• ב"ה ימות המשיח!
  • י' סיון התשפ"ד (16.06.2024) פרשת נשא

שלשה ימים של שמחת הגאולה

ארבעת מצוות החג, מתחילות באות מ' ומזכירות לנו את האיחול העיקרי השייך לחג זה - משיח! דווקא השנה יש לנו את ההזדמנות המיוחדת להתאחד כולם יחד באותו יום למצוות החג בכל העולם כולו
שלשה ימים של שמחת הגאולה
מקרא מגילה, אחדות וגאולה. בתמונה: הרבי שליט"א מלך המשיח אוחז בידו הקדושה את המגילה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

עוד בזמן גזירת המן, ניתן היה להבחין במאפיין הבולט בקרב העם - מה שגם סימל את עמידתו הניסית כנגד הגזירה - האחדות. אותו דבק שאיחד את חלקי העם לגוף אחד הקוראים אל ה', אותה התאספות היסטורית בשושן הבירה של 22,000 ילדים יחד עם מרדכי היהודי, ובעיקר החלטה אישית של כל אחד, שלא להפרד מהיהדות, במסירות נפש. האחדות, לצד מסירות הנפש שעליה נאמר במגילה "קיימו וקיבלו היהודים...", (ובפירוש חכמינו - קיימו מה שכבר קיבלו. רק בזמן גזירת המן, קיבלנו את התורה באופן פנימי ושלם, בשונה ממתן תורה שאז היה מוטיב של כפיה והכרח) יוצרים יחד נס אדיר וחג נצח שאין שמח כמוהו.

גם מצוות החג, משלוח מנות ומתנות לאביונים, נועדו להרבות אחדות ואהבה בן איש לרעהו.

3 ימים, 4 מצוות

אך למרבה הפלא, דווקא לחג זה מועד בלתי אחיד. בעוד בכל העולם חוגגים בי"ד באדר, בירושלים ובדומותיה בט"ו. החלוקה נעוצה בכמה טעמים, ובעיקר לזכר היום הנוסף שניתן ליהודי שושן 'לשלוט באויביהם', מה שדחה את החגיגות בשושן ליום ט"ו בחודש, והשפיע על כל הערים המוקפות חומה, כמו ירושלים עיר הקודש, שפורים יחגג בהן ב'שושן פורים'.

וכאן מגיעה שנה זו, עם קביעותה הנדירה, ומאחדת את עם ישראל בחלק גדול ממצוות החג. בשנה זו, בה מציינים את 'פורים המשולש' יקראו את המגילה בעת ובעונה אחת בכל העולם באותו יום, ובכך יורם נס האחדות לכל עם ישראל יחדיו. כדי להוסיף באחדותם של ישראל, קורא הרבי שליט"א מלך המשיח לתושבי הערים שאינם חוגגים את פורים המשולש, לעשות את מנהגי משלוח מנות ומתנות לאביונים בשנה זו, גם ביום ראשון, ובכך להוסיף באחדותם של ישראל.

אחדות זו, היא הטעימה הנכונה מהגאולה האמיתית והשלימה המוצאת רמז גם בתוך ארבעת המצוות של החג: מקרא מגילה (גם בלילה וגם ביום) משלוח מנות (לפחות שתי מנות אכילות לידיד, או אשה לרעותה) מתנות לאביונים (לפחות שתי מתנות לשני עניים שונים) ומשתה ושמחה (סעודה ביום הפורים) וכל אלו חדורים באמונה האיתנה בהתגלות מלך המשיח - הרבי שליט"א.

כולם יחד

דווקא התאחדות זו, שנקרית לידינו השנה, יחד עם העיר ירושלים, אליה נשואות עינינו כל השנה, מחזקת את הציפיה וההכנה, לקראת הפיכתה של העיר בקרוב ממש, לבירת העולם כולו, כאשר יגיעו לכאן, תיכף ומיד, על גבי ענני שמיא, כל בתי הכנסת ובתי המדרש מחוץ לארץ כדי להיקבע בצמוד לבית המקדש השלישי, כשבראשם בית רבינו שבבבל, בית משיח 770 בניו יורק, שיעמוד בראש כל בתי כנסיות אלו, צמוד לבית המקדש.

כך גם חג הפורים עצמו, עליו נאמר כי לא יתבטל לעתיד לבוא. גם בזמנים הנעלים בהם לא יראו את חשיבות ומעלת הימים הטובים, הרי שיום גדול זה, ימשיך להיות מצויין ליום חג ושמחה.

הבה ננצל ימים אלו, להרבות בהם באהבת ישראל מתוך שמחה אמיתית הפורצת את כל הגבולות ומביאה את התגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

עשירות מופלאה שתתגלה בקרוב ממש

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...