• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

יעמוד מלך עכשיו

מטרת כתיבת סימני מלך המשיח, בספר ההלכות של הרמב"ם נועד לתת לנו כלים לחפש, למצוא ולזהות את מלך המשיח עוד קודם הגאולה האמיתית והשלימה. האם אפשרי שכיום יעמוד מלך מבית דוד לעם ישראל?
יעמוד מלך עכשיו
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בהלכות העוסקות בהתגלות מלך המשיח, מונה הרמב"ם שורת סימנים שעל פיהם ניתן לזהות מי האיש שעתיד להתגלות כמשיח. 

ראשית חשוב להבין ולדעת, כי לאחר שתתחולל הגאולה כבר לא יהיה צורך בסימנים מי הוא המשיח, כי המציאות תדבר בעד עצמה, כל ילד יוכל לדעת מיהו מחולל ומביא הגאולה, בפשטות. לפיכך ברור כי המטרה הפשוטה של כתבת ופירוט הסימנים בספרו של הרמב"ם על ידו, היא להבדיל כבר בזמן הגלות בין המשיח האמיתי לבין משיחי שקר מתחזים (ניתן להשוות זאת לסימני הכשרות שנועדו להבדיל בין בעלי חיים טהורים לבין בעלי חיים טמאים).

במילים אחרות: עצם מניית הסימנים על-ידי הרמב"ם מלמדת כי על פי ההלכה צריך כבר בזמן הגלות לחפש ולמצוא מי הוא האיש שאכן יתגלה כמלך המשיח. שאם לא כן, לשם איזה צורך נכתבו סימנים מפורטים כל כך, בספר שכל כולו נועד רק להעביר את ההלכות, ולא להפליג בנושאים אחרים.

הסימן הראשון הוא שעל המשיח להיות "מלך מבית דוד". כיום אין אנו מכירים מלך של ממש. מאחר וכבר נפסק כי מינוי של מלך חדש צריך להיעשות בהשתתפות הסנהדרין הגדולה - בית דין המורכב מ-71 דיינים שיש בידם הסמכה ייחודית, שכיום אין אותה לאף אדם. מה שאומר, במילים פשוטות, כי אין כיום שום אפשרות להתמנות מלך בישראל, ואם כן כיצד יכול לקום "מלך מבית דוד"?

אמנם, כבר גילה לנו הרמב"ם ש"ראשי הגלויות שבבבל - במקום מלך הם עומדים", כלומר, שבזמן שישנו יהודי תלמיד חכם (שהרי כבר נאמר בחז"ל "מאן מלכי – רבנן" = המלכים האמיתיים הם החכמים כנאמר על התורה "בי חכמים ימלוכו"), בעל כוח והנהגה על רבים מבני ישראל הרי שזהו "יעמוד מלך" אמיתי.

בזמן שישנו יהודי כזה שהוא צאצא ישיר של דוד המלך שאז יש בו את תכונת המלוכה בעצם, כפי שנאמר בתהילים "גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לך" ובלשון הרמב"ם "מלכי בית דוד הם העומדים לעולם", הרי שזהו "מלך מבית דוד".

אם כן למסקנה, יש אפשרות כיום שיקום אדם, מנהיג תוני, מצאצאי דוד המלך, ויענה על ההגדרה הראשונה שנותן הרמב"ם בסימני מלך המשיח: "יעמוד מלך מבית דוד".

הרבי שליט"א מלך המשיח עומד בהנהגה מלכותית לבלי חת מאיש ("מלך הוא שאין על גביו אלא השם אלוקיו"), הוא מחזק את כל עם ישראל בכל מקום שהם בעצמו ועל ידי שלוחיו להוסיף בקיום התורה והמצווה, וכל דבריו מתקבלים כ"דבר מלכות" ממש! שושלת היוחסין שלו מגיעה עד המהר"ל מפראג שעל מצבתו רשום עד היום שהוא מיוחס לדוד בן ישי. 

אין ספק כי בכך מתקיים בדיוק מפליא הסימן של "יעמוד מלך מבית דוד" ועלינו לקבל את מלכותו עלינו. זהו גילוי אדיר של מלכות בית דוד כהכנה לחזרת המלוכה בגאולה השלימה. 

מקורות: רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ד' הלכה י"ג, הלכות מלכים פרק א' הלכה ז' ופרק י"א הלכה ד', הלכות מאכלות אסורות פרק א'. לקוטי שיחות ח"ח עמ' 364, הקדמת "היום יום", מנחת חינוך מ"ע ק"ז הוריות דף יא סע"א. תהילים פרק קל"ב פסוק י"ב. (מ"ע קעג ברמב"ם)

מהותו של ג' תמוז: הרב גינזבורג מסביר

תפקידו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...