• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' תמוז התשפ"ד (15.07.2024) פרשת בלק

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

יום ראשון ג' סיון

כמדי יום ראשון, זמן קצר לאחר תפילת שחרית, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל מול חזית בניין 770 לחלוקת הדולרים לאנשים נשים וטף (במקום הקבוע עד כ"ו טבת שנה זו), החלוקה נמשכה כ8 דקות ובמהלכה הגיש הת' שניאור זלמן ברוך גרוסמן לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א דגל 'המשיח' יד ודגל בעניין הרחבת 770. מיד לאחר החלוקה החל לרדת גשם שוטף כשבזמן החלוקה לא ירד כלל!

לאחר מכן התקיימה חגיגת הנחת תפילין לת' שלום דובער ווייספיש וכן חגיגת 'חלאקה' לחייל בצבאות השם לביא דוד.

לאחר תפילת מנחה נסגר האולם הגדול של 770 עבור כנס הנשים שהתקיים היום בצהריים כשתלמידי התמימים מנצלים את הזמן ללימוד ב'טאשקענטער שול' שבקומת המרתף של 770 והמקומות הסמוכים.

הכינוס נשים החל בשעה חמש לערך כשבמהלך הכינוס השתתף גם כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח כמו גם נאומים של רבנים שונים כשבזמן שנותר מנצלות הנשים את שהותם בתוך בית המדרש הגדול להעתיר תפילה על ארון הקודש והבימה. תפילת ערבית התקיימה בשעה הרגילה.

יום שני ד' סיון

לאחר תפילת שחרית התקיימה התוועדות בר מצווה לת' גולן. כמו כן, לקראת חג השבועות הוציאו את ספר התורה לקבלת פני משיח ואת ספר התורה של הרבי להגהה (כרגיל בכל פעם לפני שקוראים בהם), כשכיתה שלימה מבית הספר הסמוך ניצלה את ההזדמנות לזכות לנשק את ספרי התורה המיוחדים ולהכריז יחד עם הרב יהודה פרידמן (ש'קפץ' על ההזדמנות) את הכרזת הקודש 'יחי'. וכן הצטלמו על יד ארון הקודש עם דגל משיח.

במהלך היום הגיעו ריבוי אורחים שבאו לחגוג את מתן תורתנו במחיצת נותן התורה חדשה כשביניהם בלטו רבני ערים וקהילות חב"ד וכן תמימים רבים.

לאחר תפילת ערבית הוקרנו מראות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כהכנה לחג השבועות מתאריך ערב חג השבועות תשמ"ה. וכן הלילה התקיימה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח, פינת החי, כשבמהלכה התוועד ר' גיא מלכה שהגיע זה עתה וכן חגג יום הולדת ר' שניאור זלמן הלוי ברוכשטאט. וכן במקביל התקיימה חגיגת סיום הלכות אישות ברמב"ם.

יום שלישי ה' סיון

לאחר תפילת שחרית התקיימה חגיגת אפשערניש לחייל בצבאות השם יוסף יצחק.

תפילת ערבית בשעה 21:18. לתפילה זו ניגש ר' שמואל שטיפל, את קדיש 'תתקבל' ניגן במנגינת 'ושמחת'.

כמה שעות לאחר התפילה החל 770 להתמלאות בהמוני תמימים ואברכים שבאו להעביר את שעות ההכנה למתן תורה באמירת התיקון בבית משיח 770, כמו כן, במהלך הלילה הוציאו אנשי 'ועד סעודת שלמה' עוגות ופירות על יד ה'לשכה'.

יום רביעי ו' סיון

לתפילת שחרית ניגש ר' מנחם מענדל רייצעס. ב'ממקומך' ניגנו ג' תנועות, ב'והשיאנו' ניגנו 'והריקותי לכם ברכה'. ולקריאת התורה הוציאו את ספר התורה לקבלת פני משיח ואת ספר התורה של הרבי. ולפני תחילת הקריאה ר' זלמן ליפסקער קרא את 'היום יום'. כשבין העליות עלו מספר רבנים ולעשרת הדיברות עלה (כנהוג) המד"א הרב ברוין ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח.

לתפילת מוסף וברכת כהנים ניגש ר' שניאור זלמן שאנאוויטש. ב'וקרב' ניגנו 'יחי'. וב'שים שלום' ניגנו כרגיל. לאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' שלום בער פאים.

לאחר תפילת מנחה שהתקיימה בשעה 17:45 יצאו התמימים ואנ"ש ל'תהלוכה' להביא את שמחת החג ואת בשורת הגאולה ליהודי האזור כשכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח יוצא מפתח 770 ומלווה במבטו את היוצאים לקיים את הוראתו.

תפילת ערבית התקיימה בשעה 21:18, לתפילה זו ניגש ר' שאול זוהר, ובשל הזמן הרב שבין מנחה לערבית הספיקו תמימים רבים לחזור ל-770 עוד לפני התפילה, כך ש-770 היה מלא יחסית בתפילה, ולאחר התפילה הכריז ר' שמואל תנחום שוחט על זמן תפילת שחרית, כשלאחר התפילה ממשיכות עוד ועוד קבוצות לחזור מ'תהלוכה' כשבמהלך הערב יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ללוות את השבים.

יום חמישי ז' סיון

לתפילת שחרית ניגש ר' יוסף ענגעל. ב'האדרת והאמונה' ניגנו במנגינת 'הארמון והאיגרות' ב'ממקומך' ניגנו ניגון לשבת וי"ט (ניח"ח דיסק 14), ב'קדשנו במצוותיך' ניגנו 'ואתה אמרת' וב'שים שלום' ניגנו 'ואלוקים'. בהלל, נוסף על ניגוני הפרקים ניגנו גם 'ימין השם'. לתפילת מוסף וברכת כהנים ניגש ר' זירקינד. ב'שים שלום' ניגנו כרגיל. לאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' מנחם מענדל אלמלם.

בשעות הצהריים סגרו את בית הכנסת לנוחיות אנשי 'ועד המסדר' (כפי שהי' גם בשביעי של פסח שנה זו) שיוכלו לסדר כראוי את ספסלי ושולחנות בית הכנסת להתוועדות שתתקיים לקראת השקיעה, הספסלים כולם כוונו כשפניהם כלפי מרכז בית הכנסת ופרמידות הועמדו על מכונם בכל קצוות בית הכנסת.

דקות ספורות לפני תפילת מנחה נפתחו הדלתות וקהל התמימים ואנ"ש הזדרזו לתפוס את מקומותיהם להתוועדות. התפילה התקיימה בשעה 19:45.

לערך בשעה 20:20 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס להתוועדות ולאחר ברכת 'המוציא' ו'בורא פרי הגפן' הזכיר ר' נחמן שפירא על כך שמי שלא נטל את ידיו, יטול כעת, ואז שרו 'יחי' ו'אתה בחרתנו', וניגוני רבותינו נשיאנו, ניגון הקפות ו'יחי'. לאחר השיחה הראשונה עמד המד"א הרב ברוין והכריז ופסק בשם כל הרבנים שהגאולה צריכה לבוא וכ"ק אדמו"ר שליט"א צריך להתגלות כמלך המשיח לעיני כל העמים! אחר כך שרו את הניגונים שלימד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וכן שרו פרזות – צריכים להרחיב, דידן נצח, שיר המעלות, הרבי שליט"א ו'והוא גואלנו'. לאחר מכן ר' נחמן שפירא ביקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בשם כל הקהל שיהיה 'דידן נצח' וכו' והכריז ג"פ את הכרזת הק'. לאחר מכן ניגנו ד' בבות. הת' צמח ראפ הודיע על הכינוס תורה ודיבר בנוגע לשלימות הארץ ושרו עוצו עצה. ולאחר הכרזת ר' נחמן שפירא על הסדר ברך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ברכת המזון על הכוס. ולאחר מכן התפללו ערבית כשכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפלל על בימת ההתוועדויות סמוך לקיר כשבמקביל מכינים אנשי הועד המסדר את המקום לחלוקת 'כוס של ברכה'.

לאחר תפילת ערבית הבדיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומיד לאחר מכן החל לחלק לכאו"א מהקהל שעברו לפניו 'כוס של ברכה' כשבמקביל מנגנים הנוכחים את ניגוני הפרקים לפי סדר השנים מהחדש לישן ולאחר שעברו כל הקהל ואמירת 'ברכה אחרונה', יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת.

יום שישי ח' סיון

לאחר תפילת שחרית התקיימה חגיגת בר מצוה לת' ישראל צבי העכט וכן לת' משה אליהו גערליצקי.

בשעות הצהריים התקיים התחלת הכינוס תורה כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בתחילה פלפל הת' צמח ראפ בשיחות הרבי שליט"א מלך המשיח ולאחר מכן דיבר ר' לוי יצחק רסקין.

תפילת קבלת שבת בשעה 20:55. לתפילה זו ניגש ר' מאיר יצחק הכהן ראדאל.

שבת קודש ט' סיון

לתפילת שחרית ניגש ר' זירקינד ב'האדרת והאמונה' ניגנו במנגינה האיטית, ב'א-ל אדון' ניגנו כרגיל וב'ממקומך' ניגנו שאמיל. בקריאת התורה בשבת זו עלו ריבוי חתנים כשבין הבולטים היה החתן הת' משה צבי הלפרין. לתפילת מוסף ניגש ר' מנחם מענדל רייצעס וב'שים שלום' ניגנו מארש נפוליון.

בהתוועדות הקודש בין השיחות ניגנו 'שיר המעלות אליך' וכן 'הללוי-ה הודו לה'' ובסיום ההתוועדות חילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 6 בקבוקי משקה: לת' מנחם מענדל אדרי (עבור ההתוועדות הקבועה, פינת החי), ר' יוסף יצחק אסולין (עבור פתיחת בית המדרש 'היכלו של משיח' בבני ברק), ר' מנחם מענדל אפל (עבור התוועדות יום הבהיר ג' תמוז בית חב"ד אור יהודה), ר' אביתר שלר (בקבוק קטן פלסטיק עבור בית חב"ד מנחם בגין, צפת), ר' שאול בורשטיין (עבור שיעור חדש בטהרת המשפחה לדוברי רוסית בחיפה) ולאחר ניגון ההקפות נתן לר' מנחם גערליצקי (עבור סיום הרמב"ם).

תפילת מנחה בשעה 19:55, תפילת ערבית בשעה 21:20. מספר דקות לאחר סיום התפילה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקידוש הלבנה ולאחר מכן התקיימו ריקודים לקבלת פני משיח בליווי הנגן הת' מנחם מענדל ליפסקער והזמר הת' ישראל דוד שמואלי.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת במדבר

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת חוקת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...