• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ג (29.03.2023) פרשת צו

לבקש מהמלך את הגאולה

בימי חודש אלול, בהם המלך מגיע אל השדה, אל האנשים הפשוטים, יש לנו הזדמנות מיוחדת לגשת אליו ולבקש ממנו את כל בקשותינו ובמיוחד את הגאולה האמיתית והשלימה • מאמר מערכת מתוך גיליון שיחת הגאולה 1260 • לקריאה.
לבקש מהמלך את הגאולה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ביום ראשון, עת ישמע הצלצול הראשון בתלמודי התורה ובתי הספר, ישמע בבתי הכנסת קול השופר המהדהד. תקיעת השופר בחודש אלול, נועדה כדי להזכיר לנו את ראש השנה ויום כיפור המתקרבים. ביום זה, ראש חודש אלול, עלה משה רבינו למרום, פעם נוספת, לארבעים יום, בהם חילה את פני האלוקים בבקשת מחילה על חטא העגל, ובקשתו נתמלאה כשירד מקץ ארבעים יום, ביום הכיפורים עם הלוחות השניות בידיו, בקובעו יום זה למחילת עולמים, כנאמר: "ויאמר ה' סלחתי כדבריך".

תורת הסוד מגלה כי בימי חודש זה, מאירים י"ג מידות הרחמים, זמן נעלה המסוגל להתקרבות לריבון העולמים. את ראשי התיבות של אלו"ל - אני לדודי ודודי לי, מסבירים הם בהליך העובר על האדם אשר בימים אלו מתקרב הוא אל הקב"ה "אני לדודי" וממשיך מלמעלה בחזרה התקרבות והארה "ודודי לי".

לגשת אל המלך

אם כן, אם אכן זהו זמן של אור נעלה שכזה, מדוע ימים אלו הינם ימי חולין לכל דבר. בימי החגים בהם מאירים הארות מלמעלה אנו שובתים ממלאכה ומקדשים אותם, אז מדוע ימי חודש אלול אינם מקודשים על ידינו בצורה דומה?

על כך משיב אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן, בספרו לקוטי תורה, כי זמן זה נמשל למצב בו המלך קודם בואו העירה, מגיע אל השדה, מקום מחייתם של האנשים הפשוטים, ואז יכולים הם ורשאי כל מי שרוצה בכך לגשת אל המלך והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. לפי זה יובן, כי בניגוד לימי החגים, בהם הרוצה להגיע אל המלך, עליו להתכונן ולהתלבש כיאה וכיאות למי שמבקש לפגוש את המלך בארמון מלכותו. בימי חודש אלול המלך יוצא אל העם, ואף מוותר על מלבושי הפאר, ומאפשר לכל אחד להתקרב אליו, בעצמו, כדי לבקש כל מבוקשיו.

הבה ננצל ימים מסוגלים אלו, כדי לבקש כל צרכינו ובמיוחד כדי לדרוש את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.

מתוך שמחה

הרבי שליט"א מלך המשיח מבקש לפרסם את עבודת חודש אלול, הבאה לידי ביטוי בראשי התיבות המפרשים את המילה אלול:

שלשת העמודים עליהם העולם עומד, תורה "אנה לידו ושמתי לך", עבודה - תפלה "אני לדודי ודודי לי", וגמילות חסדים "איש לרעהו ומתנות לאביונים"; עבודת חודש אלול, התשובה "את לבבך ואת לבב"; וכמובן הגאולה "אשירה לה' ויאמרו לאמר".

את הכח לעבודה הנפתחת החל משבת זו, בה מתחילים לומר את מזמור כ"ז בתהלים "לדוד ה' אורי וישעי" הנאמר מיום זה ועד הושענה רבה, לפני סיום תפילת שחרית ומנחה, מקבלים אנו מהקריאה בתורה "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה" ועד שהיום ממש רואים אנו את ברכת הגאולה האמיתית והשלימה.

בימי חודש אלול נחזק את עצמנו ואת הסובבים אותנו בעבודה רוחנית בחמשת הקוים, תקיעה בשופר בכל יום חול, בדיקת תפילין ומזוזות, איחולי שנה טובה ובקשת הברכה לשנה החדשה מהרבי שליט"א מלך המשיח, והכל כמובן מתוך שמחה וטוב לבב.

הגנה ושמירה על כל בית בישראל

הפסגה שנתנה עידוד לטרור

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...