתחזק בפרסום במבצעים ופרסום בשורת הגאולה, הוזמן הרב נדב גולדשטיין ממגדל העמק להתוועד עם הבחורים.

ברצונו המחיש עד כמה חשובה כל פעולה הנעשית על ידי היחיד כהוראות הרבי שליט"א מלך המשיח, סיפר את המעשה שאירע בביתו:

"בשנת ה'הקהל' האחרונה – ה'תשע"ו – הבן שלי שמוליק שהיה אז בן 7-8 ארגן כינוסי הקהל לילדי השכונות שליד ביתנו. זאת כמובן על פי הוראתו הידועה של הרבי שליט"א מלך המשיח להרבות בכינוסים אלו המרבים אחדות, במיוחד בשנה של 'הקהל' בה עיקר הדגש הוא על ההתקהלות יחדיו למטרות חיוביות וטובות.

כמובן, שכמו בכל פעולה טובה, הוא הורגל שיש לדווח על כך לרבי שליט"א מלך המשיח ולכתוב על הפעולה שנעשתה. את מכתבו הוא הכניס לתוך אחד מכרכי האגרות קודש.

לצערי כעת אינני זוכר את המיקום המדויק של התשובה אך נאמר שם שהוא יקבל השתתפות מהרבי שליט"א מלך המשיח על סך 500 ש"ח.
(הערת המערכת בכל כרכי האגרות קודש מופיע מכתב אחד עם תוכן זה, בכרך ד' עמ' מא:

"...במענה על מכתבו מי"ג מרחשון, מוסג"פ (=מוסגר פה, מצורף) המחאה על סך חמש מאות שקל מקרן הגמ"ח שלנו. ומוסג"פ פתקא ע"ד(=על דבר) פרטי הפרעון שנסתדרו בהתאם לבקשתו.

ויהי רצון שיסתדר באופן המתאים בגשמיות וברוחניות, וימלא השי"ת משאלות לבו לטובה בעניניו הכלליים ועניניו הפרטיים.

בטח הכיר כבר מעלת מדינה זו אשר יש בה חומר מוכשר לקבל צורה טובה ע"י השתדלות הראוי' הודות לתמימותם של אחב"י (=אחינו בני ישראל) תושבי המדינה. וחוב וזכות קדוש על כל בעלי השפעה להשתמש בכוחם זה לקרב בני ובנות ישראל שבסביבתם לתורה ולמצוה ביתר שאת על התחייבות כל אחד מאתנו במדינות אחרות. ובפרט בזמננו אלה אשר השאיר אותנו הקב"ה ברחמיו הגדולים בתוך שארית הפליטה. בברכת הצלחה...")

במוצאי שבת קודש הילד שואל אותנו בתמימות: "נו, מתי הרבי שליט"א מלך המשיח ישלח לי את הכסף?" ולא ידענו מה לומר לו, חשבנו לעצמינו באותו רגע, כיצד באמת יגיע הכסף אליו?

הילד החליט לפתוח שוב באגרות קודש (הפעם מבלי לכתוב) ולהפתעת כולנו הוא מגלה בתוך הספר חמישה שטרות של 100 שקל!!! לא פחות ולא יותר!

ניסינו להבין כיצד, בדרך הטבע, הכסף הגיע לשם?

במשך כל ימות השנה, אני מטמין כספי צדקה שונים, במיוחד כאלו המיועדים למטרות המבצעים של הרבי שליט"א מלך המשיח שליט"א, בתוך ספרי הקודש, עד שמגיע העת בה זקוקים להשתמש בסכומים אלו.

בערב פסח, זמן קצר קודם לכן, ניקינו את כל הספרים ווידאנו שלא נשאר כלום בתוך הספרים. אולי בטעות פיספסנו את השטרות האלו, בהשגחה פרטית, מאחר והיו מיועדים להרחבת פעילות כנסי ההקהל...

פשוט רואים שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים! סיים הרב נדב".

מתוך מדור 'נפלאות עכשיו' בגיליון שיחת הגאולה 1258.

רוכשים לכתחילה אריבער

יש בעל הבית לבירה זו!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...