• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ג (29.03.2023) פרשת צו

השבוע אנו חוגגים את הגאולה של כולנו

ימי חג הגאולה, י"ב י"ג תמוז, בהם נשתחרר אדמו"ר הריי"צ ממאסרו, הינם ימי חג הגאולה של כל יהודי. השתתפות בהתוועדות חג הגאולה הינה ההזדמנות להתברך בגשמיות וברוחניות. מאמר המערכת מתוך שיחת הגאולה 1253 • לקריאה
השבוע אנו חוגגים את הגאולה של כולנו
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

לאורך הדורות חווה עם ישראל, גאולות שונות. החל מגאולת מצרים בה יצא העם כולו משיעבוד לגאולה, דרך עליית עזרה ונחמיה שהוציאה את העם מבבל הרחוקה אל ארץ ישראל לבניית בית המקדש השני, ועובר דרך תאריכי גאולות שונות שאירעו בהצלת קהילות ספציפיות או אישים שניצלו מגזירה זו או אחרת.


הגאולה האמיתית והשלימה, זו המגיעה תיכף ומיד, נקראת בשם זה, מאחר והיא זו שתביא את הגאולה לכל אחד ואחת ולכל הפרטים בעולם כשהכל יחד יואר באור הנצחי. לא פלא אם כן, שאירוע חג הגאולה הבולט ביותר, לפני פרוס ימות המשיח על העולם, הינו חג המציין את הצלתם של כל היהודים, על כל סוגיהם.


נוגע לכל אחד


"לא אותי בלבד גאל הקב"ה בי"ב תמוז כי אם גם את כל מחבבי תורתנו הק', שומרי מצוה, וגם את אשר בשם ישראל יכונה", מציין אדמו"ר הריי"צ במכתבו את אירוע גאולתו בי"ב-י"ג תמוז מידי ציפורני הרשע, מידי מעצמת הכפירה הגדולה ביותר. ואכן, לא היתה זו גאולה אישית של מנהיג, גדול ככל שיהיה, אלא הצלה של נשיא הדור, ראש בני ישראל, הצלה הנוגעת באופן ישיר לכל יהודי ויהודי, השואב את כוחו הרוחני דרכו.


הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר כי תהליך גאולתו של האדמו"ר הריי"צ, הגיעה בשלבים ובהדרגה, כאשר בכל פעם יורדת גזירה קשה ומוחלפת באחרת הקלה ממנה. בתחילה חשבו הם לפגוע בחייו (היל"ת) של רבי יוסף יצחק בתוך 24 שעות, עונש שהומר בעשר שנות מאסר, שגם הם לא יצאו אל הפועל ולבסוף בתאריך ג' תמוז נשלח לעיר גלותו לשלש שנים.


פחות מעשרה ימים לאחר מכן נתבשר כי עונשו בוטל לחלוטין והוא יצא לחופשי ביום י"ג תמוז. אך בכך לא נסתיים תהליך הגאולה. עדיין נותרו מליוני יהודים הנאנקים תחת המגף הסובייטי האוסר עליהם שמירת חיי תורה ומצוות ורודף באכזריות כל נסיון לשמירת הגחלת היהודית ברחבי ברית המועצות לשעבר. ואז, בשנות הניסים ונפלאות (ה'תש"נ והבאות אחריה) התרחש השלב האחרון בגאולה זו, הנוגעת לכל יהודי, עם קריסת משטר הרשע ועד שכיום הם בעצמם מסייעים להעצמת עניני התורה והמצוות בעולם כולו.


ישא ה' פניו


בפרשת השבוע אנו עדים לתופעה אלוקית זו כאשר שונאיהם של ישראל נאספים כדי לפגוע בהם, אך עצתם מופרת כשבלעם מתנבא ומגלה כי לא רק שעם ישראל מבורך ישירות מהקב"ה אלא אף בעתיד יזכו לגאולה האמיתית והשלימה. חלק מגילויו של בלעם הוא 'חזרת הנבואה' על ידי גדולי ישראל בדורות הקודמים לגאולה וכפי שזכינו לראות בדורות אלו ובמיוחד אצל הרבי שליט"א מלך המשיח.


השבוע, כשנציין את ימי חג הגאולה, זו ההזדמנות לכל יהודי לגלות את אור הגאולה המשפיע גם על חיינו האישיים. התוועדויות חג הגאולה, המתקיימות בכל מקום, משפיעות שפע עצום לכל אחד המשתתף בהן וכפי שכותב בעל הגאולה: "בהתוועדות זו ידברו אנ"ש שי' איש את רעהו בשבת אחים בחיזוק קביעות שיעורי הלימוד, והנני שולח להם את ברכתי כי ישא ה' פניו אליהם בגשמיות ורוחניות", בגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש.

מתוך שיחת הגאולה גליון 1253.

אמונה ושמחה בעצרת הגאולה

הפסגה שנתנה עידוד לטרור

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...