• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

גאולה זה משיח

משיח וגאולה הינם שני מושגים שנכרכו האחד בשני. אין גאולה ללא הגואל ואין גואל ללא הגאולה. מה הרעיון העומד מאחורי זה? מדוע דווקא איש גשמי יביא את הגאולה?
גאולה זה משיח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

דוקא על ידי משיח

המילים "משיח" ו"גאולה" מופיעות כל הזמן יחד. המשיח שמביא את הגאולה, והגאולה שבאה על ידי המשיח. האמת שאי אפשר להפריד ביניהם. אנו שומעים ומדברים את צמד המילים "משיח וגאולה" או "גאולה ומשיח" תמיד יחד כי הם קשורים בקשר בל ינתק. 

אז מה בעצם אומר כל אחד מהם? משיח הוא האיש שמביא את הגאולה. משיח הוא הפועל, וגאולה היא המפעל. 

בגמרא מופיעה דעה האומרת "אין משיח לישראל". כלומר, לא יבוא אדם שיביא את הגאולה אלא הקב"ה בעצמו יביא את הגאולה. דעה זו לא התקבלה ולא נפסקה להלכה. יותר מכך: על מי שאמר את הדברים נאמר ביטוי חריף: שהשם יסלח לו על דבריו אלו. הרמב"ם פסק להלכה כי הגאולה תבוא דווקא על ידי משיח, והיא לא יכולה להיות באופן אחר. ומי שחס ושלום אינו מאמין במשיח - הרי הוא כופר בתורה. 

מה הרעיון העומד מאחורי דברים אלו? מדוע דווקא איש יביא את הגאולה ולא השם בעצמו?

ממוצע המחבר

הגאולה היא מצב שבו הקב"ה מתגלה בעולם בשלימות הגדולה ביותר. הגשמיות והרוחניות מתחברים ונעשים מציאות אחת. חיבור זה יתגלה באופן נצחי וישאר כך לעולם.

רוחניות וגשמיות הם שני דברים שונים זה מזה לגמרי. הם לכאורה אינם יכולים להתחבר, ובטח שלא לתמיד. גם אם ממשיכים אור אלוקי בעולם, הוא יכול להסתלק ממנו. בכדי לחבר אותם באופן נצחי - צריך משהו (מישהו) מיוחד שיש לו את היכולות לכך.

מה שיכול לחבר את הרוחניות עם הגשמיות, את האלוקות עם העולם, באופן שזה לא ישתנה אף פעם הוא "ממוצע המחבר".

ממוצע הוא משהו שהוא "גם וגם" ועל ידי זה הוא מחבר. נשתמש במשל: טבעת של מחזיק מפתחות שהיא בין שתי המפתחות, היא באמצע אבל אינה מחברת ביניהם אלא מפסיקה, כי עדיין ניכר שהטבעת היא דבר בפני עצמו וכל אחד מהמפתחות הוא דבר בפני עצמו.

אבל אם הטבעת תתחבר באופן מוחלט עם המפתח האחד וגם עם השני, אנחנו לא נראה בכלל שיש טבעת באמצע שמחברת שתי מפתחות. נראה רק דבר אחד מאחד.

זה הפירוש "ממוצע המחבר". ממוצע זה כמו "אמצע". הוא נמצא בין השניים ומחבר ביניהם, כי הוא ממש דבר אחד עם כל אחד משניהם.

כדי לחבר בין הקב"ה לעולם, בין רוחניות לגשמיות, צריך מישהו שיש לו את שני הדברים האלו, והוא זה שיוכל לחבר ולהכניס את הקב"ה בעולם בצורה אמיתית ונצחית, לעשות דירה אמיתית לקב"ה בתחתונים. האיש שיש לו את היכולת לחבר בין שני ההפכים האלו הוא מלך המשיח. מכיון שבמשיח עצמו יש את שני הדברים. הוא רוחני מאוד ומאוחד לגמרי עם הקב"ה, וגם יש לו גוף גשמי.

בוודאי שהשם יביא את הגאולה, אך יהיה זה על ידי הרבי שליט"א מלך המשיח ולא באופן אחר, כי בשביל לגלות את האלוקות בעולם צריך את האופן המתאים לעשות זאת. מי שמחובר בעצמו - יכול לחבר את כולם!

המברק נחשף: יחי מלכנו אדמו"ר שליט"א

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...