• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

בעז"ה - עם ישראל ינצח!

"יהי ה' אלוקינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו". פסוק זה הנאמר בשמחת תורה שלש פעמים לפני ההקפות עם ספרי התורה, מביא בקשה והבטחה שאכן כך יהיה. עם ישראל ינצח את כל אויביו!
בעז"ה - עם ישראל ינצח!
הנשק המנצח - תפילין. על התפילין נאמר: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". חייל בגבול עזה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בקריאת ההפטרה של יום שמיני עצרת, קוראים יהודי העולם, את דבריו של שלמה המלך בעת חנוכת בית המקדש הראשון, שם אמר בין היתר את המילים "יהי ה' אלוקינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו". פסוק זה הינו אחד מחמש עשרה הפסוקים הנאמרים מידי שנה לפני ההקפות עם ספרי התורה בבתי הכנסת, בעת החג הכי שמח של השנה.

בשעה שנקראו מילים אלו בבתי הכנסת ברחבי העולם, התחולל בארץ האירוע המזעזע והנורא, כאשר מאות רבות של יהודים הי"ד נטבחו בעיצומו של שמחת תורה, ועוד רבים נפצעו ובמהרה יזכו לרפואה שלימה, יחד עם חזרת כל הנחטפים בשלום בקרוב ממש.

בקשה והבטחה

מילות הפסוק "יהיה ה' אלוקינו..." היו המילים איתם בחר האדמו"ר הקודם, רבי יוסף יצחק (הריי"צ) לומר בתוקף יהודי ללא התפעלות, תוך שהוא מעלה על נס את דמותו של היהודי המוסר את נפשו לאורך הדורות, וציין כי נשמת היהודי לא נמסרה לשליטת אומות העולם.

את המילים "יהי ה' אלקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו" ביאר כי אלו מילים המתפרשות בלשון של בקשה מאת הקדוש-ברוך-הוא שלא יעזבנו ולא יטשנו, אך בד בבד מילים אלו מתפרשות גם בלשון של הבטחה שאכן כך יהיה! והקב"ה יהיה עמנו כאשר היה עם אבותינו.

במאמר חסידות של הרבי שליט"א מלך המשיח, המבאר את דבריו של הרבי הריי"צ, אומר הוא שמעלת מי שמוסר את נספו, היא הדרגה הגבוהה ביותר של התקשרות וביטול אל הקב"ה. כידוע כל יהודי שנרצח על עצם היותו יהודי הרי הוא בדרגה הנעלית ביותר של "מסירות נפש" על כל המשתמע מכך.

ואכן, בגלל כל מה שעבר עם ישראל לאורך הדורות, ובשבוע האחרון במיוחד, נזכה במהרה לקיום ההבטחה ״יהי ה' אלקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו״, ולכל בני ישראל יהיה אור ברוחניות ובגשמיות.

מה צריך לעשות?

אחרי ההלם הגדול, מוסכם על כולם שיש להגיב באופן נחרץ, באופן שלא יאפשר לאויבנו לקום על רגליהם שוב ובוודאי להבהיר להם אחת ולתמיד שאין אפשרות שנקבל איום שכזה כדבר אפשרי שיכול לעלות על הדעת בכלל.

יש לגבות מחיר יקר ועצום, מכל המחבלים וסייעני הטרור, לא לשים אותם בבתי הכלא, כי עצם כליאתם הינה חלק מהסיבה להגברת המוטיבציה לביצוע פעולות חטיפה. יש להשמידם, בכל מחיר, בלי להתפעל מתגובת העולם. יש לשוב ולכבוש את רצועת עזה, ולבטל לחלוטין של האיוולת שגרמה לכל ההידרדרות הבטחונית, לאפשר את הקמת הישובים היהודיים לכל אורכה ורוחבה של הרצועה, ולהבין אחת ולתמיד כי מי שחפץ להביא להיפרדות מהערבים, זה יקרה רק בתנאי שהם יעזבו ולא להיפך ח"ו.

יש להבהיר לכל העולם, כי אנו נמצאים כאן בארץ הקודש, בתוקף בעלותינו על המקום שניתן לנו מאת בורא העולם, כפי שכותב זאת רש"י בפירושו הראשון כעל התורה, בפסוק "בראשית" שנקרא בשבת זו.

עמידה איתנה זו, יחד עם התחזקות באמונה, ביטחון ושמחה, תביא תיכף ומיד את הגאולה האמיתית והשלימה, והתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, אשר יגלה את הטוב הנצחי לכל יהודי, אמן.

ריקוד עם הרגליים במעגל בלי סוף

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...