האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ממש: החלו ההכנות להתוועדות המרכזית

פעילות משיח

מערכת האתר 657 צפיות 0

ממש: החלו ההכנות להתוועדות המרכזית

בראש חודש כסלו השנה יציינו אנ"ש והתמימים מלאות ארבעים שנה ליום הבהיר ר"ח כסלו תשל"ח, היום בו יצא הרבי מלך המשיח שליט"א מחדרו אחרי המאורע בשמיני עצרת באותה שנה. מרכז ההפצה ממש מארגנת את ההתוועדות המרכזית באה"ק, לרגל התאריך המיוחר ראש חודש כסלו, בשתתפות רבני חב"ד, משפיעים ושלוחים. ההתוועדות תיערך אי"ה ביום חמישי כ"ט חשון בשעה 8 בערב מסביב לשולחנות ערוכים בסעודת מצווה כיאה ליום הבהיר והנעלה של דור השביעי. כל הפרטים יפורסמו בקרוב

55555

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...