• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

איך יודעים מיהו מלך המשיח

מי הוא זה שניתן לומר עליו שהוא משיח? פשוט מאוד - מי שממלא את הגדרות התפקיד - פועל לממש את שלימות התורה והמצוות - ונשלח ע"י הבורא. לכן כותב הרמב"ם סימנים שבאמצעותם ניתן לזהות את מלך המשיח.
איך יודעים מיהו מלך המשיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

שלבי ההתגלות

בהתגלותו של המשיח ישנם שלבים: בשלב הראשון הוא פועל לגרום לעם ישראל לשמור כמה שיותר את התורה והמצוות, אך עדיין לא הצליח בכך לגמרי. בשלב זה הוא נקרא בלשון ההלכה "בחזקת משיח". בשלב השני מלך המשיח הצליח במשימתו והביא את שלימות קיום המצוות. שלב זה נקרא בהלכה "משיח ודאי".

חזקה

חשוב לדעת ש"חזקה" בלשון ההלכה משמעה עובדה ברורה. לדוגמה: כאשר אחד יטען שחברו השתלט על ביתו. אם המתגורר בבית נמצא שם יותר משלוש שנים, הרי הוא נחשב "מוחזק". כל עוד לא הוכח אחרת, מכוח החזקה תהיה הפסיקה לטובת היושב בבית, על אף טענת ההשתלטות.

כך גם בנוגע למלך המשיח. "חזקת משיח" פירושו שהוא המשיח שבא לגאול את עם ישראל. בסוף כאשר הוא ישלים את המשימה, יכניע את המציקים לישראל, יבנה את בית המקדש, ויקבץ את נדחי העם מכל העולם - אז יזכה המשיח לתואר הסופי "משיח ודאי". הדגש כאן הוא, שהתואר "בחזקת משיח" בו נקרא מלך המשיח בתחילה, אינו גורע מאומה מעובדת היותו המשיח המיוחל שנשלח מאת השם להושיע את ישראל. יחד עם זאת, לתואר "משיח ודאי" הוא זוכה רק כאשר מסיים את התהליך.

סימני חזקת משיח

אלו הם הסימנים של "חזקת משיח": א) בלשון ההלכה: "יעמוד מלך מבית דוד". משיח צריך להיות מזרע דוד המלך ולנהוג בהנהגה מלכותית. עובדת היותו מזרע דוד המלך הינה תנאי יסוד להיותו משיח, כיון שהשם הבטיח לדוד שהמשיח יהיה מזרעו. בנוסף, הנהגתו המלכותית מראה ומגלה לעם את הופעתו. והנה, הוא בא להחזיר את שלימות התורה והמצוות.

ב) בלשון ההלכה: "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו". כיוון שתפקידו העיקרי של המשיח להביא את העם לקיום תורה ומצוות בשלימות, ואת העולם כולו לידיעת השם - מלך המשיח צריך להיות כזה שבעצמו הוגה בתורה ועוסק במצוות.

ג) בלשון ההלכה: "יכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה". דאגתו של המשיח שכל עם ישראל ילך בדרך התורה ויקיים את מצוותיה. הלשון "יכוף" אינו במשמעות של כפיה וכוחניות חלילה, אלא הכוונה שהוא משפיע אהבה כל כך גדולה לכל יהודי, עד שמוכרחים ללכת אחריו ולעשות את המצוות כמוהו. בנוסף לחיזוק אלו שאינם שומרים את התורה והמצוות עדיין, הוא גם מחזק ומדריך את שומרי התורה להוסיף, להדר ולהתקדם בתורה ומצוות.

ד) בלשון ההלכה: "וילחם מלחמות השם". כחלק מתפקידו להביא לשלימות קיום המצוות, הוא מטפל בכל המציקים לכך. מלחמות אלו אינם בפירוש המקובל של המושג, עם טנקים ומטוסים. הוא אינו נצרך לאלו, ומלחמותיו נעשות בדרכים רוחניות להביא את העולם לשלימות.

והעיקר שנזכה לראות את הרבי שליט"א מלך המשיח בגאולה השלימה מיד ממש!

גאולה זה משיח

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...