• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

במחיצת מלך המשיח • יומן מש"פ בהעלותך תשע"ז

לאחרי שניגנו "כוס ישעות אשא" ניהיה שקט בקהל שמחכה בקוצר רוח להתגלותו המלאה והמיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מנת לזכות לראות ולשמוע את מלך המשיח • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר את שבת קודש פרשת בהעלותך ה'תשע"ז במחצית כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • לקריאה
במחיצת מלך המשיח • יומן מש"פ בהעלותך תשע"ז
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בשעה 1:42 לערך ניהיה שקט בקהל שמחכה בקוצר רוח להתגלותו המלאה והמיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מנת לזכות לראות ולשמוע "תורה חדשה מפיו של מלך המשיח • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר את שבת קודש פרשת בהעלותך ה'תשע"ז במחצית נשיא הדור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • בכתבה המלאה

להלן יומן מרתק באדיבות תלמידי התמימים הלומדים בבית רבינו שבבבל 770: 

ימות המשיח, ש"ק פ' בהעלותך ט"ז סיון תשע"ז 

 לפני תפילת קבלת שבת חולק בבית משיח כל מיני חוברות בכדי שאנ"ש והתמימים ילמדו ויקראו. 

 

קבלת שבת ותפלת מעריב

בשעה 8:50 נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקבלת שבת ב"זאל הגדול". לעמוד ניגש ר' ל. גייער. בלכה דודי ניגנו בך ה' חסיתי, כשכרגיל עוברים למנגינת 'חיילי אדונינו' בקטע 'לא תבושי'. לסיום המשיכו בשירת 'יחי' כ- 6 דקות. הכריזו הילדים חיילי צבאות ה' יחי. הגבאי ר' שנ"ז ליפסקער הכריז על השלום זכר'ס ועל תפילת שחרית. ומיד לאחמ"כ נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ בשעה 9:31 לערך. 

 בשעה 8:00 בבוקר, התקיים שיעור דבר מלכות השבועי עם פארבייסען בשפע. 

 

תפילת שחרית ומוסף 

בשעה 09:55 נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית ב"זאל הגדול". התפילה התחילה בשעה 10:01. לעמוד ניגש ר' ז. ס. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת הצרפתים. א-ל אדון ניגנו במנגינה הרגילה, ולאח"ז חזרו פ"א על הניגון (ללא מילים). בממקומך ניגנו שאמיל. השבוע היו חתנים (כרגיל) שעלו לתורה. למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הגבאי ר' שנ"ז ליפסקער  קרא היום יום. 

בתפלת מוסף ניגש ר' ש. הערץ. ניגנו ב'הוא אלוקינו כרגיל. ניגנו שים שלום במנגינה הרגילה. הכריזו החיילים בצבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הכריז קטע בענייני גאולה ומשיח ועל התוועדות קודש של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ועל תפילת מנחה. ולאחמ"כ נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ בשעה 12:11 לערך. 

 

ההתוועדות קודש

בשעה 1:25 נעמד הקהל בשירת יחי אדוננו במנגינת "חיילי אדוננו" לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להתוועדות. המשב"ק הרמ"ג מזג היין לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ואז ניגנו יחי במנגינה הרגילה (כרגיל לאחרונה). אח"ז ניגנו כוס ישועות אשא.

לאחרי שניגנו "כוס ישעות אשא" ניהיה שקט בקהל שמחכה בקוצר רוח להתגלותו המלאה והמיידית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מנת לזכות לראות ולשמוע את מלך המשיח.

בשעה 3:25, העמיד המשב"ק ד. י. 1 בקבוק משקה על שולחן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, א' התמימים עבר וקביל את הבקבוק עבור: התוועדות בישבה גדולה שבראשון לציון. ניגנו ניגון הקפות דרלוי"צ, שיבנה (עם ש"ץ), וכן יחי במנגינה הרגילה. 

מאוחר יותר התקיים התוועדות שבת חתן. 

 בשעה 5:30 התחיל כינוס מסיבת שבת (כרגיל) לחיילי צבאות ה' עם אמירת י"ב פסוקים וניגונים. 

 

מנחה מעריב 

בשעה 7:45 נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מנחה. לעמוד ניגש ר' נ. קפלינסקי. לראשון עלה נערי בר מצוה. לשני ושלישי עלו ב' מאנ"ש. לא ניגנו שים שלום. בסוף התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' נ. קפלינסקי הכריז "פרקי אבות פרק שני", ולאחרי כמה דקות סיים הש"ץ "רבי חנניא..." ואז הכריז ר' י. ג. על תפילת ערבית. ולאחר מכן נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ בשעה 8:17 לערך. 

 סדר ניגונים וחזרת מאמר דא"ח התקיים כרגיל.

לתפילת ערבית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:16. לעמוד ניגש ר' נ. קפלינסקי. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הת' צ. שפילמאן עשה הבדלה. ר' נ. קפלינסקי הכריז על סיום הרמב"ם, ועל תפילת שחרית. ומיד לאחמ"כ נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ בשעה 9:30 לערך. 

במחיצת מלך המשיח • יומן מחג השבועות תשע"ז

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת שמיני

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...