• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת אחרי קדושים

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים ב'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת אחרי קדושים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון, ב' אייר, יום ההולדת של אדמו"ר המהר"ש, "תפארת שבתפארת"

לאחר תפילת שחרית יצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לחלוקת דולרים על שביל הכניסה לבניין 770. בחלוקה עברו אנשים נשים וטף כמו גם האורחים הרבים שהגיעו לשבת קודש לחצרות קודשנו. יצויין שבמהלך כל הלילה האחרון ירד גשם סוחף שנמשך גם בשעות הבוקר ונפסק רק לקראת חלוקת הדולרים.

לאחר החלוקה החלה התוועדות לרגל הנחת תפילין לבנו של ר' אברמק'ה קוזלינר, בתחילה התוועד סבו של בעל ההנחת תפילין, ר' נתן גוראריה ולאחר מכן נמשכה ההתוועדות עם אבי הבן, ר' אברמק'ה קוזלינר, כשתמימים רבים יושבים להתוועד עד סמוך לתפילת מנחה.

על פי הוראתו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לארגן סיומי רמב"ם בכל מקום ומקום, במהלך היממה האחרונה התקיימו סיומי רמב"ם רבים שאורגנו על ידי כל מי שבכוחו לארגן, כך שבנוסף לסיום המרכזי שבניצוחו של הרב מנחם גערליצקי במוצאי שבת אורגן היום סיום ע"י הנהלת הישיבה לקראת סיום סדר נגלה בוקר.

את הסיום הנחה ר' ג. ב. כשהוא מזמין לבמה רבנים שונים לדבר (כמו ר' ש"ב לוין שסקר את הוצאות הרמב"ם השונות, ר' קותי פלדמן ועוד) וכן תמימים רבים שפילפלו בנושאים שונים ברמב"ם ועוד. את הסיום עצמו ערך ר' שלמה זרחי והרב שניאור זלמן לבקובסקי.

במהלך הפסקת הצהריים, לאחר השיעור הקבוע ברמב"ם היומי בניצוחו של הת' ישראל שם טוב הכהן כהן התקיים שוב סיום על ספר הרמב"ם עם משתתפי השיעור הקבועים שעל השולחן מוגשים מאכלים שונים כ'סעודת מצווה' לרגל מאורע חשוב זה.

לרגל ב' אייר, יום הולדתו של אדמו"ר המהר"ש, וכרגיל בכל ימי דפגרא החסידיים, הגיעו לתפילת מנחה שכבה שלימה מ'חדר' אהלי תורה שתפסו שלושה ספסלים שלמים בשטח שבין בימת התפילה לבימת ההתוועדיות כשהם מקדימים את בואם כעשר דקות לפני התפילה על מנת לתפוס את מקום ו'לחטוף' התוועדות קצרה עם א' ממחנכי ה'חדר' במקום הקדוש בעולם.

במהלך הצהריים הגיע לביקור בבית משיח הרב ישראל ניסים לוגסי כשהוא מספר לתמימים שהתאספו סביבו על היחס המיוחד של סביו, הבבא סאלי, אל כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ועל כך שכ"ק אדמו"ר שליט"א מוכרח להתגלות כמלך המשיח. הביקור נחתם בהצטרפותו של הרב לוגאסי למאות הרבנים החתומים על הפסק דין שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח והוא מוכרח להתגלות ולגאול את עם ישראל.

בשל ההתוועדות שנערכת הלילה לקראת ב' אייר הוקדמה תפילת ערבית כך שבכניסתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לתפילה בשעה שמונה וחצי (כפי הודעת שמש בית הכנסת לאחר תפילת מנחה) היה מאורגן בית הכנסת כולו להתוועדות שהחלה זמן קצר לאחר מכן, עם סיום הריקוד 'יחי'.

ההתוועדות הונחתה ע"י הרב מנחם מענדל דוב יוזביץ שהזמין את ראשון הדוברים בנו של האדמו"ר מלעלוב שפתח את דבריו בשפת האידיש שתורגמו ע"י המנחה הרב יוזביץ כשבהמשך דבריו שילב הרב משה מרדכי בידרמן, בן האדמו"ר מלעלוב, את דבריו בשפת האידיש ולה"ק כשהוא מפליא במעלת לימוד ותקנת הרמב"ם (להעיר שבצאתו מהתוועדות הצטרף גם הוא למאות הרבנים החתומים על פסק הדין שהרבי שליט"א הוא מלך המשיח).

לאחריו דיבר הרב יעקב פרץ בלומינג שהוציא לאור כעת את הכרך האחרון בסדרת 'הרמב"ם הערוך' כשהוא מסיים את הפרק האחרון בספר הרמב"ם תוך שהוא משלב ביאורים נפלאים מתורתו של משיח על לשון הרמב"ם.

בשל ספירת העומר ההתוועדות נערכה ללא כלי זמר כשהנואמים עולים בזה אחר זה על הבימה כך שמיד לאחר הסיום דיבר הרב שניאור זלמן הרצל בלה"ק שעורר על חובתו של כל אחד ואחד בלימוד כל ספר הרמב"ם בהבנה והשגה באופן של 'לכתחילה אריבער' ולאחריו דיבר המד"א הרב ברוין.

יצויין שבמהלך כל ההתוועדות נפתח דוכן למכירת ספרי קה"ת בכניסה לבית משיח כשבין הספרים הנמכרים בלט במיוחד ספר המצוות להרמב"ם כמו ספרי אדמו"ר המהר"ש שיצאו לאור לאחרונה. כמו כן מחוץ לבית משיח נמכרו הסטים האחרונים של 'שיחות קודש מב-נב' שיצאו לאור בהדפסה מיוחדת לאחרונה.

אחרון הנואמים היה הרב מנחם מענדל ברוך שעורר על דרישתו ותביעתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח "עשו כל אשר ביכולתכם להביא משיח צדקנו" ושהדרך לכך היא קבלת מלכותו של כ"ק אדמו"ר שליט"א כמלך המשיח על ידי כל יהודי העולם ועל כך שפעולה זו היא מהפעולות הבודדות עליהם התקבל מענה בלשון "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים" באופן של הוספה עוד ועוד.

עם סיום ההתוועדות נפתחו התוועדויות שונות, ביניהם התוועדות לתלמידי הקבוצה בוגרי ישיבת חח"ל צפת בפינה הצפונית מזרחית.

יום שני, ג' אייר

בתפילת שחרית לא אמרו תחנון (בשל ברית), ולקריאת התורה עלו לשני העליות הראשונות שתי חתני בר מצווה ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח .

לאחר תפילת שחרית התקיימה התוועדות הנחת תפילין לבנו של שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לקוני איילנד, הרב רועי שמש, כשההתוועדות נמשכת עד לתוך סדר נגלה צהריים.

לאחר תפילת מנחה עם הרבי שליט"א מלך המשיח התקיים שיעור דבר מלכות היומי יחד עם סעודת מצווה שנתרמה לעילוי נשמתו של ר' ישעי' בן ר' משה כשבמהלך היום מביאים רבים מאברכי אנ"ש מיני מזונות שונים לעילוי נשמתו.

עם סיום תפילת ערבית התקיים מבחן בדבר מלכות של שבוע שעבר כשבמקום מחולקים גם צ'ופרים מיוחדים לאלו שעברו את המבחן של שבוע שעבר.

הלילה התקיימה ההתוועדות הקבועה, פינת החי, בשילוב סעודת הודיה לת' שמואל דיין (שמולצ'יק) כשבתחילת ההתוועדות הוא מספר על הניסים הגדולים שנעשו לו.

יום שלישי, ד' אייר

לאחר תפילת שחרית נערכה התוועדות לרגל הבר מצווה של הת' יעקב ישראלי על שולחן הרבנים שמשמאל לארון הקודש.

במהלך הבוקר הגיע קבוצה של כמאה בחורים מישיבת תות"ל אור יהודה כשעשרות הבחורים ממלאים את ספסלי 770 שהתרוקנו מהאורחים שחזרו לאחר שבת קודש. 

את שיעור הדבר מלכות היומי מסר הת' גרשון רוטשילד שחזר היום בבוקר ממקום שליחותו בעיר דלהי שבהודו.

לאחר שכל תחילת השבוע האחרון נסגרה עזרת נשים קינגסטון לגברים, נפתחה היום בחזרה עבור קהל הלומדים עזרת הנשים.

יום רביעי, ה' אייר

לאחר תקופה ארוכה שבה הוסר השעון הקדמי שבקיר הדרומי של הזאל הגדול, המשכימים קום זכו לראות שעון חדש שהועבר מתחת לעזרת נשים למקומו החדש לתועלת התמימים הרבים.

בתפילת שחרית לא אמרו תחנון ולאחר התפילה התקיימה התוועדות הנחת תפילין לת' מרזל שנמכה זמן ארוך עד אל תוך סדר נגלה בוקר.

לתפילת מנחה ניגש הרב שלומי פרישמן ולאחר התפילה ושיעור דבר מלכות היומי (שקוצר במיוחד) נערכה ברית לבנו של ר' יוסי פרישמן בהשתתפות בני משפחה ומכרים רבים ויקרא שמו בישראל - שמואל.

יום חמישי, ו' אייר

היום הוא יום היארצייט של הרב ישראל דוכמן, וכפי המסורת תרמו בניו סעודה גדולה לעילוי נשמת אביהם כשהחל משעות הבוקר הועמד בר עם מבשלים שהכינו לכל אחד ואחד מהמתפללים והתמימים כפי צורכו עד לשעות הצהריים המוקדמות.

לתפילת שחרית ניגש ר' מנחם מענדל דוכמן ולקריאת התורה עלה לראשון חתן בר מצווה ולשלישי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח . בפתיחת הארון, הכרזת ה'יחי' שלאחר קריאת התורה והגבהת הספר זכו בני משפחת פלאטקין שהיום הוא יום היארצייט על אביהם.

לאחר התפילה נערכה התוועדות לרגל הבר מצווה לבנו של הרב יואל קאפלין - שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לשיקגו.

עם סיום תפילת ערבית החל שיעור גאולה ומשיח המרכזי במערב 770 אותו מסר השבוע הת' שניאור זלמן גלס שפילפל בעבודה עלי' דיבר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בדבר מלכות השבועי בראי החסידות ובעבודה בפועל היום יומית, ולאחר השיעור, במשך הלילה, נפתחו בזו אחר זו התוועדויות ליל שישי בליובאוויטש כשכל בית הכנסת מתמלא מפה אל פה.

יום שישי, ז' אייר

לאחר תפילת שחרית נערכה התוועדות לרגל הבר מצווה לא' מבני משפחת פלוטקין כשרבים מבני משפחתו המורחבת השוהים כעת בשכונת המלך משתתפים בשמחת בעל הבר מצווה, כמו"כ שעות מספר לאחר תפילת שחרית יצאו תלמידי ישיבת תו"ת אור יהודה לתמונה משותפת על חזית בניין 770 כשהם מתעכבים על הספסלים והשולחנות שהועמדו לתמונה לנגן יחד ולשמוע את דברי צוות הישיבה.

לרגל המחזור החדש של לימוד הרמב"ם, התחדש שיעור הרמב"ם היומי, שהיה ע"ע רק בימי חול, גם בימי שישי כשהפעם היא הפעם הראשונה כשעה קלה לפני שבת להתאסף כולם לשיעור השולחן הרמב"ם הקבוע.

שבת קודש, ח' אייר

לפני תפילת שחרית, במקביל לשיעור בדבר מלכות הקבוע, התקיים שיעור במאמר "כל ישראל יש להם חלק" בפינה הצפונית מזרחית, עם שפע אוכל גשמי רב שנמשך עד סמוך לתפילת שחרית לעילוי נשמת סב אחד התמימים. 

להתוועדות נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בשעה אחד וחצי, ולאחר הברכה על היין ניגנו 'יחי' קרוב לחצי שעה ובין השיחות (שלושה במספר) ניגנו את הניגון על הפרק של השנה, ווי וואנט משיח נאו, ובסיום השיחה השלישית נתן שני בקבוקי משקה (עבור ההתוועדות הקבועה ביום שני וההתוועדות שתערך ביום חמישי בבית הכנסת) ולפני ברכה אחרונה ויציאתו מבית הכנסת נתן גם לר' מנחם גערליצקי עבור סיומי הרמב"ם במהלך השבוע.

עם צאתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח מההתוועדות נפתח שיעור הרמב"ם היומי שחודש גם בשבת על שולחן הרמב"ם.

לאחר השיעור ברמב"ם היומי נפתח ה'אופרוף' לת' שמואל פש שמתחתן בל"ג בעומר ונוסע בשבוע הקרוב לארה"ק, כשבהתוועדות משתתפים תמימים רבים, כמו"כ במהלך הזמן שבין סיום ההתוועדות של הרבי שליט"א מלך המשיח לתפילת מנחה ישבו להתוועד התמימים מישיבת תות"ל אור יהודה עם ראש הישיבה.

בסיום תפילת ערבית והבדלה הכריז הרב ישראל גרנובטר על זמן תפילת ערבית ולאחר מכן הכריז השמש ר' נחום קפלינסקי (ברמקול) על סיום הרמב"ם שיערך הערב תוך כדי שחלק מהקהל החל לנגן 'יחי'.

סיום הרמב"ם על הלכות יסודי התורה החל לקראת השעה אחד עשרה בלילה כשהוא נמשך עד לאחר חצות כשראש המדברים הוא, כרגיל, מארגן הסיום הרב מנחם גערליצקי.

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת תזריע מצורע

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת במדבר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...