• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אייר התשפ"ד (21.05.2024) פרשת בהר

החיזוק למערכה על כיבוש הארץ

בשבת זו, בה יכריזו בבתי הכנסת 'חזק חזק נתחזק', נשאב כח מהתורה על מנת להכריז ברורות בפני העולם כולו שהארץ הזו שייכת רק לעם ישראל וניתנה לנו על ידי בורא העולם. זו הדרך לגאולה האמיתית והשלמה
החיזוק למערכה על כיבוש הארץ
עם ישראל חייב משיח. קמפיין עידוד ברחבי הארץ מעביר את המסר: עם ישראל חייב משיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

חמש פעמים בשנה, נשמעת הקריאה בבית הכנסת מפי המתפללים "חזק חזק ונתחזק", לאחר סיום כל אחד מחמשת החומשים. השבת, עם סיום ספר בראשית, תשמע הקריאה בחוזקה.

מקור המנהג, הוא באחד מרגעי המערכה הגורליים על כיבוש הארץ, רגע לפני שהמערכה הגדולה נפתחת. אחרי ארבעים שנות נדודים במדבר, תחת הנהגתו של הגואל הראשון, משה רבינו, מתכונן יהושע בן נון למלחמה, בשומעו את דבר ה': "קום עבור את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנכי נותן להם לבני ישראל. מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו . . מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת כל ארץ החיתים ועד הים הגדול מבוא השמש". בהמשך לכך אומר לו הקדוש ברוך הוא: "חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם".

חיזוק מלמעלה

חז"ל מספרים לנו, אשר באותה שעה, אחז יהושע בן נון בידיו את ספר התורה שכתב משה רבינו, ועל כך אמר לו הבורא: " חזק ואמץ מאוד לשמור לעשות ככל התורה . . לא ימוש ספר התורה הזה מפיך . . הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך ה' אלוקיך בכל אשר תלך".

לפי המקורות, התוספת של המילה "ונתחזק" המגיעה לאחר הקריאה חזק חזק, היא מהפסוק "חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו", וכפי שמסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר הקריאה המשולשת, המביאה שלוש פעמים את הפועל חזק, היא על מנת לקבע את ענין החוזק, באופן של חזקה (מהפן ההלכתי המעניק תוקף לענינים בני שלש פעמים, כמו מי שרכש שדה וישב בה שלש שנים ללא שהמוכר מחה בידו, הרי היא קיימת בידיו).

הקריאה שתשמע בשבת זו בבתי הכנסת בעולם כולו "חזק חזק ונתחזק" דווקא בעת שקוראים בפרשה על ירידת בני ישראל לארץ מצרים והמצאותם שם, במה שהתחיל אז את הגלות הנוראית והשיעבוד, יש בה כדי להעביר גם היום מסר של עידוד ונחמה לאומה כולה, דווקא כעת, בעת שאנו כובשים בחזרה את אותם חלקי ארץ, השייכים רק לעם ישראל ולא לאף אחד אחר, יש להביא את החוזק האמיתי ולהניח בפני העולם כולו את האמת המוחלטת, אשר זו ארצנו שניתנה לנו מאת הבורא, ואין לאף אחד רשות לערער על כך.

נחלתינו הבלעדית

וכאז גם היום, כשם שאז דווקא הירידה למצרים, היתה הקרקע ממנה צמח העם, ודווקא על ידי השהות במצרים, נעשתה ההכנה למתן תורה, כך גם היום, כשאנו מתכוננים לגילוי הגדול של הגאולה האמיתית והשלמה.

ובשעה שנערכים הדיונים של "היום שאחרי" מה לעשות עם רצועת עזה, יש להבהיר באופן ברור לכל העולם, אשר מדובר בנחלתינו הבלעדית, רק עם ישראל הוא בעל הבית על כל חלקי ארץ ישראל, ואין לאף אומה אחרת שום טענה על חבל ארץ זו, כפי שנאמר בתורה.

רק דרך זו, תהדוף את כל הלחצים, כפי שחוזר ומבהיר זאת הרבי שליט"א מלך המשיח. יש להבהיר זאת למקבלי ההחלטות ולדרוש מהם שיאמרו את הדברים ברורות לעולם כולו. רק ציות מוחלט למלך המשיח, יביא את הביטחון לכל יהודי ויביא את התגלותו בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

לעמוד בתוקף מול העולם

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...