• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אדר א' התשפ"ד (23.02.2024) פרשת תצוה

על נבואה בימינו

לרגל שבת פרשת שופטים, והשיחה המופלאה והמפורסמת של הרבי שליט"א מלך המשיח המגלה כי הוא נביא הדור. משא מאלף מאת הרב שלום דובער וולפא העוסק בנושא זה
על נבואה בימינו
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הרמב"ם נתן כלים ברורים (בהלכות יסודי התורה) מיהו נביא אמת, כאשר הכלל העיקרי והמרכזי הוא: אם ראו שדבריו הם אמת וצדק, שאמר דברים העתידים להיות ונתקיימו. ולכן, כאשר נשיא הדור מכריז שהוא אומר בנבואה ש"הגיע זמן הגאולה" ו"הנה הנה משיח בא", הרי האמונה בדבריו מחויבת על פי דין התורה ש"מצוה לשמוע לדברי הנביא". זהו אפוא דבר עצום שרואים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח לאורך כל שנות נשיאותו – שבמשך עשרות שנים כל דבריו נאמרו ברוח הקודש ומעולם לא נפל מדבריו ארצה, גם בדברים שבעת אמירתם היו תמוהים ונפלאים למעלה מגדר השכל האנושי. אולם במשך הזמן ראו שהכל התקיים בכל פרט ופרט. כל אחד מאתנו, ראה בעיניו את דברי הנבואה שלו בעניניו הפרטיים, מלבד נבואותיו בעניני הכלל. ומכיוון שנבואותיו אינן מוטלות אצלנו בספק, אנו מחויבים על פי דין להאמין בדבריו בכלל, ובפרט בדברים שהוא עצמו מעיד עליהם שהם "דבר ה' ביד עבדיו הנביאים".

אך מה לנו יותר מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח בכבודו ובעצמו, שבעדות נדירה ביותר העיד לפני אלפי חסידים בשבת קודש פרשת שופטים תנש"א, כי רבותינו נשיאנו הם נביאי הדור ועל ידם חוזרת הנבואה לישראל. ואז הוסיף ואמר, שלא כדרכו מאז, (מעולם לא דיבר על עצמו), כי גם בדורנו זה, הוא עצמו, נשיא הדור, קובע כי 'הנה הנה באה הגאולה', ועומדים כעת על סף הגאולה ומיד ממש תהיה התגלות משיח צדקנו – וכי הדברים הללו הרי הם בבחינת "דבר ה' ביד עבדיו הנביאים", ויש להאמין בדברים אלו משום שמאמינים שהם דברי ה' שאמר לנביא ושהם יתקיימו בוודאות. היש לך עדות גדולה מזו?!

רק מי שיש בו רוח הקודש וקיבל נבואה מאת הקב"ה, הוא היחיד שיכול להורות על פרסום ענין עצום ונשגב זה שכל הבריאה כולה מצפה לו מאז ששת ימי בראשית. וברור לכולם שאם הוא מבקש לפרסם על הגאולה וש"הנה הנה משיח בא", הוא נוטל על עצמו את כל כובד האחריות

יותר מכך: ממש באותו שבוע שבו נאמרו הדברים הללו, היה מאורע מדהים שהדגיש שוב את היותו "נביא הדור". הכוונה היא לניסיון המהפכה הידועה ברוסיה על ידי הקומוניסטים, ושררה פאניקה גדולה בכל העולם המערבי, כמו גם בקרב השלוחים שהתחילו לפעול אז בקרב יהודי מדינות חבר העמים. הם שיגרו אז שאלות בהולות אל הרבי שליט"א מלך המשיח, האם לעזוב את המקומות שלהם ולשוב לביתם? וקיבלו תשובה על אתר – להמשיך כרגיל ולא להיבהל משום דבר. למרות שכל גופי הביון המערביים לא ידעו באותם ימים מבולבלים מה יהיה, הרי שהוא היחיד בעולם (!) שפסק באופן הפשוט ביותר להמשיך כרגיל! הייתה בכך משום נבואה של ממש.

בנבואות הגאולה הללו הרבי שליט"א מלך המשיח נוטל על עצמו אחריות כבדה ועצומה – לפרסם בכל העולם כולו ובכל אמצעי התקשורת "היכונו לביאת המשיח". אין ספק שהכרזות אלו שהתפרסמו בכל מקום, הרי רק מי שיש בו רוח הקודש וקיבל נבואה מאת הקב"ה, הוא היחיד שיכול להורות על פרסום ענין עצום ונשגב זה שכל הבריאה כולה מצפה לו מאז ששת ימי בראשית. וברור לכולם שאם הוא מבקש לפרסם על הגאולה וש"הנה הנה משיח בא", הוא נוטל על עצמו את כל כבוד האחריות, שאמנם מדובר בהתגלות של משיח צדקנו. מי שזוכר את התקופה ההיא יודע לספר בוודאי כי הכרזתו של הרבי ש"הגיע זמן גאולתכם" הדהדה בכל קצווי תבל והתקבלה בחמימות אצל מיליוני אחינו בית ישראל באשר הם. ולא רק זאת, אלא אפילו אצל אומות העולם מדברים בפשטות על כך ש"הנה הנה משיח בא".

פשוט הדבר שצריך להרעיש בכל העולם שנשיא הדור שרועה את עם ישראל בכל קצווי תבל, יש בו סימני משיח והוא-הוא מלך המשיח, ועל ידי זה מזרזים את התגלותו כמלך מבית דוד המחזיר מלכות דוד ליושנה, ובונה המקדש במקומו ומקבץ נדחי ישראל. 

(חלק מריאיון לבית משיח, אלול ה'תשע"ו)

כשהרב יורם אברג'ל חתם על הפסק הדין שהרבי הוא מלך המשיח

10 עובדות שיעזרו לכם לזהות את מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...