• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

הסיום של תשעת הימים

לחגיגות הסיומים המתקיימים בכל מקום החל מראש חודש מנחם-אב ועד לחמישה עשר בו, מצטרף מעמד הסיום בלימוד שלשה פרקים ליום בספר הרמב"ם כתקנת הרבי שליט"א מלך המשיח • מאמר המערכת מתוך גליון שיחת הגאולה 1256 • לקריאה.
הסיום של תשעת הימים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מריחים את הסיום באויר. שבוע עמוס סיומים לפנינו, החל משבת קודש בה מסיימים את קריאת חומש במדבר, ורגע לפני התחלת ספר דברים 'משנה תורה,' יעמדו עם ישראל בקריאת "חזק חזק ונתחזק", ממשיך בסיומי המסכת שייערכו בכל מקום, כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, החל מראש חודש מנחם אב ועד ליום החמישה-עשר בחודש זה.


גולת הכותרת ביום שני הקרוב, אז יסיימו את מחזור הלימוד השנתי במסלול שלשה פרקים ליום בספר היד החזקה לרמב"ם. על לימוד זה נאמר שהינו לימוד הכולל את כל הלכות התורה בהיותו סיכום מלא לכל מצוות התורה, חגיגת הסיום שהנה מתקיימת בעיצומם של תשעה הימים, בהם בכל שנה מרבים בסיומים, צריכה להעשות בשנה זו מתוך פרסום רחב ושמחה של מצווה.


ויתור מסוכן


ליחודיותו של הסיום בזמן זה, מתווספת הלימוד בהלכות המופיעות בפרקים האחרונים בספרו של הרמב"ם "הלכות מלכים מלחמותיהם ומלך המשיח".
בפרקים האחרונים של חיבורו הגדול, מביא הרמב"ם בצורה מסכמת את הסימנים המעידים ומבשרים לעם ישראל על מציאותו של מלך המשיח (סימנים שהתקיימו כולם ברבי שליט"א מלך המשיח), ומוסיף את התיאור למציאות החדשה - תכלית בריאת העולם - ימות המשיח.


אגב, לימוד בפרקים אלו, לא מוגבל רק ללומדי כל ספר הרמב"ם, ההצטרפות למסלול הלימוד, שהינו שווה לכל נפש, מתאימה ביותר לימים אלו, בהם אנו מחזקים את הצפיה להתגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, אין לדחות את ההצטרפות לפתיחת מחזור החדש בלימוד, אלא ניתן לעשות זאת כבר היום. עוד לפני חגיגת הסיום שתתקיים אי"ה ביום שני הקרוב, ובכך להצטרף ולקיים את התקנה הק' המאחדת את עם ישראל כולו בלימוד התורה כולה.
ודווקא בימים אלו על רקע ההתחזקות בצפיה לגאולה האמיתית והשלימה, עולה במלא חריפותה המחאה החריפה כנגד מהלכי ראש הממשלה, מהלך לו שותפים בשתיקה כל המפלגות כולל הדתיות שבהן, המאפשרת ויתור על איזור שער הרחמים, בפתחו של הר הבית והפיכתו בהסכמת הממשל למסגד חדש, כשבכך מוותרת שוב הממשלה על אחיזת היהודים במיקום אסטרטגי בעיר הבירה.


מחאה תקיפה


את לימוד הלכות בית הבחירה, הממשיכים ביתר שאת בימים אלו, בשילוב מעמדי הסיומים ובראשם סיום הרמב"ם, נקדיש לחיזוק מקום המקדש גם כיום, במחאה כואבת כנגד ויתורים כואבים של מקבלי ההחלטות, וקריאה לעצירת מהלכים אלו שכבר השבוע עודדו את המחבלים והובילו לנסיונות פגיעה ביהודים היל"ת.


חגיגת הסיום הגדולה, תוקדש לסיומם של כל הענינים הלא רצויים, ומעבר לתקופה החדשה, עליה כבר פסק הרמב"ם בסיום חיבורו: "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות . . ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד . . שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, תיכף ומיד ממש.

מאמר המערכת מתוך גליון שיחת הגאולה 1256.

הגבול הברור בין ישראל לעמים

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...