• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ג (29.03.2023) פרשת צו

אמונה ושמחה בעצרת הגאולה

יחד, נגיע כולנו ביום חמישי הקרוב, לאמפי בבת ים, כדי להשתתף ב"עצרת גאולה ומשיח", שמרכזה קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש. • מאמר המערכת מתוך הגליון המוגדל של שיחת הגאולה 1251 לקריאה
אמונה ושמחה בעצרת הגאולה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

 

שבת מברכים חודש תמוז, עומדת בתפר שבין החודשים סיון ותמוז. רצף האירועים שהחל מיד לאחר מתן תורה, עם עלייתו של משה רבינו השמיימה לקבלת התורה, הסתיימו בשבעה עשר בחודש שלאחריו, עם ירידתו כשלוחות הברית בידיו ושבירתם למול המחולות למראה עגל הזהב.


חז"ל מגלים לנו כי הסיבה שהובילה את העם לטעות בחטא חמור שכזה, בסך הכל ארבעים יום, לאחר שעמדו כולם ושמעו בהר סיני מפי הגבורה, "לא יהי' לך אלוקים אחרים", היה מחזה נוראי שהציג בפניהם השטן שביקש לבלבל אותם מאמונתם הטהורה בה' ובמשה עבדו. היה זה ביום הארבעים לספירתם בעודם ממתינים להגעתו של משה רבינו כפי שאמר להם מראש, או אז ניצל השטן את הבלבול הרגעי, הראה להם את דמותו של משה במיטתו השטה באויר ומכאן הדרך לעשיית העגל היתה קצרה.


ראינו ונראה


עמידה בנסיון. שתי מילים הטומנות בחובן עומק תעצומות נפש הנדרשות מהאדם המתמודד. כך זה בכל רגע נתון, כשאנו נדרשים לחזק את הבטחון בה' בעת קשיים והפרעות רוחניות וגשמיות, וכך זה כאשר העם כולו נדרש לפקוח את עיניו, לא ללכת שולל אחר מראה עיניים ולמול ההגיון והשכל המטעה, הרי שיש לחזק את האמונה הזכה בבורא העולם ובדבריו הנצחיים.


זכה דורנו למורה האור הגדול - הרבי שליט"א מלך המשיח ולנבואותיו המדוייקות המלוות את האומה מזה כשבעים שנה. פעם אחר פעם נדרשנו להביע את בטחוננו בהתגשמות נבואותיו וזכינו לראותן מתממשות במלחמות ישראל, בעיתות משבר ובאין ספור מענות פרטיות אותן מקבלים יום יום רבבות אלפי ישראל הפונים לקבלת עצתו וברכתו הק'.


תורתו אמת


כעת, בעמדנו על סף הגאולה האמיתית והשלימה, עומדים אנו איתנים באמונתינו הברורה: "ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם". אין לנו שום ספק, שכפי שהתאמתו כל דבריו לכלל ולפרט בעבר, כן מתממשת לנגד עינינו נבואתו הברורה "הנה זה משיח בא, וכבר בא". לא שייך שמילה אחת שלו תיפול.


זיהויו הוודאי על פי אמות המידה ההלכתיות המצביעות על זהות מלך המשיח שנפסקו עליו על ידי הרבנים ומורי ההוראה מכל העדות והחוגים, מתחזקות אל מול הבטחתו הוודאית כי דורנו זה זוכה לחיים נצחיים בלי הפסק בנתיים.


יחד, נגיע כולנו ביום חמישי הקרוב, לאמפי בבת ים, כדי להשתתף ב"עצרת גאולה ומשיח", שמרכזה קבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה ותיכף ומיד ממש.

 

חיים כל היום עם הוראות הקב"ה

הפסגה שנתנה עידוד לטרור

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...