• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד סיון התשפ"ד (20.06.2024) פרשת בהעלותך

גאולה מתוך המאסר, גם היום

השבת, י"ט כסלו, מציינים את יום חג הגאולה, בו יצא לחירות האדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך. ביום זה עלינו ללמוד מהמאורעות אז, לימינו אלה כי כל החושך מטרתו הוא גילוי האור של הגאולה
גאולה מתוך המאסר, גם היום
חג הגאולה י"ט-כ' כסלו. חג שמח. לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד ומחבר ספר התניא והשולחן ערוך, היה זה שהנחיל לעולם את האור האלוקי של פנימיות התורה, באמצעות דברי תורתו.

לאורך השנים, גילוי האור הנעלה לא עבר בצורה קלה. פעם אחר פעם התעוררו בהיכלות העליונים קיטרוגים שביקשו לעצור את הגילוי הגדול, אך בכל פעם הוא יצא מתוך אותן בעיות שנוצרו, ואף הגביר יותר את הפצת האור.

הפעם הראשונה היתה עוד בימי חייו, של מורו ורבו, המגיד ממזריטש, שאת יום ההילולא שלו, מציינים בשבת זו - י"ט כסלו. אז, כאשר באחת השנים התעורר קיטרוג על הפצת החסידות, סיפר רבי שניאור זלמן משל שהביא להסרת הקיטרוג. הוא המשיל את הפצת החסידות בצורה נרחבת, ליהלום הנמצא בכתרו של המלך, אשר למרות חשיבותו הרבה ויוקרתו שאין דומה לה, הרי בשעה שצריכים להסיר את היהלום ולכתוש אותו, על מנת להכין ממנו שיקוי רפואי לבן המלך החולה, הרי שנאלצים לשפוך חלק מהחומר היקר ביותר, כל זאת כדי להציל את הנסיך. כך גם תורת החסידות, עם היותר נעלית וגבוהה ביותר, הרי שכיום נדרשים אנו להפיצה על מנת להציל את עם ישראל, בניו של הקב"ה.

גילוי בתוך המאסר

הסרת הקיטרוג הועילה אז, אך שנים מאוחר יותר, הצליחו המקטרגים לפעול גזירה קשה כנגד אדמו"ר הזקן, והפעם היתה זו בתו, הרבנית דבורה לאה, אשר החליטה למסור את חייה בתמורה להצלת חיי אביה הדגול, וכשהיא מכריזה מול ארון הקודש הפתוח על החלטתה, בפני בית הדין, גרמה היא להמשכת הפצת החסידות.

גם מאסרו המפורסם, ממנו נשתחרר בי"ט כסלו, נגרמה עקב קיטרוג שמיימי שהתעורר בעקבות הפצת החסידות. לאחר שיחרורו, מהכלא, סיפר אדמו"ר הזקן, כי לתאו הגיעו לבקרו (מעולם האמת) רבותיו, הבעל שם טוב והמגיד ממזריטש, והוא שאלם מפני מה נגזר עליו המאסר.

הם השיבו לו שהמאסר נגרם בגלל שהוא הפיץ את תורת החסידות באופן רחב ביותר. אם כן, שאלם, האם כשאצא מכאן אפסיק להפיץ את החסידות. והם השיבו לו שלא, אדרבה לאחר צאתו, עליו להמשיך בכך.

ואכן, ידוע שעיקר גילוי תורת החסידות באופן רחב, היה דווקא לאחר המאסר. מכך, מלמדנו הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר כל המאסר, כמו כל אירוע העובר על יהודי שנראה כהפרעה שמיימית, מטרתו היא לגרום את העליה הגדולה ביותר, אליה יכול כל אחד להגיע.

לכשיפוצו מעיינותיך חוצה

וכבימים ההם, בזמן הזה. גם התקופה הנוכחית העוברת על עם ישראל, יכולה להתפרש כתקופה של ירידה בכוחם, אלא שדווקא כעת מתגלה הכח הטמון בתוך בניו הנבחרים של הקדוש ברוך הוא. דווקא כעת מתגלים הכוחות האישיים האין סופיים הנמצאים בקרבו של כל אחד ואחת. עלינו לנצל כוחות אלו, כדי להוסיף בלימוד והפצת החסידות, כחלק מהדרך המזרזת ומביאה להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כפי שנאמר לבעל שם טוב ששאל את מלך המשיח 'אימתי אתי מר?' (-מתי יבוא כבודו) ונענה: 'לכשיפוצו מעיינותיך חוצה'.

כעת הוא הזמן לגילוי הגדול, כעת הזמן לטעום מסודות התורה, הסודות שבקרוב ממש יתגלו לעולם כולו, בגאולה האמיתית והשלימה, עכשיו ממש.

מהנהר ועד לים והרבה מעבר

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...