• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד סיון התשפ"ד (20.06.2024) פרשת בהעלותך

עמידה איתנה מנצחת את כולם

"מיד כשנלקחתי לבית הסוהר, החלטתי" סיפר הרבי הקודם, "שאני לא מאבד את עשתונותי, ואני לא מתפעל מהם ולא מתחשב בהם כמציאות כלל "כאילו היו אין ואפס ממש"...", מה שבשפה שלנו נקרא "לא לראות אותם ממטר" – וזה לא כל כך קל לבצע, כשמולך רוצחים מיליונים בלי ניד עפעף ובלי משפט
עמידה איתנה מנצחת את כולם
רבי יוסף-יצחק הריי"צ שניאורסון
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הרבי הקודם לבית חב"ד - רבי יוסף יצחק מליובאוויטש - נאסר ברוסיה הסובייטית בעוון הפצת יהדות. עונש המוות הומר לגלות וגם ממנה נחלץ בניסים אל מחוץ לגבולות רוסיה. בי"ב תמוז הודיעו לו על שחרורו מהגלות, אך בפועל הוא שוחרר רק למחרת ומאז הימים האלה נחגגים כחג הגאולה.

"מיד כשנלקחתי לבית הסוהר, החלטתי" סיפר הרבי הקודם, "שאני לא מאבד את עשתונותי, ואני לא מתפעל מהם ולא מתחשב בהם כמציאות כלל "כאילו היו אין ואפס ממש"...", מה שבשפה שלנו נקרא "לא לראות אותם ממטר" – וזה לא כל כך קל לבצע, כשמולך רוצחים מיליונים בלי ניד עפעף ובלי משפט. 

הם כלאו אותו ליממה בצינוק מלא ברפש, שורץ עכברים ומקקים, אבל את ההחלטה האיתנה שלו הם לא כופפו: הם נשארו אצלו 'כאין ואפס'.

אחרי ימי מאסר קשים, חקירות והתעללויות מילוליות ופיזיות, נכנסו יום אחד שוטרים לחדר הרבי ובקשו ממנו לקום. כדי להראות לאסיר, שהוא נתון תחת מרותם, קבע חוק בית הסוהר, שאסיר חייב לעמוד, כשנמסרת לו הודעה.

הרבי סרב לעמוד, ממש מפני אותה סיבה, הם איימו עליו במכות וגם בצעו את איומם ויצאו.

אחרי זמן מה הגיעה משלחת שניה של סוהרים, ביניהם יהודי קומוניסט, שהיה מאלה שאסרו את הרבי. הוא פנה אל הרבי במילים: "רבי! למה אתה מתעמת איתם? הם הרי רוצים לבשר לך על הקלה, מצווים עליך לקום - תקום!".

הרבי לא הגיב. שוב הוכה הרבי והם יצאו.

עם קבוצת השוטרים שהגיעו בפעם השלישית קרה אותו מהלך והם יצאו כשאחד מהם, עוד יהודי, אומר: אנו נלמד אותך לקח, והרבי עונה לו: תלוי מי את מי.

אחרי פרק זמן נכנסו שוב לחדרו ואמרו לרבי להתלוות אליהם למשרד. במשרד בשרו לרבי על שחרור מבית הסוהר לגלות באיזה עיר נדחת (ממנה שוחרר בי"ג תמוז).

אגב, כשהתקרב הרבי לשולחן, הוא ראה את תיק החקירה שלו מונח פתוח ואת פסק הדין, שהשורה הראשונה שלו הייתה מחוקה. היה כתוב שם: גזר דין מוות.  גזר דין זה הומר ל10 שנות גלות ושוב הומר ל3 שנות גלות.

רק שנבין מול מי עמד הרבי בעמידה האמיצה שלו...

וזה עוד לא הסתיים. הפקודה היתה לצאת באותו יום לביתו ואחרי מספר שעות לצאת ברכבת לעיר הגלות. כשהבין הרבי שיאלץ לנסוע בשבת - סרב, הגם ששילם על זה מחיר יקר של עוד 3 ימי מאסר...

עוד לפני יציאתו לדרך, נשלח לשם חסיד לסדר שם מקווה ו"חדר" ללימוד תורה לילדים.

רגע, עוד לא הספקת להשתחרר ממאסר מסוכן מלווה באיום של גזר דין מוות, אתה בדרך לגלות - ואתה הולך לעשות שוב בדיוק את אותם דברים עליהם נאסרת?! זהו הרבי...

סיפורים שקרו לרבי ובפרט אם הוא סיפר אותם, הם לא ספרות ולא היסטוריה, הם הוראה. הרבי פתח לנו צינור ונתינת כוח, שכשיהודי מחליט בנפשו בתוקף לקיים איזה עניין טוב - יש לו כל הכוחות כולם לעמוד בהחלטה, לעמוד בכל הנסיונות ולפרוץ את כל הדלתות, עד כדי כך שגם מי שעומד מולו יכנע אל האור - עד שאפילו הקומוניסט עצמו פנה אל הרבי בפשטות בתואר הכבוד "רבי".

בתוקף זה ניתן ללכת ולממש את רצונו ושליחותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ולפרסם לכל באי עולם את בשורת הגאולה וזהות הגואל, ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו בקרוב ממש.

הבשורה שהתממשה אז והיום

מן הרע ברחתי | אגרת של הרבי הריי"ץ

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...