• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

מהנהר ועד לים והרבה מעבר

שוב אנו שומעים בשבועות האחרונים על טענת הערבים לבעלות על חלקי ארץ ישראל, באותו הזמן שקוראים בתורה שהארץ הובטחה לנו, מנהר מצרים ועד לנהר פרת ואף מעבר לכך - בגאולה האמיתית והשלימה
מהנהר ועד לים והרבה מעבר
גם בעזה: דוכן תפילין. בתוככי רצועת עזה, הוקם דוכן לזיכוי החיילים בהנחת תפילין מידי יום
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בשבועות האחרונים, צפה ועלתה סוגיית גבולות הארץ. מדובר בפרשות השבוע המספרות על אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, להם הבטיח הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל, ואף שירטט להם את גבולותיה העתידיים.

אברהם אבינו, היהודי הראשון, קיבל את ההבטחה בעת ברית בית הבתרים, או אז נאמר לו: "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת" כשבהמשך מפרט לו הבורא את שמות עשרת האומות שעתידין בניו לקבל את ארצם.

כך גם לבנו יצחק חזר הקדוש ברוך הוא והבטיח לו: "לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקמותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך", כפי שקראנו בשבת האחרונה.

יעקב אבינו עליו אנו קוראים בפרשת השבוע, מקבל אף הוא את ההבטחה: "הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך".

לא מסתפקים רק בחלק

הימצאותינו כיום בארץ ישראל, אינה נובעת מכח החלטת האו"ם או גילויי חסד של האומות. אנו כאן בזכות אותה הבטחה שניתנה לאבותינו על ידי בורא העולם. הוא אשר העניק לבני ישראל את הבעלות המוחלטת על ארץ הקודש. אירועי השבועות האחרונים, כאשר מכל עבר עומדים אויבינו ומנסים לגזול אותה מידינו, בעוד אומות העולם, מסכימים עם טענותיהם, באופן כזה או אחר, מלמדות שעדיין נדרשים להמשיך בפעולת כיבוש הארץ.

ולא זו בלבד שעלינו להחזיק בגבולות הארץ כפי שהם בידינו עתה, אלא, כפי שמגלה הרבי שליט"א מלך המשיח, בקרוב ממש עתידים האומות היושבות ממזרח, מצפון ומדרום, להביא לנו חלקי ארץ נוספים, אלו הכלולים באותה הבטחה אלוקית לאברהם אבינו, כך שהגבולות החדשים ישתרעו עד לנהר.
לא לחינם התעוררו שונאי ישראל, עם הקריאה המלווה את ההפגנות האנטישמיות במדינות רבות "מהנהר ועד לים..." (כשבחלקן נאסר על פי חוק לקרוא קריאה זו).

קריאה זו מצד הקליפה, מבטאת את הכרתם הלא-מורגשת בתוכם, כי הם יתנו לנו את הכל! אך בעוד הם מתכוונים מהנהר (ירדן) ועד לים, אנו נקבל מהים ועד לנהר פרת, בקרוב ממש, וכל זה ללא שום צורך במלחמה נוספת, אלא הם אלו שיעניקו לנו את הארץ המובטחת לגבולותיה, כפי שהובטח לנו.כשגם הם מבינים שזה לטובתם.

פריצת כל הגבולות

והאמת היא, שאין אנו מסתפקים רק בארץ הניצבת על חלק זה של כדור הארץ. אנו קוראים בפרשת השבוע, שבהמשך לאותה הבטחה שניתנה ליעקב אבינו, אומר לו הקדוש-ברוך-הוא: "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה".

פסוק זה, שהפך לסיסמת הדור, על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח, כביטוי להשפעה הרוחנית שצריכה להיות בכל מקום, ישפיע גם על הפיכת העולם כולו לארץ ישראל, כפי שהובטחנו על ידי חז"ל: "עתידה ירושלים להיות כארץ-ישראל, וארץ-ישראל ככל העולם כולו".

הדרך לקיום הבטחה זו, הינה על ידי היצמדות מוחלטת להוראות הרבי שליט"א מלך המשיח, הפצת התורה והמצוות בכל מקום, כולל לימוד החסידות בדגש על לימוד עניני משיח וגאולה, להתמיד ואף להרחיב זאת כל העת עד לגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

ליישב את עזה ואת גוש קטיף

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...