• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

לשנה הזאת בירושלים: למה רק לשנה הבאה?

בסוף ליל הסדר נוהגים להכריז: "לשנה הבאה בירושלים", הכרזה שמבטאת את הציפיה והערגה היהודית לחוג את חג הפסח בבית המקדש שבירושלים. אך לביטוי זה ישנה משמעות עמוקה ומעשית יותר
לשנה הזאת בירושלים: למה רק לשנה הבאה?
ירושלים (צילום: Dariusz Kanclerz)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

חודש ניסן קשור במיוחד לגאולה האמיתית והשלימה, כדברי חז"ל - "בניסן נגאלו (אבותינו ממצרים) ובניסן עתידים להיגאל".

חג הפסח – בו חוגגים את יציאת מצרים – מעורר אפוא ציפייה גדולה מהרגיל לביאת הגאולה השלמה.

אחת המצוות המיוחדות של חג הפסח היא ביעור החמץ בערב החג. ובלשון הפסוקים: "ביום הראשון (כלומר, כבר מערב החג) תשביתו שאור מבתיכם", "ולא יראה לך חמץ" (שמות יב, טו. יג, ז).

החמץ הוא בצק שתפח. התפיחה וההתנפחות מסמלות גאווה, שהיא השורש לכל התכונות הרעות. ימי הפסח, בהם נזהרים מלהחזיק חמץ ברשותנו, מסמלים את הזהירות הגדולה מכל בדל של גאווה ויתר התכונות הרעות, בדומה לגאולה השלמה בה תתבטל לחלוטין מציאותו של היצר הרע וממילא לא תהיינה בנו אף תכונה שלילית.

זו הסיבה לכך שאנו נוהגים לבקש בערב הפסח בשעת שריפת החמץ: "כשם שאני מבער חמץ מביתי ומרשותי, כך תבער את כל החיצונים (כינוי לכוחות הטומאה) ואת רוח הטומאה תעביר מן הארץ" – חזון שיתממש בגאולה השלמה.

מצווה נוספת הקשורה במיוחד לליל הסדר היא המצווה לספר את סיפורי יציאת מצרים בליל הפסח. כאשר אנו מקיימים את המצווה וקוראים את ההגדה של פסח, אנו מצטטים את הפסוק: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" (דברים טז, ג). ודורשים חז"ל: "כל ימי חייך – להביא לימות המשיח". כלומר, שגם בימות המשיח נמשיך לזכור ולהזכיר את יציאת מצרים. פירוש נוסף בדברי חז"ל אלו הוא, שבכל רגע בימי חיינו עלינו לעשות הכול כדי "להביא" את ימות המשיח!

בסיום החלק הראשון של ההגדה, לאחר שמודים לקדוש-ברוך-הוא על שגאל אותנו ממצרים ומאחלים כי נזכה במהרה לחגוג את הפסח בבית-המקדש השלישי – חותמים במילים: "ברוך אתה ה' גאל ישראל". אנו אומרים 'גאל' בלשון עבר, בעיקר משום שהתכוונו לגאולה ממצרים, אך גם משום שאנו משתוקקים להתבשר כי הגאולה השלמה הגיעה גם היא, כך שגם עליה אפשר לברך בלשון עבר.

בסוף הסדר נוהגים להכריז: "לשנה הבאה בירושלים!". משמעות הבקשה היא כי נזכה שהגאולה תבוא תכף ומיד, וממילא נחגוג את הפסח הבא בירושלים הבנויה.

(מקורות: ברכות פרק א משנה ה. שמות רבה פרשה טו, יא. לקוטי תורה צו יג, ג. אגרות קודש הרבי שליט״א מלך המשיח חלק ז עמוד רא. שיחת שבת פרשת ויקרא תנש"א סעיף ז והערה 163. לקוטי שיחות חלק ב, הוספות לחג הפסח סעיף יג).

יום אחרון למכירת חמץ און ליין מהרו להרשם

מדוע נמשיך להזכיר את יציאת מצרים גם בגאולה?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...