• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

בשביל מה משיח

הגאולה היא החיים האידיאליים של העם היהודי. יש בית מקדש, מקריבים קרבנות, חכמי הסנהדרין יושבים בלשכת הגזית, כל היהודים נמצאים בארץ הקודש, וכל שאר העניינים החיוניים וההכרחיים לקיום כל המצוות
בשביל מה משיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כיום - לפני הגאולה האמיתית והשלימה - יהודי, אפילו צדיק, אינו יכול לקיים את כל מצוות הבורא, כיוון שמתוך תרי"ג (613) מצוות אפשר לקיים ר"ז (207) מצוות בלבד.

את כל המצוות הקשורות לבית המקדש ולמצב בו מתגוררים כל בני ישראל בארץ ישראל - שהן רוב המצוות, לא ניתן לקיים כיום.

כיון שכך הגאולה חסרה כל כך ליהודי, שיודע שכל זמן שלא הגיעה הגאולה האמיתית והשלימה, הוא אינו יכול לקיים את רוב המצוות, מצב שאינו בא בחשבון. זוהי הסיבה ש'אנשי כנסת הגדולה' (עורכי סידור התפילה), מתוך התחשבות בצרכי העם, תיקנו בתפילת העמידה שהיא "בקשת צרכיו" של היהודי - הגשמיים והרוחניים - חמש ברכות שלמות (מתוך שלוש עשרה הבקשות) בהן מבקשים את הגאולה.

ולא רק בשלושת התפילות היומיומיות תופסת בקשת הגאולה חלק עיקרי, אלא גם בתפילות של חגים ואירועים מיוחדים; בברכת המזון, בברית מילה, בשבע ברכות של שמחת חתן וכלה ועוד, מוזכרת בהדגשה בקשת הגאולה או בניית בית המקדש וכדומה.

הדגשה זו באה בעיקר בגלל החוסר בקיום כל המצוות כולן, דבר שהוא מטרת בריאת העולם. לכך מדגישים ומבקשים את הגאולה שוב ושוב, בכל הזדמנות.

המצב עומד להשתנות

גם בנוגע להתנהלות העולם, תקופת "ימות המשיח" היא המצב התקין. במצב העכשוי שישנו ערבוב בין טוב לרע - אין טוב שאין בו קצת רע, כיון שהאמת האלוקית נסתרת. עולם כזה הוא עולם של שקר וזיוף, שבו מעמדם של דברים איננו נקבע על-פי ערכם האמיתי.

גם הפוטנציאל שקיים בעולם - בחלקו הגדול - אינו מופנה לאפיקים הנכונים והחיוביים. זוהי הסיבה לכך שהעולם לא מתנהל רק בטוב. כיום רואים גם מלחמות, מחלות, עוני, קינאה, יחסים בלתי תקינים בין אדם לחברו ואפילו טבעם הטורפני של בעלי-החיים, כל אלו נובעים מהבלבול והערבוב של הרע והטוב. כאן המקור לכל התהיות, חיפושי-האמונה, הלבטים והמצוקות. בימות המשיח המצב ישתנה.

כשיבנה בית המקדש, ובני ישראל ישובו לארצם, תחזור מלכות בית דוד, קיום המצוות יהיה כראוי והאמת האלוקית תאיר בעולם. הטוב והרע יופרדו זה מזה באופן מוחלט. כתוצאה מזה גם העולם יהיה טוב יותר. בני האדם לא יילחמו עוד זה בזה, כולם יבינו את מעלת השלום. אפילו בעלי החיים ישתנה טבעם ולא יטרפו עוד אחד את השני. איש לא יקנא בחברו, איש לא יחלה ולא יצטרכו עוד לחפש את הבורא. הוא יתגלה לעיני-כל.

כל הפוטנציאל הגלום בעולם ינוצל אך ורק להפצת האמת, הצדק והטוב. פשוט יהיה טוב. הטוב המושלם והמיוחל.

העבודה של מלך המשיח

פוסק הרמב"ם בנוגע לתפקידו של המשיח: "המלך המשיח . . בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם". תפקידו של מלך המשיח הוא להביא את העולם למצב זה. לתקן ולהעמיד מחדש את בית-הדין (הסנהדרין) ולאפשר את קיומם של כל המצוות באמצעות בנייתו של בית המקדש. זו עבודתו העיקרית של מלך המשיח.

במקביל לחזרתם של כל המצוות, "באותו הזמן", "לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה . . שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את השם בלבד".

קבלת המלכות - מה זה אומר?

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...