• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

70 שנות מנהיגות לעם ישראל

קריאה זו לאנשי דורנו, היא שמביאה אלפי שלוחים לעזוב את מקומם וללכת למקומות רחוקים, כדי לעשות טובה רוחנית או גשמית לעוד יהודי ולסייע בעדו, כהכנה לגאולה
70 שנות מנהיגות לעם ישראל
שבעים שנות נשיאות. "שלמות הנשיאות קשורה עם מספר שבעים שנה דווקא" (משיחת שבת שמות תשנ"ב)
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ביום שישי הבא, ימלאו שבעים שנה לקבלת הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח באופן גלוי. היה זה לאחר שנה מלאת תהפוכות, החלה עם הסתלקותו של הרבי הריי"צ, בי' שבט שנת תש"י (1950), כאשר במשך כל השנה שלאחר מכן, הפצירו חסידים מכל רחבי העולם, ברבי שליט"א מלך המשיח שיקבל על עצמו את הנשיאות. אם בתחילה הביע התנגדות נחרצת לרעיון, הרי שהפצרותיהם של החסידים פעלו את פעולתם, ולבסוף, בהתוועדות יום ההילולא שהתקיימה ב-770 בניו יורק באור לי"א שבט תשי"א (1951), אמר לראשונה מאמר חסידות, אמירה השמורה רק לרבותינו נשיאינו, כשבכך הוא מקבל על עצמו באופן גלוי את הנשיאות.

באמצע יום כיפור

אחד מהסיפורים המיוחדים שסופרו באותו מאמר מיוחד ופלאי, הוא סיפור אודות רבינו הזקן, רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד. למרות שסיפור זה בא בתוך המאמר בצורה מתומצתת, הרי שבהזדמנויות אחרות האריך הרבי שליט"א מלך המשיח לספר ולבאר את פרטיו המלאים של הסיפור וללמוד ממנו הוראה בעבודת ה': 

פעם בעיצומו של יום הכיפורים אחרי תפילת שחרית, פשט רבינו הזקן את הטלית והקיטל (הבגד הלבן המיוחד של יום זה), והלך לקצה העיר, וקצץ עצים ובישל מרק בשביל יולדת שגרה שם. 

מסיפור זה מלמד אותנו הרבי שליט"א מלך המשיח הוראה, שיש בה כדי ללמד מסר לכל עבודת דורנו: 

מדרגתו של אדמו"ר הזקן בהיותו מעוטף בטלית וקיטל (דומה למלאך), ביום הכיפורים, ואחרי התפלה – אין לשער. ולמרות גודל מעלת מדרגתו, פשט את בגדי התפילה, והלך לבית האחרון שבקצה העיר, סמוך לשדה, בשביל לעזור ליולדת ולולד, היינו, לעשות עוד יהודי.

סיפור זה מהוה לימוד והוראה לכל אחד ואחת על גודל הנחיצות וההכרח בעבודה עם הזולת. ולכן, צריכים כולנו לקבל על עצמנו הן בנוגע לעבודה עם עצמו, והן בנוגע לעבודה עם הזולת, לקרבו לתורת החסידות.

לעשות עוד יהודי

ניתן למצוא בסיפור זה, ובמיוחד במסר הנלמד ממנו את תפקידו המיוחד של דורנו זה, כפי שבא לידי ביטוי בכל פרט במהלך שבעים שנות מנהיגותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

אל לו לאדם להסתפק בדרגתו הרוחנית, אלא עליו לעזוב הכל, וללכת אפילו לבית אשר נמצא בקצה העיר, שיש בו כדי ללמוד על דרגה הרוחנית בה שרויים אנשי אותו בית, הנמצאים בריחוק מקום מן העיר ועד כדי שהם סמוכים לשדה, מקום מושבו של עשיו עליו נאמר 'איש שדה', ודווקא שם לפעול ולסייע ליושבי הבית ולעשות עוד יהודים.

קריאה זו לאנשי דורנו, היא שמביאה אלפי שלוחים לעזוב את מקום מגוריהם ואת המקום בו הם יכולים להתעלות ברוחניות, וללכת למקומות רחוקים, כדי לדאוג לטובה רוחנית יהודית או גשמית לעוד יהודי ולסייע בעדו. דווקא כעת, בדור הזוכה להיות הדור הראשון לגאולה, מתגלה מעלתו המיוחדת של כל יהודי, וזאת על ידי פעולתו המיוחדת של הרבי שליט"א מלך המשיח המגלה מעלה זו אצל כל אחד ואחת, כהכנה לגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

השביעין חביבין וזוכים להיגאל

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...