• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א אדר א' התשפ"ד (01.03.2024) פרשת כי תישא

מדריך מלא: הסדר והזמנים של חג הסוכות ב770 בית משיח

לנמצאים ב770 בית משיח: אתר הגאולה מגיש מדריך מפורט של הסדר בימי חג הסוכות, זמני התפילות והנהגות הרבי שליט"א מלך המשיח
מדריך מלא: הסדר והזמנים של חג הסוכות ב770 בית משיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

י“ד תשרי יום שישי

יום זה הוא היום שישי האחרון לפני חג הסוכות בו ניתן לנצל את הזמן ל“מבצע תפילין“ ברחבי העיר ניו יורק רבתי. הסדר – כנ“ל כ“ב אלול.

בשעותשלאחרתפילתשחריתמחלקכ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א ד’ מינים לנציגים מקהילות אנ“ש, מהמדינות השונות, לחברי המזכירות, ל“זוכה בגורל“ וכו’. בזמן החלוקה אמורים להיות נוכחים אך ורק אלו הרשומים לרשימה שמוכנסת מראש אל כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א, ובאם אינך ברשימה זו – אין להתקרב לאזור כלל!

“כל ישראל מוזהרים להיות טהורים כל רגל מפני שהם נכונים להכנס למקדש לאכול קודשים“ (רמב“ם הל׳ טומאת אוכלין פט“ז ה“י)

זמן הדלקת נרות 18:22

ליל א’ דחג הסוכות

לקראת חג הסוכות מסודר 770 בצורה שונה מהרגיל, כך שמקומות הישיבה מצטמצמים למינימום הנדרש, ומקומות עמידה רבים מתווספים, כשבין הסיבות לסדר השונה הוא העומס הרב בבית הכנסת, בפרט בתפילה זו של ליל א’ דחג הסוכות, שהיא מהתפילות העמוסות במהלך החודש כולו.

תפילת קבלת שבת – כ-45 דקות לאחר זמן הדלקת נרות. החזן מתחיל מ“מזמור לדוד“.

החל משנת תשמ“א, נוהג כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א למסור שיחה מיוחדת בכל לילה מלילות חג הסוכות לאחר תפילת ערבית בקשר עם “שמחת בית השואבה“. בשנה שעברה אף היה חידוש מיוחד, כאשר בימים בהם אין מיקרופון (שבתות, חגים ומוצאי שבת וחג) הועמדה בימה מיוחדת (בסמיכות לבימת התפילות) שנמשכה לתוך הקהל עלי’ מסר כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א את השיחה (לטובת השומעים).   

בליליוםא’ דסוכות, עולה כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א לאחר השיחה לביקור בסוכת האורחים, ולאחר מכן נושא שיחה מיוחדת במקום. הברכה ניתנת בדרך כלל בסוכה שבחצר 770 כשכ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א עומד על בימה מיוחדת המוקמת למטרה זו.

הכניסה לסוכה לגברים היא אך ורק דרך התשליך (מהדלת המובילה מהזאל הגדול לסוכה). לנשים מסודר מקום מיוחד על המדרגות המובילות מהרחוב לסוכה (בצד הספריה).

על אף הצפיפות הרבה, יש להימנע מדחיפות ככל האפשר. באחת מהשנים (תשמ“ח) אמר כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א שהוא מקצר בשיחה מפני הדחיפות!..

בהתאם לדברי כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א שיש להשפיע ולהמשיך את “שמחת בית השואבה“ גם על השכונות הרחוקות, יוצאים בשני הלילות הראשונים של החג תמימים רבים ב“תהלוכה“ מרוכזת לשכונות החרדיות הסמוכות. שעת היציאה מוכרזת בדרך כלל בסיום השיחה בסוכת האורחים.

הלילה הוא הלילה הראשון של שמחת בית השואבה המתקיימת “ברוב עם הדרת מלך“ בפינת הרחובות קראון-קינגסטון. לא לשכוח שאסור לטלטל, ועל כן שמחת בית השואבה תתקיים רק עם “דגלי המשיח“ שהוכנו מבעוד מועד. כמו כן ברחובות הסמוכים למוקד השמחה פותחים רבים מאנ“ש דקראון הייטס את סוכתיהם ל“כל דכפין“, בהם מוצבים קנקני מים ומיני מזונות רבים.

ריקודי שמחת בית השואבה מתקיימים בפינת הרחובות קראון-קינגסטון. הריקודים נמשכים עד 6:00 בבוקר, אז מפנה המשטרה את הכביש. הנשים תוכלנה לעמוד מצידו השני של הרחוב ולצפות בריקודים.

ט“ו תשרי, יום שבת קודש, א’ דחג הסוכות

היום בראש האושפזין: אברהם אבינו והבעש“ט

בקביעות שנה זו אין מברכים על הלולב ביום א’ דחג הסוכות.

תפילת שחרית, בשעה עשר (כרגיל), וכן בכל ימות החג.

ב“ברכת כהנים“ יורד כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א מבימתו, כשהסדר היום הוא דומה, אך שונה במעט, מהסדר בברכת כהנים ב“ימים הנוראים“. אחרי קריאת התורה על כל מי שאינו כהן להתרחק מאזור קדמת 770 על מנת לפנות מקום רחב לכהנים. יחד עם זאת, באם אתה כהן נא אל תגיע לקדמת 770 לפני “כתר“ על מנת לאפשר לישראלים לפנות את המקום באופן מסודר.

לאחר תפילת מוסף יכריזו על זמן תפילת המנחה (סמוך לשקיעת החמה).

השבת הרבי שליט“א מלך המשיח אינו מתוועד כבשאר שבתות השנה. תוכל לנצל זמן זה לאגור כוחות ל“לילות הלבנים“ הצפויים לנו בימי חג הסוכות הבעל“ט.

גם הלילה מוסר כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א שיחת קודש, ובהמשך הלילה יוצאים ל“תהלוכה“ בשכונות החרדיות הסמוכות.

גם הלילה מתקיימת “שמחת בית השואבה“ (במקום הנ“ל). אל תשכח להביא את דגלי המשיח.

ט“ז תשרי, יום ראשון, יום ב’ דחגה“ס

היום בראש האושפזין: יצחק אבינו והמגיד ממעזירטש

״ע״י עבודה כמו בהנחת תפילין וכדומה, לחכות על קיום המצוות, אתרוג לקום בבוקר בהשכמה, והיינו ע״י עבודה בפועל נעשים טפח העכער [=טפח למעלה]. ושאל השואל האם ע״י זה נעשים אַ טפח העכער הלא אין מרגישים את זה? והשיב: ישנם ענינים שבאים בהרגש אח״כ, לא בעת שרוצה להרגיש רק שנרגש ממילא אח״כ״ (ספה“ש תרפ“ט ע׳ 45)

בכל יום מימי חג הסוכות, בין השעה שבע לשמונה לערך, מברך הרבי שליט׳׳א מלך המשיח על הלולב בסוכתו שבחזית בניין 770. לאחר מכן מוסר את ד׳ המינים שלו בכדי שכל הקהל יברך עליהם ב׳׳מתנה ע״מ להחזיר״. ניתן לברך על הלולב (בלי נענועים) בסוכה הקטנה הבנויה בקצה הדרומי של הסוכה הגדולה שבחצר 770, ליד בריכת ה“תשליך“. במשך החג, יכולים לברך על הד’ מינים רק גברים שמעל גיל מצוות. הנשים והילדים יוכלו לברך על הד’ מינים בהושענא רבה (כמובא לקמן).

התור לברכה על הלולב עובר דרך המדרגות היורדות מה“תשליך“ לתוך הזאל הגדול, וממשיך עד הכניסה שעל יד החני’.

לאחר שבירכת על הלולב של הרבי שליט“א מלך המשיח, תוכל לעשות “נענועים“ על לולב אחר בסוכת בית משיח 770. ישנם כמה מאנ“ש שיחיו שעומדים במשך כל היום ונותנים את לולביהם לנענועים, אך כמובן שאם תמצא לולב מאלו שחילק הרבי שליט“א מלך המשיח בערב החג – זכית.

לקראת תחילת “הלל“ (בשעה 10:45 לערך) מובא הלולב לרבי שליט“א מלך המשיח, והוא יוחזר אל הסוכה מיד לאחר התפילה, לטובת אלו שלא הספיקו לברך לפני כן. לשעות המדויקות בהם ניתן לברך על הלולב – עקוב אחר הפרסומים.

בתחילת “הלל“ מפנים את החלק הקדמי הסמוך לארון קודש, לקראת “הושענות“ (וישאר סגור עד לאחר ברכת כהנים). נא להקשיב להוראות ועד המסדר המקום.

ל“הושענות“ מוצאים את כלל ספרי התורה שבארון הקודש, כך שניתן לערוך את ה“הושענות“ בכמה מוקדים ברחבי בית הכנסת. כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א נוהג להקיף את את הבימה המסודרת לשם כך בקדמת בית הכנסת, כשהוא צועד אחר הש“ץ יחד עם מניין מצומצם מזקני החסידים. זמן נוסף ניתן עבור עריכת ה“הושענות“ לכלל הציבור, כשבזמן זה מסתובב כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א ומביט על הקהל, ובסיומו, בעת החזרת ספרי התורה, מנגנים “הושיעה את עמך“.

גם היום מתקיימת ברכת כהנים, והסדר הוא כבאתמול.

היום מתחיל “מבצע לולב“, ניתן לקחת (ב“מתנה על מנת להחזיר“) לולב מאחד מאברכי השכונה וללכת רגלית לא’ מהאתרים הסמוכים בהם מסתובבים יהודים רבים.

תפילת ערבית בצאת החג.

צאת החג: 19:19

כמידי צאת שבת וחג נערכת לאחר תפילת ערבית בנוכחות כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א ההבדלה, כשהפעם המבדיל עומד בסוכה מיוחדת הנמצאת מחוץ לזאל הגדול בחדר החדש הסמוך לבימת ההתוועדויות. ברוב השנים האחרונות הי’ קושי מסויים לשמוע את המבדיל מרוב רעש הקהל. יש להשתדל לשמור על השקט.

לאחר הבדלה – שיחת קודש. בכמה פעמים העיר כ“ק אדמו“ר מלך המשיח שליט“א על כך שאינו עושה מלאכה בפרהסיה מיד במוצאי שבת ויום טוב בכדי שלא ילמדו מזה אלו שלא יודעים שנמצאים לאחר הבדלה, ולכן  נאמרת השיחה ללא מיקרופון וללא חלוקה בסיומה.

הלילה הוא הלילה הראשון של שמחת בית השואבה הנערכת ברוב שירה וזמרה יחד עם כלי זמר כשהריקודים נמשכים עד השעה שש בבוקר.

אלפים התאספו לטכס עצה להגברת הפצת בשורת הגאולה

770: מאות חסידים במעמד "יחידות כללית"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...