• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אייר התשפ"ד (21.05.2024) פרשת בהר

הסימן של הפרשה וסימני המשיח

שורת סימנים הלכתיים קבע הרמב"ם לזיהויו של מלך המשיח, החל מעמידתו כמלך מבית דוד ההוגה בתורה ועוסק בהשפעה על עם ישראל בקיום המצוות ועוד, ועד לבנין בית המקדש במקומו וקיבוץ נדחי ישראל
הסימן של הפרשה וסימני המשיח
הקפות שניות במוצאי חג שמחת תורה, בגן הפעמון בירושלים. צילום: לע"מ
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לפני תשעים שנה, עלה לארץ ישראל הרב אלכסנדר סנדר יודסין, שהתיישב בקהילה החסידית ביפו. זמן קצר לאחר מכן הפך לרבה של הקהילה. כשבמקביל שוקד הוא על הוצאת ספריו שעסקו בביאורים על הש"ס ועל ספר התניא.

בין היתר, עמד הוא בקשרי מכתבים עם הרבי שליט"א מלך המשיח, כשבאחד ממכתביו, שאל וביקש הסבר מדוע לפרשת פקודי לא מופיע 'סימן' בסיום הפרשה.

כל מי שמעיין בחומשים, יודע כי בסוף כל פרשה, מופיעה שורה באותיות קטנות, המציינת את מספר הפסוקים המופיעים בפרשה, כשלידם מילה או שנים המציינים את הגימטריה של מספר הפסוקים ומסייעים לזכור את הסימן. אלא שבחומשים רבים לא נדפס בסוף פרשתנו סימן למספר הפוסקים של פרשת פקודי (92 פסוקים).

עוסק בתורה

באגרת הקודש שענה לו הרבי שליט"א מלך המשיח, בשלהי שנת תשי"ג, כתב לו: "בהערתו, מדוע לא סימנו בסוף פ' (פרשת) פקודי סכום פסוקי הסדרה, הנה יש לחפש בדפוסים הראשונים, כי לדעתי אין זה אלא השמטת המדפיס, ונמשך הדבר כן גם אצל שאר המדפיסים שבאו אחריו,

ואולי אפשר שהי'(ה) כתוב "בלי כל סימן", והכוונה בזה היתה שיש בסדרה צ"ב פסוקים, ובא הבחור הזעצער (=שתפקידו לסדר לדפוס) ותפס את הענין כפשוטו שאין כאן סימן, והשמיט מלות אלו מחסרון ידיעה".

תשובה קצרה, החושפת טפח משפע הידיעות שהרבי שליט"א מלך המשיח מעניק לנו. מה שרבים לפניו לא הצליחו לבאר ולמצוא את הסיבה לאי הופעת ה'סימן' בסוף הפרשה, ובמילים קצרות פתר הוא את השאלה ואמר כי הסימן הוא המילים "בלי כל", וכאשר סידרו את החומשים להדפסה, לפני שנים רבות, הבחין המדפיס כי על פרשה זו נאמר כי היא "בלי כל - סימן" והבין את הדברים כמשמעם כשהוא מוחק  את כל השורה מההדפסה.

סיפור אחד מיני אלפים, המגלים טפח מהאישיות המיוחדת, עליה קבע הרמב"ם "הוגה בתורה". אחד מסמניו הבולטים של מלך המשיח, היא שקידתו וידיעתו בתורה, כהכנה לקראת הגילוי הגדול שצפוי להגיע בקרוב - בגילוי של "תורה חדשה מאתי תצא", אך מעת תחילת התנוצצות דמותו של המשיח, כבר יכולים עם ישראל לעמוד על גדולתו הבלתי נתפסת בידיעת התורה. ואכן, הרבי שליט"א מלך המשיח, מחדש בתורה באופן שלא היה מעולם, בגאונות מפליאה מכל חלקי התורה, הן בתחום תורת הנגלה והן בתורת החסידות, כשעד היום ראו אור מאות ספרים מתורתו.

קביעה מעשית

סימן זה, לצד שאר הסימנים המופיעים בספר הרמב"ם שקובעים הלכתית את דמותו של הגואל, הם העומדים במרכז הפסיקה ההלכתית המזהה את הרבי שליט"א מלך המשיח, כשכל סימן מדברי הרמב"ם מקבלת ביטוי מעשי בדמות הפלאית, של מלך מבית דוד, העוסק בתורה ודואג שעם ישראל כולו יקיים את המצוות, ועוד.

כעת עומדים אנו בשלבים שכבר החלו להתקיים בפועל, כקיבוץ נדחי ישראל ובנין בית המקדש במקומו, והשלמת התהליך כולו, בפועל ממש ובגלוי, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

שפע עצום לכל יהודי

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...