• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ג (29.03.2023) פרשת צו

סיום הרמב"ם ושמחת הגאולה

ביום שלישי הקרוב, הזדמנות פז להתחבר ללימוד התורני המקיף את כל שכבות העם וכולל את לימוד כל הלכות התורה מידי שנה, בחגיגת הסיום שתיערך באולמי בלוודר. כולנו נהיה שם • מתוך מאמר המערכת בגיליון שיחת הגאולה 1258 • לקריאה
סיום הרמב"ם ושמחת הגאולה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

אחרי חמש מאות וחמש עשרה תפילות, הגיעה ההוראה ישירות מאת ה' יתברך "אל תוסף דבר עוד בדבר הזה". אך משה רבינו שהעתיר שוב ושוב בבקשה להיכנס לארץ ישראל, לא עוצר. כשמדובר בהבאת הגאולה לא מתחשבים בשום דבר!

בפרשת השבוע ואתחנן מספרת התורה על תחינתו של משה רבינו להיכנס לארץ ישראל. לא היתה זו בקשה פרטית כדי שיזכה רק הוא בעצמו לזכות הנפלאה, אלא היה בכך מהלך שנועד לגרום לבנין בית המקדש באופן שלא יגרם לו נזק לעולם. 'מעשי ידי משה נצחיים המה' אומרים חז"ל ובאם משה רבינו היה מקים את המקדש בירושלים הרי שהוא היה נשאר לעולם. יתרה מכך כמנהיג דור יוצאי מצרים, לא היה מוותר על אף אחד מאנשיו, והיה מחיה את כולם ומכניסם יחד איתו לארץ הקודש. כך שכאשר אמר לו הקב"ה להפסיק להתפלל, לא עצר בעד תפילתו והמשיך גם הלאה לבקש ולדרוש, ביודעו שבכך תלויה הגאולה.

בקשתו לא חזרה ריקם. תפילתו מתמלאת בדורנו וזאת על פי דברי חז"ל "הוא גואל ראשון - הוא גואל אחרון", נשמתו המתלבשת בראש בני ישראל היא המובילה את העם לגאולה האמיתית והשלימה, ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.

כל ההלכות בשנה

ואכן לאורך הדורות ניתן היה לזהות את מנהיגי הדור המצטיינים באופן מיוחד בהתמסרותם לכלל אנשי הדור ובפעולות להחשת הגאולה. כך בכל שלב ובכל התקופות כאשר בודדים מתוכם נצרבו בדרכם הייחודית המאירה לדורות הבאים בפעולות אלו.

על רבי משה בן מימון מסופר כי עבר נדודים ותלאות לאורך שנות חייו, אך כל זה לא מנע ממנו להשלים את חיבורו המקיף - ספר הי"ד החזקה, שנועד לסכם באופן מלא את כל ההלכות של התורה שבעל פה (משנה וגמרא) באופן שלא נעשה לפניו ולאחריו.

גם בדורנו, הדור הזוכה לסיים את פעולות הדורות כולם ולצעוד לבית המקדש השלישי, זכינו לחיבור מיוחד עם הרמב"ם, בתקנתו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח ללמוד מידי יום בספרו המבטא יותר מכל את האמרה שנחקקה לעולמים: "ממשה עד משה לא קם כמשה".

אחדות וגאולה

על מעלת הלימוד היומי בספר הרמב"ם, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי היא מבטאת את נקודת האחדות בתורה. מחזור הלימוד מתאים למעמיקים בלימוד שלשה פרקים ליום המסתיימים בכל שנה, וגם ללומדי פרק אחד ביום המסיימים בתוך כשלש שנים ואפילו לנשים וילדים ההוגים בספר המצוות במסלול המסתיים מידי שנה. לא זו בלבד אלא שספרו של הרמב"ם מצטיין בכך שהינו 'מקבץ לתורה שבעל פה כולה', בלימוד הרמב"ם מידי יום יש הזדמנות פז לסיים את כל הלכות התורה כולן מידי שנה.

חגיגת הסיום המתקיימת מידי שנה, מאחדת את לומדי כל המסלולים ואף את אלו שטרם הצטרפו ללימוד לשמחת הגאולה. בהשתתפות באירוע החגיגי זוכה כל אחד לברכותיו של מייסד התקנה - הרבי שליט"א מלך המשיח. יחד, אנשים נשים וטף ננצל את הזדמנות הפז לזכות לכך ביום ג' הקרוב ונשתתף בחגיגת הסיום באולמי בלוודר בראשל"צ, ובכך נפעל ונביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה - תיכף ומיד ממש.

מתוך מאמר המערכת בגיליון שיחת הגאולה 1258.

 

חלוקת הארץ על ידי מלך המשיח

הפסגה שנתנה עידוד לטרור

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...