• ב"ה ימות המשיח!
  • י' ניסן התשפ"ד (18.04.2024) פרשת מצורע

במחיצת מלך המשיח • יומן מחג השבועות תשע"ז

אחרי הניגונים נעמדו הרבנים העכט, הרצל, גלוכאבסקי ודוברבסקי הם כולם דרשו ותבעו את התגלותו המלאה והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר חג מתן תורה תשע"ז במחצית נשיא הדור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • בכתבה המלאה
במחיצת מלך המשיח • יומן מחג השבועות תשע"ז
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

אחרי הניגונים נעמדו הרבנים העכט, הרצל, גלוכאבסקי ודוברבסקי הם כולם דרשו ותבעו את התגלותו המלאה והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • אתר הגאולה שמח להגיש יומן מיוחד המתאר חג מתן תורה תשע"ז במחצית נשיא הדור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א • בכתבה המלאה

לפניכם יומן מרתק משבת קודש פרשת תרומה ו' אדר תשע"ז:

ימות המשיח חג השבועות תשע"ז 

ליל חג השבועות

בשעה 9:05 נפתח השביל בשירת" יחי אדוננו" לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית. לפני התיבה עבר ר' א. ל.  הורוויץ. התפילה היה בניגון של יו"ט. לאחר התפילה הכריזו הילדים חיילי צבאות ה' את הכרזת הקודש" יחי אדוננו". הגבאי הרה"ח ר' זלמן ליפסקער הכריז א גוט יום טוב ועל תפילת שחרית. לאחמ"כ נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:28 לערך. 

לקראת השעה 12:00 התאחד כל אנ"ש והתמימים בבית משיח לתיקון ליל שבועות. בשעה 4:00 כבר בית משיח היה ריק יחסית. 


יום א' דחג השבועות

בשעה 9:55 נפתח השביל בשירת" יחי אדוננו" לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית. לפני התיבה עבר הרה"ח ר' מנחם מענדל רייצעס. ב"האדרת והאמונה" ניגנו במנגינת הצרפתים. ב"ממקומך" ניגנו במנגינת ג' תנועות. ניגנו אתה בחרתנו. בהלל ניגנו מקימי במנגינת הגלה נא, כוס ישעות אשא, הללו, אודך במנגינת נודע ביהודה ברוך הבא וכן אלי אתה.  הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לפני עשרת הדברות הכריז ר' י. לאש שמנהג חב"ד שמביטים על הספר תורה בעת עשרת הדברות. למפטיר ההעלה הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הגבאי ר' הרה"ח ר' יוסף לאש קרא היום יום. 


לתפילת מוסף עבר ר' מ. העכט (שהתחתן ביום ראשון). ניגנו "הוא אלוקינ"ו כרגיל. ניגנו אתה בחרתנו. לקראת ברכת הכוהנים הוכן לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הסטנדר  השני ע"מ שהכהנים יוכלו לעלות על בימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחר התפילה הכריזו הילדים חיילי צבאות ה' את הכרזת הקודש  יחי אדוננו. השמש ר' נחום קפלינסקי הכריז קטע בגאומ"ש ועל תפילת מנחה. לאחמ"כ  נפתח השביל בשירת" יחי אדוננו" ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 12:40 לערך. 

בשעה 1:00 נכנסו נשים למערב בית משיח בכדי לשמוע עשרת הדברות. 


בשעה 7:55 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מנחה. לפני התיבה עבר הת' מ. ראזענפעלד. התפילה היה מהר מרגיל. ניגנו אתה בחרתנו. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הודיעו על תפילת ערבית. לאחמ"כ נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:11 לערך. 

אחרי התפילה קיו וציפו כולם לזכות לראות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוצא לראות ההולכים לתהלוכה. 

בשעה 7:00 כבר היה מורגש שכולם בתהלוכה. 


ליל ב' דחג השבועות

בשעה 9:05 נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית. לפני התיבה עבר ר' נ. קפלינסקי. התפילה היה בניגון של יו"ט. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הודיע הת' ש. מ. העכט (כרגיל אחרי ערבית של תהלוכה) על תפילת שחרית. לאחמ"כ נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 9:24 לערך. 

במשך הלילה קיו וציפו כולם לזכות לראות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יוצא לקבל פני השובים מהתהלוכות. 


יום ב' דחג השבועות

בשעה 9:55 נפתח השביל בשירת" יחי אדוננו" לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית. לפני התיבה עבר ר' י. ווילשענסקי. בהאדרת והאמונה ניגנו במנגינת הצרפתים. בממקומך ניגנו במנגינת לכתחילה אריבער. ניגנו אתה בחרתנו. בהלל ניגנו בצאת ישראל במנגינת מארש דר"ח כסלו, כוס ישעות אשא, הללו, אודך במנגינת יעלה תחנונינו ברוך הבא וכן אלי אתה. הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו ושל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. למפטיר ההעלה הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הגבאי הרה"ח ר' זלמן ליפסקער קרא היום יום. יזכור התקיים כרגיל. 

לתפילת מוסף עבר ר' ל. אברומאוויץ. ניגנו הוא אלוקינו כרגיל. ניגנו אתה בחרתנו. לקראת ברכת הכוהנים הוכן לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הסטנדר השני ע"מ שהכהנים יוכלו לעלות על בימה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. השמש ר' נוחם קפלינסקי הכריז קטע בגאומ"ש ועל תפילת מנחה לשעה 7:40. לאחמ"כ מפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 12:15 לערך. 

בשעה 5:30 לערך התחילו לסדר להתוועדות. 


 בשעה 7:35 נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ךתפילת מנחה. לפני התיבה עבר ר' נ. קפלינסקי. ניגנו אתה בחרתנו. ניגנו קדשינו במנגינת ושמחת. שים שלום ניגנו במנגינת וביום שמחתכם. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. ר' ש. נובארט הכריז לנטול ידים לההתוועדות.

לאחמ"כ נפתח השביל ליצאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:56 לערך. 


התוועדות קודש

בשעה 8:10 נעמד כל הקהל ונפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ ל"התוועדות קודש", כשקהל האלפים שר "יחי אדונינו וכו'" בניגון של "ושמחת". 

המשב"ק הכין את הקערה והספל לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשביל נטילת ידיו הק' לסעודה, ואחרי שמזג המשב"ק רש"נ את היין, הכריז (שוב) שכל מישטרם נטל את ידיו שיעשה זאת כעת (כהוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכל התוועדות של יו"ט). לאחר מכן ניגןהקהל "אתה בחרתנו". 

ניגנו את ניגוני רבותינו נשיאינו (כנהוג בחג השבועות מאז שנתתנש"א). הניגונים היו: "ג' תנועות" להבעש"ט, הרה"מ ואדמוה"ז, "אלי אתה" לאדמוה"ז, ה"קאַפּעליע" לאדמהאמ"צ, "ימין ה'"לאדמוהצ"צ, "לכתחילה אַריבער" לאדמו"ר מהר"ש, "ניגון הכנה"לאדנ"ע, "הבינוני" לאדמו"ר מהוריי"צ ו"הוא אלקינו" לכ"קאדמו"ר מלך המשיח שליט"א. אח"כ ניגנו את ניגון ההקפות לר'לוי"צ ז"ל, ואח"כ - "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". 

במשך זמן ההתוועדות חיכה וציםה הקהל לזכות להתגלותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח אורמ תורה חדשה מאתי תצא.

ניגנו (כנהוג בשנים האחרונות) את י"ד ניגוני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א("צמאה לך נפשי", "והיא שעמדה", "אסדר לסעודתא", "דרכך אלקינו", "כי אנו עמך", "צמאה לך נפשי . . עך די", "שאַמיל", "רחמנא", "אתה בחרתנו", "אנעים זמירות", "סטאַוו יאַ פּיטו", "כי אנו עמך" (הב'), "הוא אלקינו" ו"האדרת והאמונה". 

אחרי הניגונים נעמד הרה"ח ר׳ העכט מאלעד, ר' ישעי' הרצל, ר' גלוכאבסקי ור' דוברבסקי (בין כשדברו ניגנו כוס ישעות אשא הרבי שליט"א והוא יגאלינו) הם כולם דרש ותבע את התגלותו המלאה והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א,  וחזר על דבריו הק' הידועים שהכרזת "יחי" מוסיפה חיים במלך ומביאה להתגלותו. אח"כ ניגנו ניגון הכנה, ד' בבות (בבא הד'פ"א), "ניע זשוריצי חלאָפּצי". 

אח"כ הכריז בן של הרב יקותיאל ראַפּ שי' אודות ה"כינוס תורה"שיהי' מחר והמשך ביום ראשון. אחריו הזכיר רנ"ק שמידי שנה מעורר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהתוועדות דחגה"ש בקשות וברכות בשם אנ"ש והתמימים. אח"כ ניגן הקהל "עוצועצה", "דידן נצח", "שיבנה ביהמ"ק" 

לקראת סיום ההתוועדות הכריז רנ"ש אודות הסדר שיהיה
:תחילה - התגלותו המלאה והמושלמת של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח
 שליט"א תיכף ומיד ממש נאו, אח"כ מעריב, אח"כ הבדלה ואח"כ כוס של ברכה מידו המלאה הפתוחה הקדושה
והרחבה, ומבקשים שיהיה באופן דמלך ביפיו תחזינה עינינו. 

לברכת המזון הוכן הגביע של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מנת שנזכה לשמוע את מלכנו מזמן על הכוס, ולאחרי ברכת המזון נפתח שביל קצר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטענדער שהוכן על בימת ההתוועדויות לתפילת
מעריב. 

בתפילת ערבית עבר ר' נ. קפלינסקי. הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. לאחר מכאן נפתח שביל קצר לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למקום ההתוועדות. לאחר הבדלה התחיל מעמד "כוס של ברכה" , במשך החלוקה ניגנו יחי ואז מתהילים קט"ז עד קי"א. החלוקה נמשך כ15 דקות לערך. בלאחר "ברכה אחרונה" נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:45 לערך. 

אחרי המעמד כולם התוועדו עד שעות המאוחרות.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

 

במחיצת מלך המשיח • יומן מש"פ תרומה תשע"ז

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת תזריע

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...